Chất Hóa Học - HSnCl3 - Trichlorostannane

Trichlorostannane

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

HSnCl3

công thức rút gọn Cl3HSn


Trichlorostannane

Trichlorostannane

Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 226.0769

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất HSnCl3

Đánh giá

HSnCl3 - Trichlorostannane - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-HSnCl3-Trichlorostannane-1890
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

CHƯƠNG 3 MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

Mol, khối lượng mol, thể tích mol là gì ? Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất như thế nào ? Trong Hoá học lại cần biết có bao nhiêu nguyên tử hoặc phân tử và khối lượng, thể tích của chúng tham gia và tạo thành trong một phản ứng hoá học. Để đáp ứng được yêu cầu này, các nhà khoa học đã đề xuất một khái niệm dành cho các hạt vi mô, đó là MOL (đọc là "mon").

Bài 19. Chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất

Chúng ta hãy tìm hiểu về sự chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất

Bài 20. Tỉ khối của chất khí

Khi nghiên cứu về tính chất của một chất khi nào đó, một câu hỏi được đặt ra là chất khí này nặng hay nhẹ hơn chất khí đã biết là bao nhiều, hoặc nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần ? Chúng ta hãy tìm hiểu bài học.

Bài 21. Tính theo công thức hóa học

Nếu biết công thức hoá học của một chất, em có thể xác định được thành phần phần trăm các nguyên tố của nó. Ngược lại, nếu biết thành phần phần trăm các nguyên tố trong hợp chất, em có thể xác định được công thức hoá học của nó.

Bài 22. Tính theo phương trình hóa học

Khi điều chế một lượng chất nào đó trong phòng thí nghiệm hoặc trong công nghiệp, người ta có thể tính được lượng các chất cần dùng (nguyên liệu). Ngược lại, nếu biết lượng nguyên liệu người ta có thể tính được lượng chất điều chế được (sản phẩm).

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học HSnCl3 (Trichlorostannane)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu HSnCl3 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

HSnCl3 có tác dụng với EuCl2 không? HSnCl3 có tác dụng với EuBr3 không? HSnCl3 có tác dụng với EuI3 không? HSnCl3 có tác dụng với Li2SiF6 không? HSnCl3 có tác dụng với Li4[HfF8] không? HSnCl3 có tác dụng với F không? HSnCl3 có tác dụng với AuF5 không? HSnCl3 có tác dụng với IF7 không? HSnCl3 có tác dụng với PrCl3 không? HSnCl3 có tác dụng với PrF4 không? HSnCl3 có tác dụng với XeO2F2 không? HSnCl3 có tác dụng với LaCl3 không? HSnCl3 có tác dụng với LaF3 không? HSnCl3 có tác dụng với La2O3 không? HSnCl3 có tác dụng với N2F4 không? HSnCl3 có tác dụng với PF3 không? HSnCl3 có tác dụng với ZnF2 không? HSnCl3 có tác dụng với PCl2F3 không? HSnCl3 có tác dụng với POF3 không? HSnCl3 có tác dụng với Ni(PF3)4 không? HSnCl3 có tác dụng với NaPF6 không? HSnCl3 có tác dụng với GeF4 không? HSnCl3 có tác dụng với Ge không? HSnCl3 có tác dụng với GeCl4 không? HSnCl3 có tác dụng với GeS2 không? HSnCl3 có tác dụng với C17H31COOH không? HSnCl3 có tác dụng với HfF4.3H2O không? HSnCl3 có tác dụng với HfO2 không? HSnCl3 có tác dụng với SiF2 không? HSnCl3 có tác dụng với Na2SiF6 không? HSnCl3 có tác dụng với RbF không? HSnCl3 có tác dụng với Rb2SiF6 không? HSnCl3 có tác dụng với Rb2CO3 không? HSnCl3 có tác dụng với Rb2O không? HSnCl3 có tác dụng với RbH không? HSnCl3 có tác dụng với RbO2 không? HSnCl3 có tác dụng với XeOF2 không? HSnCl3 có tác dụng với PtF4 không? HSnCl3 có tác dụng với IF5 không? HSnCl3 có tác dụng với OsF6 không? HSnCl3 có tác dụng với UF4 không? HSnCl3 có tác dụng với UF6 không? HSnCl3 có tác dụng với UF5 không? HSnCl3 có tác dụng với UO2 không? HSnCl3 có tác dụng với UO2F2 không? HSnCl3 có tác dụng với UO3 không? HSnCl3 có tác dụng với U3O8 không? HSnCl3 có tác dụng với W không? HSnCl3 có tác dụng với WO3 không? HSnCl3 có tác dụng với Na4XeO6 không? HSnCl3 có tác dụng với H5IO6 không? HSnCl3 có tác dụng với IOF5 không? HSnCl3 có tác dụng với Na3H2IO6 không? HSnCl3 có tác dụng với Re không? HSnCl3 có tác dụng với ReF7 không? HSnCl3 có tác dụng với HReO4 không? HSnCl3 có tác dụng với ReF4 không? HSnCl3 có tác dụng với ReO3F không? HSnCl3 có tác dụng với NaReO4 không? HSnCl3 có tác dụng với C5H6 không? HSnCl3 có tác dụng với NaC5H5 không? HSnCl3 có tác dụng với Fe(HCO3)2 không? HSnCl3 có tác dụng với FeSO3 không? HSnCl3 có tác dụng với FeP2 không? HSnCl3 có tác dụng với BiOOH không? HSnCl3 có tác dụng với BiF3 không? HSnCl3 có tác dụng với Bi(OH)3 không? HSnCl3 có tác dụng với HBiCl4 không? HSnCl3 có tác dụng với GaCl3.H2O không? HSnCl3 có tác dụng với GaClO không? HSnCl3 có tác dụng với Ga không? HSnCl3 có tác dụng với LiGaH4 không? HSnCl3 có tác dụng với GaOOH không? HSnCl3 có tác dụng với NaGaO2 không? HSnCl3 có tác dụng với Ga(NO3)3 không? HSnCl3 có tác dụng với Ga2O không? HSnCl3 có tác dụng với ZnGa2O4 không? HSnCl3 có tác dụng với HNCS không? HSnCl3 có tác dụng với H2C2N2S3 không? HSnCl3 có tác dụng với Pt(CN)2 không? HSnCl3 có tác dụng với H2[Pt(CN)4] không? HSnCl3 có tác dụng với CNCl không? HSnCl3 có tác dụng với NH4ClO3 không? HSnCl3 có tác dụng với NH3OHClO4 không? HSnCl3 có tác dụng với HI3O8 không? HSnCl3 có tác dụng với CH3COOCHCHC2H5 không? HSnCl3 có tác dụng với C2H5CH2CHO không? HSnCl3 có tác dụng với CH3-CH=CH2 không? HSnCl3 có tác dụng với C17H33COONa không? HSnCl3 có tác dụng với (C17H33COO)3C3H5 không? HSnCl3 có tác dụng với ClO3 không? HSnCl3 có tác dụng với NaBr không? HSnCl3 có tác dụng với HIO không? HSnCl3 có tác dụng với NH4N3 không? HSnCl3 có tác dụng với NH4I3 không? HSnCl3 có tác dụng với NH4ClO không? HSnCl3 có tác dụng với NH2Cl không? HSnCl3 có tác dụng với Cl2.nH2O không? HSnCl3 có tác dụng với NCl3 không? HSnCl3 có tác dụng với (NH3OH)Cl không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có HSnCl3 (Trichlorostannane) là chất sản phẩm

Trichlorostannane

Sn + H2SnCl6 → 2HSnCl3 3HCl + Sn → H2 + HSnCl3 3HCl + SnO → H2O + HSnCl3 Xem tất cả phương trình tạo ra HSnCl3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-23 03:57:00pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(