Chất Hóa Học - InCl3 - Indi triclorua

Indium trichloride; Indium(III) chloride; Indium(III) trichloride; Indium chloride(InCl3); Trichloroindium(III)

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

InCl3

công thức rút gọn Cl3In


Indi triclorua

Indium trichloride; Indium(III) chloride; Indium(III) trichloride; Indium chloride(InCl3); Trichloroindium(III)

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 221.1770

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Indiclor Indium In-111 Chloride là một dược phẩm phóng xạ dùng để dán nhãn phóng xạ ProstaScint (capromab Lactide) được sử dụng cho các quy trình chẩn đoán hình ảnh in vivo và để dán nhãn phóng xạ Zevalin (ibritumomab tiuxetan) trong các chế phẩm được sử dụng cho các quy trình điều trị bằng phóng xạ.

Advertisement

Đánh giá

InCl3 - Indi triclorua - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-InCl3-Indi+triclorua-1082
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 35. Bài thực hành 5

Củng cố kiến thức về nguyên tắc điều chế khí hidro trong phòng thí nghiệm, tính chất vật lí và tính chất hoá học của hiđro ; Đồng thời rèn luyện kĩ năng lắp ráp dụng cụ thí nghiệm điều chế và thu khí hiđro vào ống nghiệm bằng cách đây không khí và đẩy nước.

Bài 36. Nước

Nước có thành phần và tính chất như thế nào ? Nước Có vai trò gì trong đời sống và sản xuất ? Phải làm gì để giữ cho nguồn nước không bị ô nhiễm ?

Bài 37. Axit – Bazơ – Muối

Chúng ta đã làm quen với một loại hợp chất có tên là oxit. Trong các hợp chất vô cơ còn có các loại hợp chất khác : Axit, bazơ, muối. Chúng là những chất như thế nào ? Có công thức hoá học và tên gọi ra sao ? Được phân loại như thế nào ?

Bài 39. Bài thực hành 6

Làm các thí nghiệm bên dưới

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học InCl3 (Indi triclorua)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu InCl3 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

InCl3 có tác dụng với Mn3O4 không? InCl3 có tác dụng với K3MnO4 không? InCl3 có tác dụng với MgC2 không? InCl3 có tác dụng với Li2C2 không? InCl3 có tác dụng với K2SiO3 không? InCl3 có tác dụng với HMnO4 không? InCl3 có tác dụng với BeSO4 không? InCl3 có tác dụng với Li2S không? InCl3 có tác dụng với BeS không? InCl3 có tác dụng với Na2ZnO2 không? InCl3 có tác dụng với NaH2PO4 không? InCl3 có tác dụng với Zn3(PO4)2 không? InCl3 có tác dụng với HPO3 không? InCl3 có tác dụng với MnBr2 không? InCl3 có tác dụng với PtCl2 không? InCl3 có tác dụng với MnCl2 không? InCl3 có tác dụng với MnI2 không? InCl3 có tác dụng với MgS không? InCl3 có tác dụng với BaS không? InCl3 có tác dụng với Bi2O3 không? InCl3 có tác dụng với Bi không? InCl3 có tác dụng với B4C không? InCl3 có tác dụng với TiC không? InCl3 có tác dụng với Ca(HSO3)2 không? InCl3 có tác dụng với BaSO3 không? InCl3 có tác dụng với Ba(ClO)2 không? InCl3 có tác dụng với C6H5OCH3 không? InCl3 có tác dụng với (C6H5NH3)2SO4 không? InCl3 có tác dụng với (-CH2CHCl-)n không? InCl3 có tác dụng với K2ZnO2 không? InCl3 có tác dụng với KSH không? InCl3 có tác dụng với Li3N không? InCl3 có tác dụng với Mg3N2 không? InCl3 có tác dụng với Mg2Si không? InCl3 có tác dụng với MnSiO3 không? InCl3 có tác dụng với RbOH không? InCl3 có tác dụng với Na2PbO2 không? InCl3 có tác dụng với Rb2S không? InCl3 có tác dụng với [Zn(NH3)4](OH)2 không? InCl3 có tác dụng với [Zn(NH3)4]Cl2 không? InCl3 có tác dụng với Zn(NH3)4SO4 không? InCl3 có tác dụng với CsSH không? InCl3 có tác dụng với P2O3 không? InCl3 có tác dụng với P2S5 không? InCl3 có tác dụng với Fe2O3.nH2O không? InCl3 có tác dụng với RbSH không? InCl3 có tác dụng với LiSH không? InCl3 có tác dụng với NaSH không? InCl3 có tác dụng với C6H4CH3OH không? InCl3 có tác dụng với C6H5COCH3 không? InCl3 có tác dụng với C6H5CHOHCH3 không? InCl3 có tác dụng với XeF6 không? InCl3 có tác dụng với XeOF4 không? InCl3 có tác dụng với XeF4 không? InCl3 có tác dụng với XeO3 không? InCl3 có tác dụng với SF4 không? InCl3 có tác dụng với H2S2O4 không? InCl3 có tác dụng với K3As không? InCl3 có tác dụng với H3As không? InCl3 có tác dụng với H3Sb không? InCl3 có tác dụng với K3Sb không? InCl3 có tác dụng với Si(OH)4 không? InCl3 có tác dụng với (COONa)2 không? InCl3 có tác dụng với (COOH)2 không? InCl3 có tác dụng với NH4ClO4 không? InCl3 có tác dụng với Na3Sb không? InCl3 có tác dụng với ZnS2O4 không? InCl3 có tác dụng với NH4Br không? InCl3 có tác dụng với C2H5COOC3H7 không? InCl3 có tác dụng với BaC2 không? InCl3 có tác dụng với C6H5CHCH2 không? InCl3 có tác dụng với Na3As không? InCl3 có tác dụng với SiCl4 không? InCl3 có tác dụng với Xe không? InCl3 có tác dụng với (NHCH2CO)n không? InCl3 có tác dụng với FeSiO2 không? InCl3 có tác dụng với RCH2OH không? InCl3 có tác dụng với RCOONa không? InCl3 có tác dụng với CuCO3.Cu(OH)2 không? InCl3 có tác dụng với K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O không? InCl3 có tác dụng với Ca(ClO)2 không? InCl3 có tác dụng với C2H5Br không? InCl3 có tác dụng với NaClO3 không? InCl3 có tác dụng với NaClO2 không? InCl3 có tác dụng với Ba(ClO2)2 không? InCl3 có tác dụng với H2SO4.nSO3 không? InCl3 có tác dụng với H2SO4.(n-1)SO3 không? InCl3 có tác dụng với H2SO4.11H2O không? InCl3 có tác dụng với [Cu(NO3)4](OH)2 không? InCl3 có tác dụng với N2O3 không? InCl3 có tác dụng với SiH4 không? InCl3 có tác dụng với Ca2SiO4 không? InCl3 có tác dụng với CaO.Al2O3 không? InCl3 có tác dụng với Na[Cr(OH)4] không? InCl3 có tác dụng với Ca3(AlO3)2 không? InCl3 có tác dụng với Ca3(AlO3)2 .6H2O không? InCl3 có tác dụng với H2Cr2O7 không? InCl3 có tác dụng với O không? InCl3 có tác dụng với Ca3(AlO3)2.6H2O không? InCl3 có tác dụng với FONO2 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có InCl3 (Indi triclorua) là chất tham gia

Indium trichloride; Indium(III) chloride; Indium(III) trichloride; Indium chloride(InCl3); Trichloroindium(III)

4NH3 + InCl3 → 3NH4Cl + InN InCl3 + 3LiH → 3LiCl + InH3 InCl3 + 3KCN → 3KCl + In(CN)3 Xem tất cả phương trình sử dụng InCl3

Phương trình có InCl3 (Indi triclorua) là chất sản phẩm

Indium trichloride; Indium(III) chloride; Indium(III) trichloride; Indium chloride(InCl3); Trichloroindium(III)

6HCl + In2S3 → 3H2S + 2InCl3 3Cl2 + 2In → 2InCl3 6HCl + In2O3 → 3H2O + 2InCl3 Xem tất cả phương trình tạo ra InCl3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-22 12:31:30am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(