Advertisement

Chất Hóa Học - C3N4 - Dicyanodiazomethan

Diazomalononitrile; Dicyanodiazomethane

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

C3N4


Dicyanodiazomethan

Diazomalononitrile; Dicyanodiazomethane

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 92.0589

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất C3N4

Đánh giá

C3N4 - Dicyanodiazomethan - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-C3N4-Dicyanodiazomethan-2332
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 8. Bài luyện tập 1 – Hóa học 8

Luyện tập về các mối quan hệ giữa các khái niệm nguyên tử, nguyên tố hoá học, đơn chất, hợp chất và phân tử.

Bài 9. Công thức hóa học

Bài học trước đã cho biết chất được tạo nên từ các nguyên tố. Đơn chất được tạo nên từ một nguyên tố, còn hợp chất từ hai nguyên tố trở lên. Như vậy, dùng các kí hiệu của nguyên tố ta có thể viết thành công thức hoá học để biểu diễn chất. Bài học này sẽ cho biết cách ghi và ý nghĩa ủa công thức hóa học

CHƯƠNG 2 PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Sự biến đổi của chất như thế nào thì được gọi là hiện tượng vật lí, là hiện tượng hoá học ? Phản ứng hoá học là gì, khi nào xảy ra, dựa vào đâu để nhận biết ? Trong một phản ứng hoá học tổng khối lượng các chất có được bảo toàn không ? Phương trình hoá học dùng biểu diễn phản ứng hoá học, cho biết những gì về phản ứng ? Để lập phương trình hoá học cần cân bằng số nguyên tử như thế nào ?

Bài 13. Phản ứng hóa học

Thanh sắt để lâu ngày ngoài không khí, sau một thời gian thanh sắt đổi màu. Đó là hiện tượng gì, để hiểu rõ hơn về hiện tượng này, chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu bài học này.

Bài 14. Bài Thực Hành 3

Phân biệt được hiện tượng vật lí và hiện tượng hoá học. Nhận biết dấu hiệu có phản ứng hoá học xảy ra.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học C3N4 (Dicyanodiazomethan)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu C3N4 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

C3N4 có tác dụng với Na2S2O6 không? C3N4 có tác dụng với U(SO4)2 không? C3N4 có tác dụng với UO2(OH)2 không? C3N4 có tác dụng với VSO4 không? C3N4 có tác dụng với (VO)SO4 không? C3N4 có tác dụng với (NH4)4P2O7 không? C3N4 có tác dụng với Cs[AuCl4] không? C3N4 có tác dụng với Au2O3 không? C3N4 có tác dụng với Au(NH2)2Cl không? C3N4 có tác dụng với NH2OH.H2O không? C3N4 có tác dụng với (NH3OH)3PO4 không? C3N4 có tác dụng với NH4C không? C3N4 có tác dụng với NaC không? C3N4 có tác dụng với Na3AsS4 không? C3N4 có tác dụng với Na2TeO4 không? C3N4 có tác dụng với SeCl2 không? C3N4 có tác dụng với H2SeCl6 không? C3N4 có tác dụng với TeCl4 không? C3N4 có tác dụng với TlNO3 không? C3N4 có tác dụng với Rh2S3 không? C3N4 có tác dụng với [Rh(NH3)6]Cl3 không? C3N4 có tác dụng với H3RhCl6 không? C3N4 có tác dụng với C2H5NH3Cl không? C3N4 có tác dụng với (NH4)2PtCl4 không? C3N4 có tác dụng với AsCl4 không? C3N4 có tác dụng với Ni(NO2)2 không? C3N4 có tác dụng với [PCl4][PF6] không? C3N4 có tác dụng với [AsCl4][AsF6] không? C3N4 có tác dụng với [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 không? C3N4 có tác dụng với NO2ClO không? C3N4 có tác dụng với ZrCl2O không? C3N4 có tác dụng với SnCl2O không? C3N4 có tác dụng với (NO)2S2O7 không? C3N4 có tác dụng với HfCl2O không? C3N4 có tác dụng với RbNO2 không? C3N4 có tác dụng với RbNO3.HNO3 không? C3N4 có tác dụng với Tl2O không? C3N4 có tác dụng với TlCl không? C3N4 có tác dụng với [Tl(H2O)] không? C3N4 có tác dụng với Tl2S không? C3N4 có tác dụng với Tl2CrO4 không? C3N4 có tác dụng với Tl2[Zn(OH)4] không? C3N4 có tác dụng với Tl3PO4 không? C3N4 có tác dụng với NaH2PO2 không? C3N4 có tác dụng với H2PO2 không? C3N4 có tác dụng với S2O6 không? C3N4 có tác dụng với Ag2SO3 không? C3N4 có tác dụng với LiHSO4 không? C3N4 có tác dụng với Li2HPO4 không? C3N4 có tác dụng với Li3PO4.12H2O không? C3N4 có tác dụng với K5P3O10 không? C3N4 có tác dụng với K4P2O7 không? C3N4 có tác dụng với K2HPO4.3H2O không? C3N4 có tác dụng với LiH2PO4 không? C3N4 có tác dụng với NiSO4.7H2O không? C3N4 có tác dụng với Sc không? C3N4 có tác dụng với ScCl2OH không? C3N4 có tác dụng với ScF3 không? C3N4 có tác dụng với Sc(OH)3 không? C3N4 có tác dụng với Sc2O3 không? C3N4 có tác dụng với ZrCl2 không? C3N4 có tác dụng với ScCl3.xH2O không? C3N4 có tác dụng với ZrCl không? C3N4 có tác dụng với [Zr3Cl3(OH)6]Cl3 không? C3N4 có tác dụng với Zr không? C3N4 có tác dụng với ZrO2 không? C3N4 có tác dụng với ZrCl3 không? C3N4 có tác dụng với HfCl3 không? C3N4 có tác dụng với [Hf3Cl3(OH)6]Cl3 không? C3N4 có tác dụng với K2Pt(OH)6 không? C3N4 có tác dụng với K2Pt(CN)6 không? C3N4 có tác dụng với PtS2 không? C3N4 có tác dụng với Pt(NH3)2Cl4 không? C3N4 có tác dụng với K2Pt(SCN)6 không? C3N4 có tác dụng với ThCl2O không? C3N4 có tác dụng với [Th(H2O)] không? C3N4 có tác dụng với H2PtCl6.6H2O không? C3N4 có tác dụng với [PtCl4] không? C3N4 có tác dụng với Th không? C3N4 có tác dụng với Th(OH)4 không? C3N4 có tác dụng với ThCl4.8H2O không? C3N4 có tác dụng với ThO2 không? C3N4 có tác dụng với [SO3] không? C3N4 có tác dụng với BaI2 không? C3N4 có tác dụng với Na2SeO4.10H2O không? C3N4 có tác dụng với (NH4)2SO3.H2O không? C3N4 có tác dụng với Na5P3O10 không? C3N4 có tác dụng với TeO không? C3N4 có tác dụng với Na4P2O7.10H2O không? C3N4 có tác dụng với Na2Se2O5 không? C3N4 có tác dụng với Na2SeO3.5H2O không? C3N4 có tác dụng với H3[Fe(CN)6] không? C3N4 có tác dụng với Ag3[Fe(CN)6] không? C3N4 có tác dụng với NaIO4 không? C3N4 có tác dụng với NaIO3.H2O không? C3N4 có tác dụng với GeS không? C3N4 có tác dụng với HS không? C3N4 có tác dụng với Ba(OH)2.8H2O không? C3N4 có tác dụng với KFe[Fe(CN)6] không? C3N4 có tác dụng với K2[Fe(H2O)(CN)5] không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có C3N4 (Dicyanodiazomethan) là chất tham gia

Diazomalononitrile; Dicyanodiazomethane

Xem tất cả phương trình sử dụng C3N4

Phương trình có C3N4 (Dicyanodiazomethan) là chất sản phẩm

Diazomalononitrile; Dicyanodiazomethane

2Hg(SCN)2 → 2HgS + CS2 + C3N4 Xem tất cả phương trình tạo ra C3N4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-26 04:15:38am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(