Advertisement

Chất Hóa Học - Hg(SCN)2 - Thủy ngân(II) thiocyanat

Mercuric thiocyanate; Mercuric sulfocyanate; Mercury(II) thiocyanate; Bisthiocyanic acid mercury(II) salt; Mercury(II)bisthiocyanate; Bisthiocyanatomercury(II)

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Hg(SCN)2

công thức rút gọn C2HgN2S2


Thủy ngân(II) thiocyanat

Mercuric thiocyanate; Mercuric sulfocyanate; Mercury(II) thiocyanate; Bisthiocyanic acid mercury(II) salt; Mercury(II)bisthiocyanate; Bisthiocyanatomercury(II)

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 316.7548

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Thủy ngân thiocyanate có một số ứng dụng trong tổng hợp hóa học. Nó là tiền thân của kali tris(thiocyanato)mercurate (II) (K[Hg(SCN)3]) và cesium tris(thiocyanato)mercurate (II) (Cs[Hg(SCN)3]). 

Các phản ứng của nó với halogenua hữu cơ tạo ra hai sản phẩm, một sản phẩm có lưu huỳnh liên kết với hợp chất hữu cơ và một với nitơ liên kết với hợp chất hữu cơ. 

Thủy ngân thiocyanate có thể cải thiện giới hạn phát hiện trong việc xác định các ion clorua trong nước bằng phương pháp UV-VIS. Kỹ thuật này lần đầu tiên được đề xuất vào năm 1952 và đã là một phương pháp phổ biến để xác định ion clorua trong các phòng thí nghiệm trên toàn thế giới kể từ đó. Cơ chế cơ bản liên quan đến việc thêm thủy ngân thiocyanat vào dung dịch có nồng độ ion clorua chưa biết và sắt làm thuốc thử. Các ion clorua làm cho muối thủy ngân thiocyanat phân ly và ion thiocyanat liên kết với Fe (III), hấp thụ mạnh ở bước sóng 450 nm. Sự hấp thụ này cho phép đo nồng độ của phức chất sắt. Giá trị này cho phép người ta tính được nồng độ của clorua.

Thủy ngân thiocyanate trước đây được sử dụng trong pháo hoa gây ra hiệu ứng được gọi là con rắn của Pharaoh. Khi hợp chất có mặt của một nguồn nhiệt đủ mạnh, phản ứng tỏa nhiệt tạo ra một khối lượng lớn chất rắn giống như rắn.

Advertisement

Đánh giá

Hg(SCN)2 - Thủy ngân(II) thiocyanat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-Hg(SCN)2-Thuy+ngan(II)+thiocyanat-1060
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 13. Phản ứng hóa học

Thanh sắt để lâu ngày ngoài không khí, sau một thời gian thanh sắt đổi màu. Đó là hiện tượng gì, để hiểu rõ hơn về hiện tượng này, chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu bài học này.

Bài 14. Bài Thực Hành 3

Phân biệt được hiện tượng vật lí và hiện tượng hoá học. Nhận biết dấu hiệu có phản ứng hoá học xảy ra.

Bài 15. Định luật bảo toàn khối lượng

Trong bài học này các bạn sẽ tìm hiểu về định luật bảo toàn khối lượng

Bài 16. Phương trình hóa học

Theo định luật bảo toàn khối lượng, số nguyên tử mỗi nguyên tố trong các chất trước và sau phản ứng được giữ nguyên, tức là bằng nhau. Dựa vào đây và với công thức hoá học ta sẽ lập phương trình hoá học để biểu diễn phản ứng hoá học.

Bài 17. Bài luyện tập 3

Nắm chắc việc áp dụng định tuật và cách lập phương trình hoá học.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học Hg(SCN)2 (Thủy ngân(II) thiocyanat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu Hg(SCN)2 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

Hg(SCN)2 có tác dụng với Ti không? Hg(SCN)2 có tác dụng với CaHPO4 không? Hg(SCN)2 có tác dụng với CaSO3 không? Hg(SCN)2 có tác dụng với Na2O.CaO.6SiO2 không? Hg(SCN)2 có tác dụng với BF3 không? Hg(SCN)2 có tác dụng với Ca2SiO4.4H2O không? Hg(SCN)2 có tác dụng với HBO2 không? Hg(SCN)2 có tác dụng với CH3CHOHCH3 không? Hg(SCN)2 có tác dụng với NOCl không? Hg(SCN)2 có tác dụng với PCl5 không? Hg(SCN)2 có tác dụng với Cr(CO)3 không? Hg(SCN)2 có tác dụng với HCOONa không? Hg(SCN)2 có tác dụng với [Cu(NH3)4](OH)2 không? Hg(SCN)2 có tác dụng với [Cu(NH3)4]Cl2 không? Hg(SCN)2 có tác dụng với [Cu(NH3)4]SO4 không? Hg(SCN)2 có tác dụng với SF6 không? Hg(SCN)2 có tác dụng với K4[Fe(CN)6] không? Hg(SCN)2 có tác dụng với Fe4[Fe(CN)6]3 không? Hg(SCN)2 có tác dụng với FeSiO3 không? Hg(SCN)2 có tác dụng với Fe(SO4)3 không? Hg(SCN)2 có tác dụng với CH3COOCH3 không? Hg(SCN)2 có tác dụng với KH không? Hg(SCN)2 có tác dụng với Mn3O4 không? Hg(SCN)2 có tác dụng với K3MnO4 không? Hg(SCN)2 có tác dụng với MgC2 không? Hg(SCN)2 có tác dụng với Li2C2 không? Hg(SCN)2 có tác dụng với K2SiO3 không? Hg(SCN)2 có tác dụng với HMnO4 không? Hg(SCN)2 có tác dụng với BeSO4 không? Hg(SCN)2 có tác dụng với Li2S không? Hg(SCN)2 có tác dụng với BeS không? Hg(SCN)2 có tác dụng với Na2ZnO2 không? Hg(SCN)2 có tác dụng với NaH2PO4 không? Hg(SCN)2 có tác dụng với Zn3(PO4)2 không? Hg(SCN)2 có tác dụng với HPO3 không? Hg(SCN)2 có tác dụng với MnBr2 không? Hg(SCN)2 có tác dụng với PtCl2 không? Hg(SCN)2 có tác dụng với MnCl2 không? Hg(SCN)2 có tác dụng với MnI2 không? Hg(SCN)2 có tác dụng với MgS không? Hg(SCN)2 có tác dụng với BaS không? Hg(SCN)2 có tác dụng với Bi2O3 không? Hg(SCN)2 có tác dụng với Bi không? Hg(SCN)2 có tác dụng với B4C không? Hg(SCN)2 có tác dụng với TiC không? Hg(SCN)2 có tác dụng với Ca(HSO3)2 không? Hg(SCN)2 có tác dụng với BaSO3 không? Hg(SCN)2 có tác dụng với Ba(ClO)2 không? Hg(SCN)2 có tác dụng với C6H5OCH3 không? Hg(SCN)2 có tác dụng với (C6H5NH3)2SO4 không? Hg(SCN)2 có tác dụng với (-CH2CHCl-)n không? Hg(SCN)2 có tác dụng với K2ZnO2 không? Hg(SCN)2 có tác dụng với KSH không? Hg(SCN)2 có tác dụng với Li3N không? Hg(SCN)2 có tác dụng với Mg3N2 không? Hg(SCN)2 có tác dụng với Mg2Si không? Hg(SCN)2 có tác dụng với MnSiO3 không? Hg(SCN)2 có tác dụng với RbOH không? Hg(SCN)2 có tác dụng với Na2PbO2 không? Hg(SCN)2 có tác dụng với Rb2S không? Hg(SCN)2 có tác dụng với [Zn(NH3)4](OH)2 không? Hg(SCN)2 có tác dụng với [Zn(NH3)4]Cl2 không? Hg(SCN)2 có tác dụng với Zn(NH3)4SO4 không? Hg(SCN)2 có tác dụng với CsSH không? Hg(SCN)2 có tác dụng với P2O3 không? Hg(SCN)2 có tác dụng với P2S5 không? Hg(SCN)2 có tác dụng với Fe2O3.nH2O không? Hg(SCN)2 có tác dụng với RbSH không? Hg(SCN)2 có tác dụng với LiSH không? Hg(SCN)2 có tác dụng với NaSH không? Hg(SCN)2 có tác dụng với C6H4CH3OH không? Hg(SCN)2 có tác dụng với C6H5COCH3 không? Hg(SCN)2 có tác dụng với C6H5CHOHCH3 không? Hg(SCN)2 có tác dụng với XeF6 không? Hg(SCN)2 có tác dụng với XeOF4 không? Hg(SCN)2 có tác dụng với XeF4 không? Hg(SCN)2 có tác dụng với XeO3 không? Hg(SCN)2 có tác dụng với SF4 không? Hg(SCN)2 có tác dụng với H2S2O4 không? Hg(SCN)2 có tác dụng với K3As không? Hg(SCN)2 có tác dụng với H3As không? Hg(SCN)2 có tác dụng với H3Sb không? Hg(SCN)2 có tác dụng với K3Sb không? Hg(SCN)2 có tác dụng với Si(OH)4 không? Hg(SCN)2 có tác dụng với (COONa)2 không? Hg(SCN)2 có tác dụng với (COOH)2 không? Hg(SCN)2 có tác dụng với NH4ClO4 không? Hg(SCN)2 có tác dụng với Na3Sb không? Hg(SCN)2 có tác dụng với ZnS2O4 không? Hg(SCN)2 có tác dụng với NH4Br không? Hg(SCN)2 có tác dụng với C2H5COOC3H7 không? Hg(SCN)2 có tác dụng với BaC2 không? Hg(SCN)2 có tác dụng với C6H5CHCH2 không? Hg(SCN)2 có tác dụng với Na3As không? Hg(SCN)2 có tác dụng với SiCl4 không? Hg(SCN)2 có tác dụng với Xe không? Hg(SCN)2 có tác dụng với (NHCH2CO)n không? Hg(SCN)2 có tác dụng với FeSiO2 không? Hg(SCN)2 có tác dụng với RCH2OH không? Hg(SCN)2 có tác dụng với RCOONa không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có Hg(SCN)2 (Thủy ngân(II) thiocyanat) là chất tham gia

Mercuric thiocyanate; Mercuric sulfocyanate; Mercury(II) thiocyanate; Bisthiocyanic acid mercury(II) salt; Mercury(II)bisthiocyanate; Bisthiocyanatomercury(II)

2Hg(SCN)2 → 2HgS + CS2 + C3N4 Xem tất cả phương trình sử dụng Hg(SCN)2

Phương trình có Hg(SCN)2 (Thủy ngân(II) thiocyanat) là chất sản phẩm

Mercuric thiocyanate; Mercuric sulfocyanate; Mercury(II) thiocyanate; Bisthiocyanic acid mercury(II) salt; Mercury(II)bisthiocyanate; Bisthiocyanatomercury(II)

Hg(NO3)2 + 2KSCN → 2KNO3 + Hg(SCN)2 HgO + 2HSCN → H2O + Hg(SCN)2 Xem tất cả phương trình tạo ra Hg(SCN)2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-26 08:27:17am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(