Chất Hóa Học - SnS - Thiếc(II) sunfua

Stannous sulfide; Tin(II) sulfide

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

SnS

công thức rút gọn SSn


Thiếc(II) sunfua

Stannous sulfide; Tin(II) sulfide

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 150.7750

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất SnS

Đánh giá

SnS - Thiếc(II) sunfua - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-SnS-Thiec(II)+sunfua-2433
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 36. Nước

Nước có thành phần và tính chất như thế nào ? Nước Có vai trò gì trong đời sống và sản xuất ? Phải làm gì để giữ cho nguồn nước không bị ô nhiễm ?

Bài 37. Axit – Bazơ – Muối

Chúng ta đã làm quen với một loại hợp chất có tên là oxit. Trong các hợp chất vô cơ còn có các loại hợp chất khác : Axit, bazơ, muối. Chúng là những chất như thế nào ? Có công thức hoá học và tên gọi ra sao ? Được phân loại như thế nào ?

Bài 39. Bài thực hành 6

Làm các thí nghiệm bên dưới

CHƯƠNG 6 DUNG DỊCH

Trong thí nghiệm hoá học hoặc trong đời sống hàng ngày các em thường hoà tan nhiều chất như đường, muối... trong nước, ta có những dung dịch đường, muối... Vậy dung dịch là gì ? Các bạn hãy tìm hiểu.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học SnS (Thiếc(II) sunfua)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu SnS có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

SnS có tác dụng với Cu3[Fe(CN)6]2 không? SnS có tác dụng với K[Al(OH)4] không? SnS có tác dụng với Ba(HS)2.4H2O không? SnS có tác dụng với AgSbS2 không? SnS có tác dụng với Sb2S5 không? SnS có tác dụng với Na2S2O5.7H2O không? SnS có tác dụng với Na3SbS3.9H2O không? SnS có tác dụng với Na3SbS4 không? SnS có tác dụng với Na3SbS4.9 H2O không? SnS có tác dụng với Na2H2P2O7.6H2O không? SnS có tác dụng với Na3P3O9 không? SnS có tác dụng với H2P2O7 không? SnS có tác dụng với Na2H2P2O6.6H2O không? SnS có tác dụng với Na2H2P2O5 không? SnS có tác dụng với Ag4Ge không? SnS có tác dụng với Na2GeO3 không? SnS có tác dụng với H2GeO3 không? SnS có tác dụng với CoNO3OH không? SnS có tác dụng với Na3[Co(NO2)6].0,5H2O không? SnS có tác dụng với Na[B(OH)4].2H2O không? SnS có tác dụng với [B(H2O)(OH)3] không? SnS có tác dụng với BI3 không? SnS có tác dụng với PN(NH) không? SnS có tác dụng với TcO2 không? SnS có tác dụng với Tc2O7 không? SnS có tác dụng với H2TcCl6 không? SnS có tác dụng với NaTcO4 không? SnS có tác dụng với Tc không? SnS có tác dụng với HTcO4 không? SnS có tác dụng với Tc2S7 không? SnS có tác dụng với TcS2 không? SnS có tác dụng với Tc(OH)4 không? SnS có tác dụng với Pb(HCO3)2 không? SnS có tác dụng với Pb2CO3(OH)2 không? SnS có tác dụng với PbF2 không? SnS có tác dụng với I không? SnS có tác dụng với SnF2 không? SnS có tác dụng với Si2O3 không? SnS có tác dụng với Na[Sn(OH)3] không? SnS có tác dụng với Na2SnO2 không? SnS có tác dụng với Ca[Sn(OH)6] không? SnS có tác dụng với S[Sn(OH)6] không? SnS có tác dụng với Na2SnO3 không? SnS có tác dụng với Sr[Sn(OH)6] không? SnS có tác dụng với Na2SnCl6 không? SnS có tác dụng với Ba[Sn(OH)6] không? SnS có tác dụng với K[Sn(OH)3] không? SnS có tác dụng với KCr(SO4)2 không? SnS có tác dụng với NaClO.5H2O không? SnS có tác dụng với NaOH.H2O không? SnS có tác dụng với SO3F không? SnS có tác dụng với NaSO3F không? SnS có tác dụng với SO2.nH2O không? SnS có tác dụng với SO3NH2 không? SnS có tác dụng với BiNO3(OH)2 không? SnS có tác dụng với Bi(NO3)O không? SnS có tác dụng với Bi(NO3)3.5H2O không? SnS có tác dụng với Bi(NO3)2OH không? SnS có tác dụng với BiO(OH) không? SnS có tác dụng với BiClO không? SnS có tác dụng với Bi2(SO4)O2 không? SnS có tác dụng với BiCl(OH)2 không? SnS có tác dụng với BiSO4(OH) không? SnS có tác dụng với Bi(HSO4)SO4 không? SnS có tác dụng với Bi2CO3(OH)4 không? SnS có tác dụng với At2S3 không? SnS có tác dụng với AtCl3 không? SnS có tác dụng với [N2O2] không? SnS có tác dụng với Ag2N2O2 không? SnS có tác dụng với Na2[Ni(OH)4] không? SnS có tác dụng với NiF3 không? SnS có tác dụng với KHF2 không? SnS có tác dụng với K2NiF4 không? SnS có tác dụng với Ni2SO4(OH)2 không? SnS có tác dụng với [Ni(NH3)6]SO4 không? SnS có tác dụng với Ni(NO3)OH không? SnS có tác dụng với [Ni(NH3)6](NO3)2 không? SnS có tác dụng với NiF2.4H2O không? SnS có tác dụng với Ni(NO3)2.6H2O không? SnS có tác dụng với [Ni(NH3)6]F2 không? SnS có tác dụng với Ni2O(OH)4 không? SnS có tác dụng với Li2O2.H2O không? SnS có tác dụng với LiOOH·H2O không? SnS có tác dụng với Li2O2.H2O2.3H2O không? SnS có tác dụng với HSeO3F không? SnS có tác dụng với [SeO3] không? SnS có tác dụng với BeF2.H2O không? SnS có tác dụng với Fe(NH4)2(SO4)2 không? SnS có tác dụng với K[AsF4] không? SnS có tác dụng với CaHClO không? SnS có tác dụng với Na2[Pb(OH)6] không? SnS có tác dụng với Ca(HCN2)2 không? SnS có tác dụng với BeCl2.4H2O không? SnS có tác dụng với Na2[Pd(OH)4] không? SnS có tác dụng với PdO không? SnS có tác dụng với [Pd(NH3)4](OH)2 không? SnS có tác dụng với [Pd(NH3)4]Cl2 không? SnS có tác dụng với (NH4)4SnS4 không? SnS có tác dụng với (NH4)2PdCl4 không? SnS có tác dụng với K2PdCl4 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có SnS (Thiếc(II) sunfua) là chất tham gia

Stannous sulfide; Tin(II) sulfide

3HCl + SnS → H2S + HSnCl3 Xem tất cả phương trình sử dụng SnS

Phương trình có SnS (Thiếc(II) sunfua) là chất sản phẩm

Stannous sulfide; Tin(II) sulfide

CS2 + 2SnO → CO2 + 2SnS Na2S + SnCl2 → 2NaCl + SnS H2S + SnCl2 → 2HCl + SnS Xem tất cả phương trình tạo ra SnS

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-02-03 03:58:56am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(