Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Ba(OH)2 ra H2O

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Ba(OH)2 (Bari hidroxit) ra H2O (nước) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

2Cl2 + 2Ba(OH)2BaCl2 + 2H2O + Ba(ClO)2

Điều kiện khác: Nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + Ba(OH)2 => BaCl2 + H2O + Ba(ClO)2  

Phương trình số #3

Ba(OH)2 + 2KHSO42H2O + K2SO4 + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(OH)2 + KHSO4 => H2O + K2SO4 + BaSO4  

Advertisement

Phương trình số #4

Zn(OH)2 + Ba(OH)22H2O + BaZnO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Zn(OH)2 + Ba(OH)2 => H2O + BaZnO2  

Phương trình số #5

P2O5 + 3Ba(OH)23H2O + Ba3(PO4)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình P2O5 + Ba(OH)2 => H2O + Ba3(PO4)2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

Ba(OH)2 + Ba(HCO3)2H2O + 2BaCO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(OH)2 + Ba(HCO3)2 => H2O + BaCO3  

Phương trình số #7

Ba(OH)2 + 2Cr(OH)34H2O + Ba(CrO2)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(OH)2 + Cr(OH)3 => H2O + Ba(CrO2)2  

Advertisement

Phương trình số #8

Ba(OH)2 + CO2H2O + BaCO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(OH)2 + CO2 => H2O + BaCO3  

Phương trình số #9

SO2 + Ba(OH)2H2O + BaSO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình SO2 + Ba(OH)2 => H2O + BaSO3  

Advertisement

Phương trình số #10

2NH4Cl + Ba(OH)2BaCl2 + 2H2O + 2NH3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH4Cl + Ba(OH)2 => BaCl2 + H2O + NH3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 02:22:08pm