Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có HCl là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có HCl (axit clohidric) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Advertisement

Phương trình số #2

FeS + 2HClFeCl2 + H2S

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeS + HCl => FeCl2 + H2S  

Phương trình số #3

HCl + NaHCO3H2O + NaCl + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + NaHCO3 => H2O + NaCl + CO2  

Advertisement

Phương trình số #4

4HCl + NaCrO22H2O + NaCl + CrCl3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + NaCrO2 => H2O + NaCl + CrCl3  

Phương trình số #5

Cr + 3HCl + HNO32H2O + NO + CrCl3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cr + HCl + HNO3 => H2O + NO + CrCl3  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

AgNO3 + HClAgCl + HNO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgNO3 + HCl => AgCl + HNO3  

Phương trình số #7

Al2O3 + 6HCl2AlCl3 + 3H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al2O3 + HCl => AlCl3 + H2O  

Advertisement

Phương trình số #8

Fe2O3 + 6HCl3H2O + 2FeCl3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe2O3 + HCl => H2O + FeCl3  

Phương trình số #9

CaO + 2HClH2O + CaCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaO + HCl => H2O + CaCl2  

Advertisement

Phương trình số #10

2HCl + ZnS → H2S + ZnCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + ZnS => H2S + ZnCl2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 12:44:43am