Advertisement

Chất Hóa Học - LiAlH4 - Liti tetrahidroaluminat

Lithium tetrahydroaluminate; Lithium aluminum tetrahydride; Lithium tetrahydridoaluminate

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

LiAlH4

công thức rút gọn AlH4Li


Liti tetrahidroaluminat

Lithium tetrahydroaluminate; Lithium aluminum tetrahydride; Lithium tetrahydridoaluminate

Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 37.9543

Khối lượng riêng (kg/m3) 917

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 150

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất LiAlH4

Đánh giá

LiAlH4 - Liti tetrahidroaluminat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-LiAlH4-Liti+tetrahidroaluminat-1401
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 11. Phân bón hóa học

Trong sự phát triển của thực vật thì những nguyên tố hóa học nào cần thiết phải có? (C, O, H, N, S,K, Ca, Mg...) Vậy những nguyên tố hóa học này có ở đâu? (Có trong đất và trong phân bón hóa học) Vậy phânbón hóa học có những công dụng như thế nào? Ta thường dùng những loại phân gì? Để biết được ta vào bài mới.

Bài 12. Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ

Các bạn đã được nghiên cứu về tính chất hóa học của 4 loại hợp chất vô cơlà Oxit, Axit, Bazơ và Muối. Vậy 4 loại hợp chất này có sự chuyển đổi qua lại với nhau như thế nào? Và điều kiện cho sự chuyển đổi đó là gì? Để biết điều đó chúng ta đi vào bài mới: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

Bài 13. Luyện tập chương 1: Các hợp chất vô cơ

Để củng cố lại các kiến thức đã học về các loại hợp chất vô cơ - Vận dụng nó để giải một số bài tập nên hôm nay chúng ta sẽ vào bài luyện tập

Bài 14. Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối

Rèn luyện các kỹ năng thao tác thí nghiệm, quan sát hiện trong, giải thích và rút ra kết luận về tinh chất hoá học của bazo và muối.

CHƯƠNG 2: KIM LOẠI

Kim loại có những tính chất vật lí và tính chất hoá học nào ? Nhôm, sắt có những tính chất và ứng dụng gì ? Hợp kim là gì ? Sản xuất gang và thép như thế nào ? Thế nào là sự ăn mòn kim loại ? Có những biện pháp nào để bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học LiAlH4 (Liti tetrahidroaluminat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu LiAlH4 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

LiAlH4 có tác dụng với BeC2 không? LiAlH4 có tác dụng với Be2C không? LiAlH4 có tác dụng với H2SO4.H2O không? LiAlH4 có tác dụng với CCl3COOH không? LiAlH4 có tác dụng với C6H5OK không? LiAlH4 có tác dụng với C6H5COONa không? LiAlH4 có tác dụng với Cr(C6H6)2 không? LiAlH4 có tác dụng với Cr(CO)6 không? LiAlH4 có tác dụng với Ca(HPO4)2 không? LiAlH4 có tác dụng với Ca(PO3)2 không? LiAlH4 có tác dụng với Ca(H2PO4)2.H2O không? LiAlH4 có tác dụng với Ca(NO3)2.4H2O không? LiAlH4 có tác dụng với [Ca(H2O)6] không? LiAlH4 có tác dụng với (NO3) không? LiAlH4 có tác dụng với LiF không? LiAlH4 có tác dụng với NH4F không? LiAlH4 có tác dụng với U không? LiAlH4 có tác dụng với UF3 không? LiAlH4 có tác dụng với PF5 không? LiAlH4 có tác dụng với CaTiO3 không? LiAlH4 có tác dụng với Cd(NH3)2Cl2 không? LiAlH4 có tác dụng với H2[CdCl4] không? LiAlH4 có tác dụng với Cd không? LiAlH4 có tác dụng với HCOOLi không? LiAlH4 có tác dụng với Li2CO3 không? LiAlH4 có tác dụng với Cu(NO3)2.6H2O không? LiAlH4 có tác dụng với [Cu(NH3)4](NO3)2 không? LiAlH4 có tác dụng với Hg2(NO3)2 không? LiAlH4 có tác dụng với (CuOH)2SO4 không? LiAlH4 có tác dụng với Na2CuO2 không? LiAlH4 có tác dụng với K2Cu(CN)4 không? LiAlH4 có tác dụng với Fe(CO)5 không? LiAlH4 có tác dụng với Fe2(CO)9 không? LiAlH4 có tác dụng với Fe3(CO)12 không? LiAlH4 có tác dụng với Na2[Fe(CO)4] không? LiAlH4 có tác dụng với H2Fe(CO)4 không? LiAlH4 có tác dụng với FeO(OH) không? LiAlH4 có tác dụng với Fe2ZnO4 không? LiAlH4 có tác dụng với Na5FeO4 không? LiAlH4 có tác dụng với Fe3(PO4)2 không? LiAlH4 có tác dụng với FeCl2.4H2O không? LiAlH4 có tác dụng với Na[Fe(CO)4H] không? LiAlH4 có tác dụng với CdCl2. 2,5H2O không? LiAlH4 có tác dụng với Fe3O4.2H2O không? LiAlH4 có tác dụng với FeCr2O4 không? LiAlH4 có tác dụng với FeClOH không? LiAlH4 có tác dụng với Fe(CH3COO)2 không? LiAlH4 có tác dụng với B(OH)3 không? LiAlH4 có tác dụng với HO2 không? LiAlH4 có tác dụng với Te không? LiAlH4 có tác dụng với HCOOH không? LiAlH4 có tác dụng với NaHO2 không? LiAlH4 có tác dụng với NH4HS không? LiAlH4 có tác dụng với S2 không? LiAlH4 có tác dụng với H2S2O2 không? LiAlH4 có tác dụng với Ca(HF2)2 . 6H2O không? LiAlH4 có tác dụng với Fe(NO)4 không? LiAlH4 có tác dụng với H2O2.2H2O không? LiAlH4 có tác dụng với H2SO5 không? LiAlH4 có tác dụng với U(OH)4 không? LiAlH4 có tác dụng với Am không? LiAlH4 có tác dụng với Am(OH)4 không? LiAlH4 có tác dụng với Ca(HS)2 không? LiAlH4 có tác dụng với (N2H6)SO4 không? LiAlH4 có tác dụng với N2H4 không? LiAlH4 có tác dụng với H2S2O6 không? LiAlH4 có tác dụng với (NH3OH)2SO4 không? LiAlH4 có tác dụng với (NH3OH)HSO4 không? LiAlH4 có tác dụng với (N2H5)2SO4 không? LiAlH4 có tác dụng với (NH4)2H2P2O7 không? LiAlH4 có tác dụng với H4P2O8 không? LiAlH4 có tác dụng với HAuCl4 không? LiAlH4 có tác dụng với N2H5Cl không? LiAlH4 có tác dụng với NH3OHCl không? LiAlH4 có tác dụng với PH4Cl không? LiAlH4 có tác dụng với RhCl3 không? LiAlH4 có tác dụng với Rh không? LiAlH4 có tác dụng với C2H7NHCl không? LiAlH4 có tác dụng với C2H7N không? LiAlH4 có tác dụng với N2H6Cl2 không? LiAlH4 có tác dụng với Hg(CN)2 không? LiAlH4 có tác dụng với HgCrO4 không? LiAlH4 có tác dụng với KSCN không? LiAlH4 có tác dụng với CHNS không? LiAlH4 có tác dụng với H2[Hg(SCN)4] không? LiAlH4 có tác dụng với K2[Hg(CN)4] không? LiAlH4 có tác dụng với (Hg2N)OH.2H2O không? LiAlH4 có tác dụng với Cl2O không? LiAlH4 có tác dụng với (NH3OH)NO3 không? LiAlH4 có tác dụng với N2H5NO3 không? LiAlH4 có tác dụng với NOHSO4 không? LiAlH4 có tác dụng với N2H6(NO3)2 không? LiAlH4 có tác dụng với RbNO3 không? LiAlH4 có tác dụng với Ho không? LiAlH4 có tác dụng với Ho(NO3)3 không? LiAlH4 có tác dụng với K2O2 không? LiAlH4 có tác dụng với Ag2Cr2O7 không? LiAlH4 có tác dụng với Tl2Cr2O7 không? LiAlH4 có tác dụng với K2CO3.1,5 H2O không? LiAlH4 có tác dụng với K2S2 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có LiAlH4 (Liti tetrahidroaluminat) là chất tham gia

Lithium tetrahydroaluminate; Lithium aluminum tetrahydride; Lithium tetrahydridoaluminate

HgI2 + 2LiAlH4 → 2LiH + HgH2 + 2AlH3 HgI2 + 2LiAlH4 → 2LiH + HgH2 + 2AlH3 CrCl3 + LiAlH4 → AlCl3 + H2 + CrCl2 + LiCl Xem tất cả phương trình sử dụng LiAlH4

Phương trình có LiAlH4 (Liti tetrahidroaluminat) là chất sản phẩm

Lithium tetrahydroaluminate; Lithium aluminum tetrahydride; Lithium tetrahydridoaluminate

AlCl3 + 4LiH → LiAlH4 + 3LiCl Xem tất cả phương trình tạo ra LiAlH4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-20 09:13:16am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(