Chất Hóa Học - S2Cl2 - Disulfua diclorua

disulfur dichloride

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

S2Cl2

công thức rút gọn Cl2S2


Disulfua diclorua

disulfur dichloride

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 135.0360

Khối lượng riêng (kg/m3) 1.688

Màu sắc Màu hổ phách nhạt đến vàng đỏ, chất lỏng nhờn

Trạng thái thông thường Lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 137.1

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -80

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Các ứng dụng khác của S2Cl2 bao gồm sản xuất thuốc nhuộm lưu huỳnh, thuốc diệt côn trùng và cao su tổng hợp. Nó cũng được sử dụng trong quá trình lưu hóa lạnh các cao su, làm chất xúc tác trùng hợp cho dầu thực vật và để làm cứng các loại gỗ mềm.
Advertisement

Đánh giá

S2Cl2 - Disulfua diclorua - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-S2Cl2-Disulfua+diclorua-1178
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 13. Luyện tập chương 1: Các hợp chất vô cơ

Để củng cố lại các kiến thức đã học về các loại hợp chất vô cơ - Vận dụng nó để giải một số bài tập nên hôm nay chúng ta sẽ vào bài luyện tập

Bài 14. Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối

Rèn luyện các kỹ năng thao tác thí nghiệm, quan sát hiện trong, giải thích và rút ra kết luận về tinh chất hoá học của bazo và muối.

CHƯƠNG 2: KIM LOẠI

Kim loại có những tính chất vật lí và tính chất hoá học nào ? Nhôm, sắt có những tính chất và ứng dụng gì ? Hợp kim là gì ? Sản xuất gang và thép như thế nào ? Thế nào là sự ăn mòn kim loại ? Có những biện pháp nào để bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn

Bài 16. Tính chất hoá học của kim loại

Bài học này chúng ta cùng nghiêm cứu tính chất hóa học của kim loại

Bài 17. Dãy hoạt động hoá học của kim loại

Mức độ hoạt động hoá học khác nhau của các kim loại được thể hiện như thế nào ? Có thể dự đoán được phản ứng của kim loại với chất khác hay không? Dãy hoạt động hóa học của kim loại sẽ giúp bạn trả lời|

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học S2Cl2 (Disulfua diclorua)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu S2Cl2 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

S2Cl2 có tác dụng với H2Cr2O7 không? S2Cl2 có tác dụng với O không? S2Cl2 có tác dụng với Ca3(AlO3)2.6H2O không? S2Cl2 có tác dụng với FONO2 không? S2Cl2 có tác dụng với KF không? S2Cl2 có tác dụng với INO3 không? S2Cl2 có tác dụng với KBrO3 không? S2Cl2 có tác dụng với Pb(HSO4)2 không? S2Cl2 có tác dụng với [Fe(NO)]SO4 không? S2Cl2 có tác dụng với NaNH2 không? S2Cl2 có tác dụng với Na2N không? S2Cl2 có tác dụng với Na2NH không? S2Cl2 có tác dụng với Mg3P2 không? S2Cl2 có tác dụng với POBr3 không? S2Cl2 có tác dụng với FeF3 không? S2Cl2 có tác dụng với AuF3 không? S2Cl2 có tác dụng với K2Cr2O4 không? S2Cl2 có tác dụng với LiAlH4 không? S2Cl2 có tác dụng với LiCl không? S2Cl2 có tác dụng với [Cu(NH3)2]Cl không? S2Cl2 có tác dụng với Na2[Zn(OH)4] không? S2Cl2 có tác dụng với KIO không? S2Cl2 có tác dụng với Si3N4 không? S2Cl2 có tác dụng với SiI4 không? S2Cl2 có tác dụng với Na3N không? S2Cl2 có tác dụng với CrN không? S2Cl2 có tác dụng với Fe(CrO2)2 không? S2Cl2 có tác dụng với CrO không? S2Cl2 có tác dụng với NaHF2 không? S2Cl2 có tác dụng với FeCu2S2 không? S2Cl2 có tác dụng với KHS không? S2Cl2 có tác dụng với NaHS không? S2Cl2 có tác dụng với C2Ag2 không? S2Cl2 có tác dụng với [Ag(NH3)2]OH không? S2Cl2 có tác dụng với PbCl2 không? S2Cl2 có tác dụng với Ca(CN)2 không? S2Cl2 có tác dụng với NaKS không? S2Cl2 có tác dụng với Cu2FeS2 không? S2Cl2 có tác dụng với fructozo không? S2Cl2 có tác dụng với glucozo không? S2Cl2 có tác dụng với HCOOC2H5 không? S2Cl2 có tác dụng với CH3COOK không? S2Cl2 có tác dụng với C2H2O4 không? S2Cl2 có tác dụng với ROH không? S2Cl2 có tác dụng với CH3ONa không? S2Cl2 có tác dụng với RONa không? S2Cl2 có tác dụng với CH3COOC6H5 không? S2Cl2 có tác dụng với Fe2S3 không? S2Cl2 có tác dụng với CHF2Cl không? S2Cl2 có tác dụng với C4H6Cl2 không? S2Cl2 có tác dụng với CH2=CH2 không? S2Cl2 có tác dụng với CH3-CH2-OH không? S2Cl2 có tác dụng với CH3-CHO không? S2Cl2 có tác dụng với CnH2n+2 không? S2Cl2 có tác dụng với KIO4 không? S2Cl2 có tác dụng với LiH không? S2Cl2 có tác dụng với ClCH2CH2Cl không? S2Cl2 có tác dụng với CF2=CF2 không? S2Cl2 có tác dụng với CH3-COOH không? S2Cl2 có tác dụng với HCOOR không? S2Cl2 có tác dụng với NH4OCOCH3 không? S2Cl2 có tác dụng với R-SO3H không? S2Cl2 có tác dụng với CH2BrCH2CH2Br không? S2Cl2 có tác dụng với ZnBr2 không? S2Cl2 có tác dụng với CnH2n không? S2Cl2 có tác dụng với CnH2n+1Cl không? S2Cl2 có tác dụng với CnH2n-6 không? S2Cl2 có tác dụng với CnH2n-7Br không? S2Cl2 có tác dụng với CH3CH2CH2CH3 không? S2Cl2 có tác dụng với CH3CH2CH2CH2Cl không? S2Cl2 có tác dụng với CH3CH2CHClCH3 không? S2Cl2 có tác dụng với Zn(NO3)2 không? S2Cl2 có tác dụng với Hg(CH3COO)2 không? S2Cl2 có tác dụng với Al(CH3COO)3 không? S2Cl2 có tác dụng với Ca(SO4) không? S2Cl2 có tác dụng với Ag(NO3) không? S2Cl2 có tác dụng với Al2 không? S2Cl2 có tác dụng với Al3 không? S2Cl2 có tác dụng với ClBr2 không? S2Cl2 có tác dụng với All3 không? S2Cl2 có tác dụng với Hgl2 không? S2Cl2 có tác dụng với Al2(SiO3)3 không? S2Cl2 có tác dụng với Al(PO4) không? S2Cl2 có tác dụng với Cu(SO4) không? S2Cl2 có tác dụng với Cr2(SiO3)3 không? S2Cl2 có tác dụng với AgO2 không? S2Cl2 có tác dụng với As không? S2Cl2 có tác dụng với As2O3 không? S2Cl2 có tác dụng với Mg(CH3COO)2 không? S2Cl2 có tác dụng với H không? S2Cl2 có tác dụng với C2S không? S2Cl2 có tác dụng với P4O10 không? S2Cl2 có tác dụng với MgBr không? S2Cl2 có tác dụng với CaBr2 không? S2Cl2 có tác dụng với (CHO)2 không? S2Cl2 có tác dụng với CH3OCHCH2 không? S2Cl2 có tác dụng với C2H3COOH không? S2Cl2 có tác dụng với C2H3COOC2H5 không? S2Cl2 có tác dụng với C2H3Cl không? S2Cl2 có tác dụng với C2H3CN không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có S2Cl2 (Disulfua diclorua) là chất tham gia

disulfur dichloride

Cl2 + S2Cl2 → 2SCl2 Cs2S + 2S2Cl2 → 6Fe(NO3)2 + CCl4 S2Cl2 → Cl2 + 2S Xem tất cả phương trình sử dụng S2Cl2

Phương trình có S2Cl2 (Disulfua diclorua) là chất sản phẩm

disulfur dichloride

Cl2 + 2S → S2Cl2 3Cl2 + CS2 → CCl4 + S2Cl2 2SCl2 → Cl2 + S2Cl2 Xem tất cả phương trình tạo ra S2Cl2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 01:13:57pm