Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

CS2


Cacbon disunfua

carbon disulfide

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 76.1407

Khối lượng riêng (kg/m3) 1261

Màu sắc Không màu; không tinh khiết có màu vàng

Trạng thái thông thường Lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 46.3

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -110.8

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

1. Mẫu cơ sở nitơ lỏng nén Công ty Alfa Aesar là công ty đầu tiên giới thiệu cacbon đisunfua trong dạng chai nén chứa dung dịch nitơ lỏng nén, tác nhân kết đôi, chất ổn định và cacbon đisunfua, với hàm lượng cacbon đisunfua hoạt hóa là 85%. Hòa loãng với nitơ làm cho dung dịch trở thành không bắt cháy. Tuy nhiên, năm 2007 Alfa Aesar đã ngừng bán các mẫu cacbon đisunfua. Nó được sử dụng rộng rãi trong tổng hợp các hợp chất hữu cơ chứa lưu huỳnh như metham natri, một chất xông đất và được sử dụng rộng rãi trong sản xuất vải viscoza mềm.
Advertisement

Đánh giá

CS2 - Cacbon disunfua - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-CS2-Cacbon+disunfua-1179
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 14. Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối

Rèn luyện các kỹ năng thao tác thí nghiệm, quan sát hiện trong, giải thích và rút ra kết luận về tinh chất hoá học của bazo và muối.

CHƯƠNG 2: KIM LOẠI

Kim loại có những tính chất vật lí và tính chất hoá học nào ? Nhôm, sắt có những tính chất và ứng dụng gì ? Hợp kim là gì ? Sản xuất gang và thép như thế nào ? Thế nào là sự ăn mòn kim loại ? Có những biện pháp nào để bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn

Bài 16. Tính chất hoá học của kim loại

Bài học này chúng ta cùng nghiêm cứu tính chất hóa học của kim loại

Bài 17. Dãy hoạt động hoá học của kim loại

Mức độ hoạt động hoá học khác nhau của các kim loại được thể hiện như thế nào ? Có thể dự đoán được phản ứng của kim loại với chất khác hay không? Dãy hoạt động hóa học của kim loại sẽ giúp bạn trả lời|

Bài 18. Nhôm

Nhôm (bắt nguồn từ tiếng Pháp: aluminium, phiên âm tiếng Việt: a-luy-mi-nhôm) là tên của một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn nguyên tố có ký hiệu Al và số nguyên tử bằng 13.Nhôm là nguyên tố phổ biến thứ 3 trong vỏ Trái Đất.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học CS2 (Cacbon disunfua)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu CS2 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

CS2 có tác dụng với O không? CS2 có tác dụng với Ca3(AlO3)2.6H2O không? CS2 có tác dụng với FONO2 không? CS2 có tác dụng với KF không? CS2 có tác dụng với INO3 không? CS2 có tác dụng với KBrO3 không? CS2 có tác dụng với Pb(HSO4)2 không? CS2 có tác dụng với [Fe(NO)]SO4 không? CS2 có tác dụng với NaNH2 không? CS2 có tác dụng với Na2N không? CS2 có tác dụng với Na2NH không? CS2 có tác dụng với Mg3P2 không? CS2 có tác dụng với POBr3 không? CS2 có tác dụng với FeF3 không? CS2 có tác dụng với AuF3 không? CS2 có tác dụng với K2Cr2O4 không? CS2 có tác dụng với LiAlH4 không? CS2 có tác dụng với LiCl không? CS2 có tác dụng với [Cu(NH3)2]Cl không? CS2 có tác dụng với Na2[Zn(OH)4] không? CS2 có tác dụng với KIO không? CS2 có tác dụng với Si3N4 không? CS2 có tác dụng với SiI4 không? CS2 có tác dụng với Na3N không? CS2 có tác dụng với CrN không? CS2 có tác dụng với Fe(CrO2)2 không? CS2 có tác dụng với CrO không? CS2 có tác dụng với NaHF2 không? CS2 có tác dụng với FeCu2S2 không? CS2 có tác dụng với KHS không? CS2 có tác dụng với NaHS không? CS2 có tác dụng với C2Ag2 không? CS2 có tác dụng với [Ag(NH3)2]OH không? CS2 có tác dụng với PbCl2 không? CS2 có tác dụng với Ca(CN)2 không? CS2 có tác dụng với NaKS không? CS2 có tác dụng với Cu2FeS2 không? CS2 có tác dụng với fructozo không? CS2 có tác dụng với glucozo không? CS2 có tác dụng với HCOOC2H5 không? CS2 có tác dụng với CH3COOK không? CS2 có tác dụng với C2H2O4 không? CS2 có tác dụng với ROH không? CS2 có tác dụng với CH3ONa không? CS2 có tác dụng với RONa không? CS2 có tác dụng với CH3COOC6H5 không? CS2 có tác dụng với Fe2S3 không? CS2 có tác dụng với CHF2Cl không? CS2 có tác dụng với C4H6Cl2 không? CS2 có tác dụng với CH2=CH2 không? CS2 có tác dụng với CH3-CH2-OH không? CS2 có tác dụng với CH3-CHO không? CS2 có tác dụng với CnH2n+2 không? CS2 có tác dụng với KIO4 không? CS2 có tác dụng với LiH không? CS2 có tác dụng với ClCH2CH2Cl không? CS2 có tác dụng với CF2=CF2 không? CS2 có tác dụng với CH3-COOH không? CS2 có tác dụng với HCOOR không? CS2 có tác dụng với NH4OCOCH3 không? CS2 có tác dụng với R-SO3H không? CS2 có tác dụng với CH2BrCH2CH2Br không? CS2 có tác dụng với ZnBr2 không? CS2 có tác dụng với CnH2n không? CS2 có tác dụng với CnH2n+1Cl không? CS2 có tác dụng với CnH2n-6 không? CS2 có tác dụng với CnH2n-7Br không? CS2 có tác dụng với CH3CH2CH2CH3 không? CS2 có tác dụng với CH3CH2CH2CH2Cl không? CS2 có tác dụng với CH3CH2CHClCH3 không? CS2 có tác dụng với Zn(NO3)2 không? CS2 có tác dụng với Hg(CH3COO)2 không? CS2 có tác dụng với Al(CH3COO)3 không? CS2 có tác dụng với Ca(SO4) không? CS2 có tác dụng với Ag(NO3) không? CS2 có tác dụng với Al2 không? CS2 có tác dụng với Al3 không? CS2 có tác dụng với ClBr2 không? CS2 có tác dụng với All3 không? CS2 có tác dụng với Hgl2 không? CS2 có tác dụng với Al2(SiO3)3 không? CS2 có tác dụng với Al(PO4) không? CS2 có tác dụng với Cu(SO4) không? CS2 có tác dụng với Cr2(SiO3)3 không? CS2 có tác dụng với AgO2 không? CS2 có tác dụng với As không? CS2 có tác dụng với As2O3 không? CS2 có tác dụng với Mg(CH3COO)2 không? CS2 có tác dụng với H không? CS2 có tác dụng với C2S không? CS2 có tác dụng với P4O10 không? CS2 có tác dụng với MgBr không? CS2 có tác dụng với CaBr2 không? CS2 có tác dụng với (CHO)2 không? CS2 có tác dụng với CH3OCHCH2 không? CS2 có tác dụng với C2H3COOH không? CS2 có tác dụng với C2H3COOC2H5 không? CS2 có tác dụng với C2H3Cl không? CS2 có tác dụng với C2H3CN không? CS2 có tác dụng với HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-21 02:46:24am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(