Advertisement

Chất Hóa Học - LiCl - Liti clorua

Lithium chloride; Chlorolithium

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

LiCl

công thức rút gọn ClLi


Liti clorua

Lithium chloride; Chlorolithium

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 42.3940

Khối lượng riêng (kg/m3) 2.07

Nhiệt độ sôi (°C) 1

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 605

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất LiCl

Đánh giá

LiCl - Liti clorua - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-LiCl-Liti+clorua-1402
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 12. Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ

Các bạn đã được nghiên cứu về tính chất hóa học của 4 loại hợp chất vô cơlà Oxit, Axit, Bazơ và Muối. Vậy 4 loại hợp chất này có sự chuyển đổi qua lại với nhau như thế nào? Và điều kiện cho sự chuyển đổi đó là gì? Để biết điều đó chúng ta đi vào bài mới: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

Bài 13. Luyện tập chương 1: Các hợp chất vô cơ

Để củng cố lại các kiến thức đã học về các loại hợp chất vô cơ - Vận dụng nó để giải một số bài tập nên hôm nay chúng ta sẽ vào bài luyện tập

Bài 14. Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối

Rèn luyện các kỹ năng thao tác thí nghiệm, quan sát hiện trong, giải thích và rút ra kết luận về tinh chất hoá học của bazo và muối.

CHƯƠNG 2: KIM LOẠI

Kim loại có những tính chất vật lí và tính chất hoá học nào ? Nhôm, sắt có những tính chất và ứng dụng gì ? Hợp kim là gì ? Sản xuất gang và thép như thế nào ? Thế nào là sự ăn mòn kim loại ? Có những biện pháp nào để bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn

Bài 16. Tính chất hoá học của kim loại

Bài học này chúng ta cùng nghiêm cứu tính chất hóa học của kim loại

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học LiCl (Liti clorua)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu LiCl có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

LiCl có tác dụng với Be2C không? LiCl có tác dụng với H2SO4.H2O không? LiCl có tác dụng với CCl3COOH không? LiCl có tác dụng với C6H5OK không? LiCl có tác dụng với C6H5COONa không? LiCl có tác dụng với Cr(C6H6)2 không? LiCl có tác dụng với Cr(CO)6 không? LiCl có tác dụng với Ca(HPO4)2 không? LiCl có tác dụng với Ca(PO3)2 không? LiCl có tác dụng với Ca(H2PO4)2.H2O không? LiCl có tác dụng với Ca(NO3)2.4H2O không? LiCl có tác dụng với [Ca(H2O)6] không? LiCl có tác dụng với (NO3) không? LiCl có tác dụng với LiF không? LiCl có tác dụng với NH4F không? LiCl có tác dụng với U không? LiCl có tác dụng với UF3 không? LiCl có tác dụng với PF5 không? LiCl có tác dụng với CaTiO3 không? LiCl có tác dụng với Cd(NH3)2Cl2 không? LiCl có tác dụng với H2[CdCl4] không? LiCl có tác dụng với Cd không? LiCl có tác dụng với HCOOLi không? LiCl có tác dụng với Li2CO3 không? LiCl có tác dụng với Cu(NO3)2.6H2O không? LiCl có tác dụng với [Cu(NH3)4](NO3)2 không? LiCl có tác dụng với Hg2(NO3)2 không? LiCl có tác dụng với (CuOH)2SO4 không? LiCl có tác dụng với Na2CuO2 không? LiCl có tác dụng với K2Cu(CN)4 không? LiCl có tác dụng với Fe(CO)5 không? LiCl có tác dụng với Fe2(CO)9 không? LiCl có tác dụng với Fe3(CO)12 không? LiCl có tác dụng với Na2[Fe(CO)4] không? LiCl có tác dụng với H2Fe(CO)4 không? LiCl có tác dụng với FeO(OH) không? LiCl có tác dụng với Fe2ZnO4 không? LiCl có tác dụng với Na5FeO4 không? LiCl có tác dụng với Fe3(PO4)2 không? LiCl có tác dụng với FeCl2.4H2O không? LiCl có tác dụng với Na[Fe(CO)4H] không? LiCl có tác dụng với CdCl2. 2,5H2O không? LiCl có tác dụng với Fe3O4.2H2O không? LiCl có tác dụng với FeCr2O4 không? LiCl có tác dụng với FeClOH không? LiCl có tác dụng với Fe(CH3COO)2 không? LiCl có tác dụng với B(OH)3 không? LiCl có tác dụng với HO2 không? LiCl có tác dụng với Te không? LiCl có tác dụng với HCOOH không? LiCl có tác dụng với NaHO2 không? LiCl có tác dụng với NH4HS không? LiCl có tác dụng với S2 không? LiCl có tác dụng với H2S2O2 không? LiCl có tác dụng với Ca(HF2)2 . 6H2O không? LiCl có tác dụng với Fe(NO)4 không? LiCl có tác dụng với H2O2.2H2O không? LiCl có tác dụng với H2SO5 không? LiCl có tác dụng với U(OH)4 không? LiCl có tác dụng với Am không? LiCl có tác dụng với Am(OH)4 không? LiCl có tác dụng với Ca(HS)2 không? LiCl có tác dụng với (N2H6)SO4 không? LiCl có tác dụng với N2H4 không? LiCl có tác dụng với H2S2O6 không? LiCl có tác dụng với (NH3OH)2SO4 không? LiCl có tác dụng với (NH3OH)HSO4 không? LiCl có tác dụng với (N2H5)2SO4 không? LiCl có tác dụng với (NH4)2H2P2O7 không? LiCl có tác dụng với H4P2O8 không? LiCl có tác dụng với HAuCl4 không? LiCl có tác dụng với N2H5Cl không? LiCl có tác dụng với NH3OHCl không? LiCl có tác dụng với PH4Cl không? LiCl có tác dụng với RhCl3 không? LiCl có tác dụng với Rh không? LiCl có tác dụng với C2H7NHCl không? LiCl có tác dụng với C2H7N không? LiCl có tác dụng với N2H6Cl2 không? LiCl có tác dụng với Hg(CN)2 không? LiCl có tác dụng với HgCrO4 không? LiCl có tác dụng với KSCN không? LiCl có tác dụng với CHNS không? LiCl có tác dụng với H2[Hg(SCN)4] không? LiCl có tác dụng với K2[Hg(CN)4] không? LiCl có tác dụng với (Hg2N)OH.2H2O không? LiCl có tác dụng với Cl2O không? LiCl có tác dụng với (NH3OH)NO3 không? LiCl có tác dụng với N2H5NO3 không? LiCl có tác dụng với NOHSO4 không? LiCl có tác dụng với N2H6(NO3)2 không? LiCl có tác dụng với RbNO3 không? LiCl có tác dụng với Ho không? LiCl có tác dụng với Ho(NO3)3 không? LiCl có tác dụng với K2O2 không? LiCl có tác dụng với Ag2Cr2O7 không? LiCl có tác dụng với Tl2Cr2O7 không? LiCl có tác dụng với K2CO3.1,5 H2O không? LiCl có tác dụng với K2S2 không? LiCl có tác dụng với K2SiS3 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-07-03 12:57:32pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(