Chất Hóa Học - In2O3 - Indi(III) oxit

Diindinm trioxide; Indic oxide; Indium(III) oxide; In2O3

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

In2O3


Indi(III) oxit

Diindinm trioxide; Indic oxide; Indium(III) oxide; In2O3

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 277.6342

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Indi oxid là một nguồn Indi ổn định nhiệt không hòa tan, thích hợp cho các ứng dụng thủy tinh, quang học và gốm sứ. Indi oxid là một vật liệu giống như gốm an toàn, không hòa tan trong nước và bay hơi ở 850 ° C.

Indi oxid được sử dụng trong một số loại pin, gương phản chiếu hồng ngoại mỏng trong suốt cho ánh sáng nhìn thấy (gương nóng), một số lớp phủ quang học, và một số lớp phủ chống tĩnh điện. Kết hợp với thiếc(IV) oxit, indi(III) oxit tạo ra thiếc indi oxit (còn gọi là oxit indi pha tạp thiếc hoặc ITO), một vật liệu được sử dụng cho lớp phủ dẫn điện trong suốt.

Trong chất bán dẫn, indi(III) oxit có thể được sử dụng như một chất bán dẫn loại n, được sử dụng như một yếu tố điện trở trong các mạch tích hợp.[5]

Advertisement

Đánh giá

In2O3 - Indi(III) oxit - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-In2O3-Indi(III)+oxit-1095
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 5. Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit

Oxit bazơ, oxit axit và axit Có những tính chất hoá học nào ? Giữa chúng Có mối quan hệ về tính chất hoá học ra sao ? Vậy giữa oxit và axit liên hệ với nhau như thế nào chúng ta cùng nhau hệ thống lại qua bài hoc sau

Bài 6. Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit

Rèn luyện các thao tác thí nghiệm: quan sát hiện tượng, giải thích và rút ra kết luận về những tính chất hoá học của oxit và axit.

Bài 7. Tính chất hóa học của bazơ

Nội dung bài học chủ yếu đề cập đến tính chất hoá học chung của bazơ (tác dụng với chất chỉ thị màu, và với axit); tính chất hoá học riêng của bazơ tan (kiềm) (tác dụng với oxit axit và với dung dịch muối); tính chất riêng của bazơ không tan trong nước (bị nhiệt phân huỷ).

Bài 8. Một số bazơ quan trọng

Nội dung bài học nghiên cứu về các vấn đề: Natri hidroxit NaOH và Canxi hidroxitCa(OH) có những tính chất vật lí, tính chất hóa học nào? Những ứng dụng trong đời sống và sản xuất gồm những gì?

Bài 9. Tính chất hóa học của muối

Các bạn đã nghiên cứu các tính chất hóa học của Axit, Bazơ; Ngoài những tính chất đã tìm hiểu ra. Thìhai hợp chất này còn có thêm một tính chất nữa là tác dụng với muối, vậy Muối tác dụng vớiAxit, Bazơ tạo ra sản phẩm gì? Và còn có tính chất nào khác nữa không? Ta vào bài học mới ngày hôm nay.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học In2O3 (Indi(III) oxit)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu In2O3 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

In2O3 có tác dụng với MnBr2 không? In2O3 có tác dụng với PtCl2 không? In2O3 có tác dụng với MnCl2 không? In2O3 có tác dụng với MnI2 không? In2O3 có tác dụng với MgS không? In2O3 có tác dụng với BaS không? In2O3 có tác dụng với Bi2O3 không? In2O3 có tác dụng với Bi không? In2O3 có tác dụng với B4C không? In2O3 có tác dụng với TiC không? In2O3 có tác dụng với Ca(HSO3)2 không? In2O3 có tác dụng với BaSO3 không? In2O3 có tác dụng với Ba(ClO)2 không? In2O3 có tác dụng với C6H5OCH3 không? In2O3 có tác dụng với (C6H5NH3)2SO4 không? In2O3 có tác dụng với (-CH2CHCl-)n không? In2O3 có tác dụng với K2ZnO2 không? In2O3 có tác dụng với KSH không? In2O3 có tác dụng với Li3N không? In2O3 có tác dụng với Mg3N2 không? In2O3 có tác dụng với Mg2Si không? In2O3 có tác dụng với MnSiO3 không? In2O3 có tác dụng với RbOH không? In2O3 có tác dụng với Na2PbO2 không? In2O3 có tác dụng với Rb2S không? In2O3 có tác dụng với [Zn(NH3)4](OH)2 không? In2O3 có tác dụng với [Zn(NH3)4]Cl2 không? In2O3 có tác dụng với Zn(NH3)4SO4 không? In2O3 có tác dụng với CsSH không? In2O3 có tác dụng với P2O3 không? In2O3 có tác dụng với P2S5 không? In2O3 có tác dụng với Fe2O3.nH2O không? In2O3 có tác dụng với RbSH không? In2O3 có tác dụng với LiSH không? In2O3 có tác dụng với NaSH không? In2O3 có tác dụng với C6H4CH3OH không? In2O3 có tác dụng với C6H5COCH3 không? In2O3 có tác dụng với C6H5CHOHCH3 không? In2O3 có tác dụng với XeF6 không? In2O3 có tác dụng với XeOF4 không? In2O3 có tác dụng với XeF4 không? In2O3 có tác dụng với XeO3 không? In2O3 có tác dụng với SF4 không? In2O3 có tác dụng với H2S2O4 không? In2O3 có tác dụng với K3As không? In2O3 có tác dụng với H3As không? In2O3 có tác dụng với H3Sb không? In2O3 có tác dụng với K3Sb không? In2O3 có tác dụng với Si(OH)4 không? In2O3 có tác dụng với (COONa)2 không? In2O3 có tác dụng với (COOH)2 không? In2O3 có tác dụng với NH4ClO4 không? In2O3 có tác dụng với Na3Sb không? In2O3 có tác dụng với ZnS2O4 không? In2O3 có tác dụng với NH4Br không? In2O3 có tác dụng với C2H5COOC3H7 không? In2O3 có tác dụng với BaC2 không? In2O3 có tác dụng với C6H5CHCH2 không? In2O3 có tác dụng với Na3As không? In2O3 có tác dụng với SiCl4 không? In2O3 có tác dụng với Xe không? In2O3 có tác dụng với (NHCH2CO)n không? In2O3 có tác dụng với FeSiO2 không? In2O3 có tác dụng với RCH2OH không? In2O3 có tác dụng với RCOONa không? In2O3 có tác dụng với CuCO3.Cu(OH)2 không? In2O3 có tác dụng với K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O không? In2O3 có tác dụng với Ca(ClO)2 không? In2O3 có tác dụng với C2H5Br không? In2O3 có tác dụng với NaClO3 không? In2O3 có tác dụng với NaClO2 không? In2O3 có tác dụng với Ba(ClO2)2 không? In2O3 có tác dụng với H2SO4.nSO3 không? In2O3 có tác dụng với H2SO4.(n-1)SO3 không? In2O3 có tác dụng với H2SO4.11H2O không? In2O3 có tác dụng với [Cu(NO3)4](OH)2 không? In2O3 có tác dụng với N2O3 không? In2O3 có tác dụng với SiH4 không? In2O3 có tác dụng với Ca2SiO4 không? In2O3 có tác dụng với CaO.Al2O3 không? In2O3 có tác dụng với Na[Cr(OH)4] không? In2O3 có tác dụng với Ca3(AlO3)2 không? In2O3 có tác dụng với Ca3(AlO3)2 .6H2O không? In2O3 có tác dụng với H2Cr2O7 không? In2O3 có tác dụng với O không? In2O3 có tác dụng với Ca3(AlO3)2.6H2O không? In2O3 có tác dụng với FONO2 không? In2O3 có tác dụng với KF không? In2O3 có tác dụng với INO3 không? In2O3 có tác dụng với KBrO3 không? In2O3 có tác dụng với Pb(HSO4)2 không? In2O3 có tác dụng với [Fe(NO)]SO4 không? In2O3 có tác dụng với NaNH2 không? In2O3 có tác dụng với Na2N không? In2O3 có tác dụng với Na2NH không? In2O3 có tác dụng với Mg3P2 không? In2O3 có tác dụng với POBr3 không? In2O3 có tác dụng với FeF3 không? In2O3 có tác dụng với AuF3 không? In2O3 có tác dụng với K2Cr2O4 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có In2O3 (Indi(III) oxit) là chất tham gia

Diindinm trioxide; Indic oxide; Indium(III) oxide; In2O3

3H2 + In2O3 → 3H2O + 2In 2NaOH + In2O3 → H2O + 2NaInO2 3H2S + In2O3 → 3H2O + In2S3 Xem tất cả phương trình sử dụng In2O3

Phương trình có In2O3 (Indi(III) oxit) là chất sản phẩm

Diindinm trioxide; Indic oxide; Indium(III) oxide; In2O3

3O2 + 4In → 2In2O3 2In(OH)3 → 3H2O + In2O3 2In2(SO4)3 → 3O2 + 6SO2 + 2In2O3 Xem tất cả phương trình tạo ra In2O3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 08:05:26am