Advertisement

Chất Hóa Học - SnO - Thiếc oxit

Stannous oxide; Tin(II) oxide; SnO; Tin oxide

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

SnO

công thức rút gọn OSn


Thiếc oxit

Stannous oxide; Tin(II) oxide; SnO; Tin oxide

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 134.7094

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất SnO

Đánh giá

SnO - Thiếc oxit - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-SnO-Thiec+oxit-1888
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 16. Phương trình hóa học

Theo định luật bảo toàn khối lượng, số nguyên tử mỗi nguyên tố trong các chất trước và sau phản ứng được giữ nguyên, tức là bằng nhau. Dựa vào đây và với công thức hoá học ta sẽ lập phương trình hoá học để biểu diễn phản ứng hoá học.

Bài 17. Bài luyện tập 3

Nắm chắc việc áp dụng định tuật và cách lập phương trình hoá học.

CHƯƠNG 3 MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

Mol, khối lượng mol, thể tích mol là gì ? Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất như thế nào ? Trong Hoá học lại cần biết có bao nhiêu nguyên tử hoặc phân tử và khối lượng, thể tích của chúng tham gia và tạo thành trong một phản ứng hoá học. Để đáp ứng được yêu cầu này, các nhà khoa học đã đề xuất một khái niệm dành cho các hạt vi mô, đó là MOL (đọc là "mon").

Bài 19. Chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất

Chúng ta hãy tìm hiểu về sự chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất

Bài 20. Tỉ khối của chất khí

Khi nghiên cứu về tính chất của một chất khi nào đó, một câu hỏi được đặt ra là chất khí này nặng hay nhẹ hơn chất khí đã biết là bao nhiều, hoặc nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần ? Chúng ta hãy tìm hiểu bài học.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học SnO (Thiếc oxit)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu SnO có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

SnO có tác dụng với Eu(OH)3 không? SnO có tác dụng với EuCl3 không? SnO có tác dụng với EuCl2 không? SnO có tác dụng với EuBr3 không? SnO có tác dụng với EuI3 không? SnO có tác dụng với Li2SiF6 không? SnO có tác dụng với Li4[HfF8] không? SnO có tác dụng với F không? SnO có tác dụng với AuF5 không? SnO có tác dụng với IF7 không? SnO có tác dụng với PrCl3 không? SnO có tác dụng với PrF4 không? SnO có tác dụng với XeO2F2 không? SnO có tác dụng với LaCl3 không? SnO có tác dụng với LaF3 không? SnO có tác dụng với La2O3 không? SnO có tác dụng với N2F4 không? SnO có tác dụng với PF3 không? SnO có tác dụng với ZnF2 không? SnO có tác dụng với PCl2F3 không? SnO có tác dụng với POF3 không? SnO có tác dụng với Ni(PF3)4 không? SnO có tác dụng với NaPF6 không? SnO có tác dụng với GeF4 không? SnO có tác dụng với Ge không? SnO có tác dụng với GeCl4 không? SnO có tác dụng với GeS2 không? SnO có tác dụng với C17H31COOH không? SnO có tác dụng với HfF4.3H2O không? SnO có tác dụng với HfO2 không? SnO có tác dụng với SiF2 không? SnO có tác dụng với Na2SiF6 không? SnO có tác dụng với RbF không? SnO có tác dụng với Rb2SiF6 không? SnO có tác dụng với Rb2CO3 không? SnO có tác dụng với Rb2O không? SnO có tác dụng với RbH không? SnO có tác dụng với RbO2 không? SnO có tác dụng với XeOF2 không? SnO có tác dụng với PtF4 không? SnO có tác dụng với IF5 không? SnO có tác dụng với OsF6 không? SnO có tác dụng với UF4 không? SnO có tác dụng với UF6 không? SnO có tác dụng với UF5 không? SnO có tác dụng với UO2 không? SnO có tác dụng với UO2F2 không? SnO có tác dụng với UO3 không? SnO có tác dụng với U3O8 không? SnO có tác dụng với W không? SnO có tác dụng với WO3 không? SnO có tác dụng với Na4XeO6 không? SnO có tác dụng với H5IO6 không? SnO có tác dụng với IOF5 không? SnO có tác dụng với Na3H2IO6 không? SnO có tác dụng với Re không? SnO có tác dụng với ReF7 không? SnO có tác dụng với HReO4 không? SnO có tác dụng với ReF4 không? SnO có tác dụng với ReO3F không? SnO có tác dụng với NaReO4 không? SnO có tác dụng với C5H6 không? SnO có tác dụng với NaC5H5 không? SnO có tác dụng với Fe(HCO3)2 không? SnO có tác dụng với FeSO3 không? SnO có tác dụng với FeP2 không? SnO có tác dụng với BiOOH không? SnO có tác dụng với BiF3 không? SnO có tác dụng với Bi(OH)3 không? SnO có tác dụng với HBiCl4 không? SnO có tác dụng với GaCl3.H2O không? SnO có tác dụng với GaClO không? SnO có tác dụng với Ga không? SnO có tác dụng với LiGaH4 không? SnO có tác dụng với GaOOH không? SnO có tác dụng với NaGaO2 không? SnO có tác dụng với Ga(NO3)3 không? SnO có tác dụng với Ga2O không? SnO có tác dụng với ZnGa2O4 không? SnO có tác dụng với HNCS không? SnO có tác dụng với H2C2N2S3 không? SnO có tác dụng với Pt(CN)2 không? SnO có tác dụng với H2[Pt(CN)4] không? SnO có tác dụng với CNCl không? SnO có tác dụng với NH4ClO3 không? SnO có tác dụng với NH3OHClO4 không? SnO có tác dụng với HI3O8 không? SnO có tác dụng với CH3COOCHCHC2H5 không? SnO có tác dụng với C2H5CH2CHO không? SnO có tác dụng với CH3-CH=CH2 không? SnO có tác dụng với C17H33COONa không? SnO có tác dụng với (C17H33COO)3C3H5 không? SnO có tác dụng với ClO3 không? SnO có tác dụng với NaBr không? SnO có tác dụng với HIO không? SnO có tác dụng với NH4N3 không? SnO có tác dụng với NH4I3 không? SnO có tác dụng với NH4ClO không? SnO có tác dụng với NH2Cl không? SnO có tác dụng với Cl2.nH2O không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có SnO (Thiếc oxit) là chất tham gia

Stannous oxide; Tin(II) oxide; SnO; Tin oxide

2Al + 3SnO → Al2O3 + 3Sn CS2 + 2SnO → CO2 + 2SnS 2NaOH + SnO → H2O + Na2SnO2 Xem tất cả phương trình sử dụng SnO

Phương trình có SnO (Thiếc oxit) là chất sản phẩm

Stannous oxide; Tin(II) oxide; SnO; Tin oxide

Sn(OH)2 → H2O + SnO Na[Sn(OH)3] → H2O + NaOH + SnO SnO2 + Sn → 2SnO Xem tất cả phương trình tạo ra SnO

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-28 12:11:02am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(