Advertisement

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

CH3CN

công thức rút gọn C2H3N


Metyl Xyanua

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 41.0519

Khối lượng riêng (kg/m3) 786

Màu sắc Không màu

Trạng thái thông thường Lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 81

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -46

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Acetonitrile được sử dụng chủ yếu như một dung môi trong việc tinh chế butadiene ở các nhà máy lọc dầu. Cụ thể, acetonitrile được đưa vào đầu của một cột chưng cất đầy hydrocarbon gồm cả butadiene, và khi acetonitrile rơi xuống qua cột, nó hấp thụ butadiene, sau đó được đưa từ đáy tháp lên tháp thứ hai. Nhiệt năng sau đó được sử dụng trong tháp tách để tách riêng butadiene. Nó được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng liên quan đến pin điện do có hằng số điện môi cao và khả năng phân rã các chất điện li. Với các lý do tương tự, nó là một dung môi phổ biến trong điện thế tuần hoàn.
Advertisement

Đánh giá

CH3CN - Metyl Xyanua - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-CH3CN-Metyl+Xyanua-1176
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 11. Phân bón hóa học

Trong sự phát triển của thực vật thì những nguyên tố hóa học nào cần thiết phải có? (C, O, H, N, S,K, Ca, Mg...) Vậy những nguyên tố hóa học này có ở đâu? (Có trong đất và trong phân bón hóa học) Vậy phânbón hóa học có những công dụng như thế nào? Ta thường dùng những loại phân gì? Để biết được ta vào bài mới.

Bài 12. Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ

Các bạn đã được nghiên cứu về tính chất hóa học của 4 loại hợp chất vô cơlà Oxit, Axit, Bazơ và Muối. Vậy 4 loại hợp chất này có sự chuyển đổi qua lại với nhau như thế nào? Và điều kiện cho sự chuyển đổi đó là gì? Để biết điều đó chúng ta đi vào bài mới: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

Bài 13. Luyện tập chương 1: Các hợp chất vô cơ

Để củng cố lại các kiến thức đã học về các loại hợp chất vô cơ - Vận dụng nó để giải một số bài tập nên hôm nay chúng ta sẽ vào bài luyện tập

Bài 14. Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối

Rèn luyện các kỹ năng thao tác thí nghiệm, quan sát hiện trong, giải thích và rút ra kết luận về tinh chất hoá học của bazo và muối.

CHƯƠNG 2: KIM LOẠI

Kim loại có những tính chất vật lí và tính chất hoá học nào ? Nhôm, sắt có những tính chất và ứng dụng gì ? Hợp kim là gì ? Sản xuất gang và thép như thế nào ? Thế nào là sự ăn mòn kim loại ? Có những biện pháp nào để bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học CH3CN (Metyl Xyanua)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu CH3CN có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

CH3CN có tác dụng với Ca3(AlO3)2 không? CH3CN có tác dụng với Ca3(AlO3)2 .6H2O không? CH3CN có tác dụng với H2Cr2O7 không? CH3CN có tác dụng với O không? CH3CN có tác dụng với Ca3(AlO3)2.6H2O không? CH3CN có tác dụng với FONO2 không? CH3CN có tác dụng với KF không? CH3CN có tác dụng với INO3 không? CH3CN có tác dụng với KBrO3 không? CH3CN có tác dụng với Pb(HSO4)2 không? CH3CN có tác dụng với [Fe(NO)]SO4 không? CH3CN có tác dụng với NaNH2 không? CH3CN có tác dụng với Na2N không? CH3CN có tác dụng với Na2NH không? CH3CN có tác dụng với Mg3P2 không? CH3CN có tác dụng với POBr3 không? CH3CN có tác dụng với FeF3 không? CH3CN có tác dụng với AuF3 không? CH3CN có tác dụng với K2Cr2O4 không? CH3CN có tác dụng với LiAlH4 không? CH3CN có tác dụng với LiCl không? CH3CN có tác dụng với [Cu(NH3)2]Cl không? CH3CN có tác dụng với Na2[Zn(OH)4] không? CH3CN có tác dụng với KIO không? CH3CN có tác dụng với Si3N4 không? CH3CN có tác dụng với SiI4 không? CH3CN có tác dụng với Na3N không? CH3CN có tác dụng với CrN không? CH3CN có tác dụng với Fe(CrO2)2 không? CH3CN có tác dụng với CrO không? CH3CN có tác dụng với NaHF2 không? CH3CN có tác dụng với FeCu2S2 không? CH3CN có tác dụng với KHS không? CH3CN có tác dụng với NaHS không? CH3CN có tác dụng với C2Ag2 không? CH3CN có tác dụng với [Ag(NH3)2]OH không? CH3CN có tác dụng với PbCl2 không? CH3CN có tác dụng với Ca(CN)2 không? CH3CN có tác dụng với NaKS không? CH3CN có tác dụng với Cu2FeS2 không? CH3CN có tác dụng với fructozo không? CH3CN có tác dụng với glucozo không? CH3CN có tác dụng với HCOOC2H5 không? CH3CN có tác dụng với CH3COOK không? CH3CN có tác dụng với C2H2O4 không? CH3CN có tác dụng với ROH không? CH3CN có tác dụng với CH3ONa không? CH3CN có tác dụng với RONa không? CH3CN có tác dụng với CH3COOC6H5 không? CH3CN có tác dụng với Fe2S3 không? CH3CN có tác dụng với CHF2Cl không? CH3CN có tác dụng với C4H6Cl2 không? CH3CN có tác dụng với CH2=CH2 không? CH3CN có tác dụng với CH3-CH2-OH không? CH3CN có tác dụng với CH3-CHO không? CH3CN có tác dụng với CnH2n+2 không? CH3CN có tác dụng với KIO4 không? CH3CN có tác dụng với LiH không? CH3CN có tác dụng với ClCH2CH2Cl không? CH3CN có tác dụng với CF2=CF2 không? CH3CN có tác dụng với CH3-COOH không? CH3CN có tác dụng với HCOOR không? CH3CN có tác dụng với NH4OCOCH3 không? CH3CN có tác dụng với R-SO3H không? CH3CN có tác dụng với CH2BrCH2CH2Br không? CH3CN có tác dụng với ZnBr2 không? CH3CN có tác dụng với CnH2n không? CH3CN có tác dụng với CnH2n+1Cl không? CH3CN có tác dụng với CnH2n-6 không? CH3CN có tác dụng với CnH2n-7Br không? CH3CN có tác dụng với CH3CH2CH2CH3 không? CH3CN có tác dụng với CH3CH2CH2CH2Cl không? CH3CN có tác dụng với CH3CH2CHClCH3 không? CH3CN có tác dụng với Zn(NO3)2 không? CH3CN có tác dụng với Hg(CH3COO)2 không? CH3CN có tác dụng với Al(CH3COO)3 không? CH3CN có tác dụng với Ca(SO4) không? CH3CN có tác dụng với Ag(NO3) không? CH3CN có tác dụng với Al2 không? CH3CN có tác dụng với Al3 không? CH3CN có tác dụng với ClBr2 không? CH3CN có tác dụng với All3 không? CH3CN có tác dụng với Hgl2 không? CH3CN có tác dụng với Al2(SiO3)3 không? CH3CN có tác dụng với Al(PO4) không? CH3CN có tác dụng với Cu(SO4) không? CH3CN có tác dụng với Cr2(SiO3)3 không? CH3CN có tác dụng với AgO2 không? CH3CN có tác dụng với As không? CH3CN có tác dụng với As2O3 không? CH3CN có tác dụng với Mg(CH3COO)2 không? CH3CN có tác dụng với H không? CH3CN có tác dụng với C2S không? CH3CN có tác dụng với P4O10 không? CH3CN có tác dụng với MgBr không? CH3CN có tác dụng với CaBr2 không? CH3CN có tác dụng với (CHO)2 không? CH3CN có tác dụng với CH3OCHCH2 không? CH3CN có tác dụng với C2H3COOH không? CH3CN có tác dụng với C2H3COOC2H5 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có CH3CN (Metyl Xyanua) là chất sản phẩm

CH3Br + KCN → KBr + CH3CN Xem tất cả phương trình tạo ra CH3CN

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-30 11:16:12pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(