Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có H2S là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có H2S (hidro sulfua) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

3H2S + Ga2O33H2O + Ga2S3

Nhiệt độ: 600-700°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + Ga2O3 => H2O + Ga2S3  

Phương trình số #3

3H2S + 2Ga → 3H2 + Ga2S3

Nhiệt độ: 250 - 350°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + Ga => H2 + Ga2S3  

Phương trình số #4

3H2S + As2O33H2O + As2S3

Dung môi: dung dịch đậm đặc HCl

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + As2O3 => H2O + As2S3  

Phương trình số #5

H2S + 2NaOH → 2H2O + Na2S

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + NaOH => H2O + Na2S  

Phương trình số #6

3H2S + 2AuCl36HCl + Au2S3

Dung môi: ête

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + AuCl3 => HCl + Au2S3  

Phương trình số #7

H2S + HSO3Cl → HCl + H2S2O3

Nhiệt độ: nhiệt độ thấp

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + HSO3Cl => HCl + H2S2O3  

Phương trình số #8

3H2S + 2CeCl36HCl + Ce2S3

Nhiệt độ: 720-750°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + CeCl3 => HCl + Ce2S3  

Phương trình số #9

2H2S + 2Cs → H2 + 2CsHS

Dung môi: trong benzen

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + Cs => H2 + CsHS  

Phương trình số #10

H2S + C2H5OLi → C2H5OH + LiHS

Dung môi: ête

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + C2H5OLi => C2H5OH + LiHS  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-12 09:28:39am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(