Advertisement

CH3Br


Metyl Bromua

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 94.9385

Khối lượng riêng (kg/m3) 3974

Màu sắc Không màu

Trạng thái thông thường Khí

Nhiệt độ sôi (°C) 3

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Methyl bromide là một loại khí không mùi, không màu được sử dụng để kiểm soát nhiều loại sâu bệnh trong nông nghiệp và vận chuyển, bao gồm nấm, cỏ dại, côn trùng, tuyến trùng (hoặc giun tròn) và động vật gặm nhấm. Người trồng nông nghiệp bơm methyl bromide khoảng hai feet xuống đất để khử trùng đất trước khi trồng trọt. Methyl bromide cũng được sử dụng để xử lý các mặt hàng như nho, măng tây, gỗ tròn và các hàng hóa nhập khẩu khác để ngăn chặn việc gây hại cho Hoa Kỳ. Phương pháp điều trị thường đáp ứng các yêu cầu kiểm dịch chính thức cho các lô hàng quốc tế. Methyl bromide là một chất độc hại. Bởi vì nó tiêu tan nhanh chóng vào bầu khí quyển, nó nguy hiểm nhất tại khu vực khử trùng. Sự tiếp xúc của con người với nồng độ methyl bromide cao có thể gây ra sự cố hệ thống thần kinh trung ương và hệ hô hấp và có thể gây hại cho phổi, mắt và da.
Advertisement

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

CH3Br - Metyl Bromua - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-CH3Br-Metyl+Bromua-1174
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 9. Tính chất hóa học của muối

Các bạn đã nghiên cứu các tính chất hóa học của Axit, Bazơ; Ngoài những tính chất đã tìm hiểu ra. Thìhai hợp chất này còn có thêm một tính chất nữa là tác dụng với muối, vậy Muối tác dụng vớiAxit, Bazơ tạo ra sản phẩm gì? Và còn có tính chất nào khác nữa không? Ta vào bài học mới ngày hôm nay.

Bài 10. Một số muối quan trọng

Bài học hôm nay các bạn sẽ được nghiên cứu hợp chất muối quan trọng là Natriclorua và Kali nitrat. Vậy các muối này có những tính chất gì và ứng dụng ra sao? Để hiểu được ta vào bài mới.

Bài 11. Phân bón hóa học

Trong sự phát triển của thực vật thì những nguyên tố hóa học nào cần thiết phải có? (C, O, H, N, S,K, Ca, Mg...) Vậy những nguyên tố hóa học này có ở đâu? (Có trong đất và trong phân bón hóa học) Vậy phânbón hóa học có những công dụng như thế nào? Ta thường dùng những loại phân gì? Để biết được ta vào bài mới.

Bài 12. Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ

Các bạn đã được nghiên cứu về tính chất hóa học của 4 loại hợp chất vô cơlà Oxit, Axit, Bazơ và Muối. Vậy 4 loại hợp chất này có sự chuyển đổi qua lại với nhau như thế nào? Và điều kiện cho sự chuyển đổi đó là gì? Để biết điều đó chúng ta đi vào bài mới: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

Bài 13. Luyện tập chương 1: Các hợp chất vô cơ

Để củng cố lại các kiến thức đã học về các loại hợp chất vô cơ - Vận dụng nó để giải một số bài tập nên hôm nay chúng ta sẽ vào bài luyện tập

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học CH3Br (Metyl Bromua)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu CH3Br có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

CH3Br có tác dụng với CaO.Al2O3 không? CH3Br có tác dụng với Na[Cr(OH)4] không? CH3Br có tác dụng với Ca3(AlO3)2 không? CH3Br có tác dụng với Ca3(AlO3)2 .6H2O không? CH3Br có tác dụng với H2Cr2O7 không? CH3Br có tác dụng với O không? CH3Br có tác dụng với Ca3(AlO3)2.6H2O không? CH3Br có tác dụng với FONO2 không? CH3Br có tác dụng với KF không? CH3Br có tác dụng với INO3 không? CH3Br có tác dụng với KBrO3 không? CH3Br có tác dụng với Pb(HSO4)2 không? CH3Br có tác dụng với [Fe(NO)]SO4 không? CH3Br có tác dụng với NaNH2 không? CH3Br có tác dụng với Na2N không? CH3Br có tác dụng với Na2NH không? CH3Br có tác dụng với Mg3P2 không? CH3Br có tác dụng với POBr3 không? CH3Br có tác dụng với FeF3 không? CH3Br có tác dụng với AuF3 không? CH3Br có tác dụng với K2Cr2O4 không? CH3Br có tác dụng với LiAlH4 không? CH3Br có tác dụng với LiCl không? CH3Br có tác dụng với [Cu(NH3)2]Cl không? CH3Br có tác dụng với Na2[Zn(OH)4] không? CH3Br có tác dụng với KIO không? CH3Br có tác dụng với Si3N4 không? CH3Br có tác dụng với SiI4 không? CH3Br có tác dụng với Na3N không? CH3Br có tác dụng với CrN không? CH3Br có tác dụng với Fe(CrO2)2 không? CH3Br có tác dụng với CrO không? CH3Br có tác dụng với NaHF2 không? CH3Br có tác dụng với FeCu2S2 không? CH3Br có tác dụng với KHS không? CH3Br có tác dụng với NaHS không? CH3Br có tác dụng với C2Ag2 không? CH3Br có tác dụng với [Ag(NH3)2]OH không? CH3Br có tác dụng với PbCl2 không? CH3Br có tác dụng với Ca(CN)2 không? CH3Br có tác dụng với NaKS không? CH3Br có tác dụng với Cu2FeS2 không? CH3Br có tác dụng với fructozo không? CH3Br có tác dụng với glucozo không? CH3Br có tác dụng với HCOOC2H5 không? CH3Br có tác dụng với CH3COOK không? CH3Br có tác dụng với C2H2O4 không? CH3Br có tác dụng với ROH không? CH3Br có tác dụng với CH3ONa không? CH3Br có tác dụng với RONa không? CH3Br có tác dụng với CH3COOC6H5 không? CH3Br có tác dụng với Fe2S3 không? CH3Br có tác dụng với CHF2Cl không? CH3Br có tác dụng với C4H6Cl2 không? CH3Br có tác dụng với CH2=CH2 không? CH3Br có tác dụng với CH3-CH2-OH không? CH3Br có tác dụng với CH3-CHO không? CH3Br có tác dụng với CnH2n+2 không? CH3Br có tác dụng với KIO4 không? CH3Br có tác dụng với LiH không? CH3Br có tác dụng với ClCH2CH2Cl không? CH3Br có tác dụng với CF2=CF2 không? CH3Br có tác dụng với CH3-COOH không? CH3Br có tác dụng với HCOOR không? CH3Br có tác dụng với NH4OCOCH3 không? CH3Br có tác dụng với R-SO3H không? CH3Br có tác dụng với CH2BrCH2CH2Br không? CH3Br có tác dụng với ZnBr2 không? CH3Br có tác dụng với CnH2n không? CH3Br có tác dụng với CnH2n+1Cl không? CH3Br có tác dụng với CnH2n-6 không? CH3Br có tác dụng với CnH2n-7Br không? CH3Br có tác dụng với CH3CH2CH2CH3 không? CH3Br có tác dụng với CH3CH2CH2CH2Cl không? CH3Br có tác dụng với CH3CH2CHClCH3 không? CH3Br có tác dụng với Zn(NO3)2 không? CH3Br có tác dụng với Hg(CH3COO)2 không? CH3Br có tác dụng với Al(CH3COO)3 không? CH3Br có tác dụng với Ca(SO4) không? CH3Br có tác dụng với Ag(NO3) không? CH3Br có tác dụng với Al2 không? CH3Br có tác dụng với Al3 không? CH3Br có tác dụng với ClBr2 không? CH3Br có tác dụng với All3 không? CH3Br có tác dụng với Hgl2 không? CH3Br có tác dụng với Al2(SiO3)3 không? CH3Br có tác dụng với Al(PO4) không? CH3Br có tác dụng với Cu(SO4) không? CH3Br có tác dụng với Cr2(SiO3)3 không? CH3Br có tác dụng với AgO2 không? CH3Br có tác dụng với As không? CH3Br có tác dụng với As2O3 không? CH3Br có tác dụng với Mg(CH3COO)2 không? CH3Br có tác dụng với H không? CH3Br có tác dụng với C2S không? CH3Br có tác dụng với P4O10 không? CH3Br có tác dụng với MgBr không? CH3Br có tác dụng với CaBr2 không? CH3Br có tác dụng với (CHO)2 không? CH3Br có tác dụng với CH3OCHCH2 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-08 01:05:26pm