Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

In

công thức rút gọn In


Indi

In; Indium

Hình ảnh thực tế

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 114.8180

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất In

Đánh giá

In - Indi - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-In-Indi-2345
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 23. Bài luyện tập 4

Củng cố các khái niệm : mol, khối lượng mol, thể tích mol chất khí, tỉ khối của chất khí. Củng cố mối quan hệ giữa khối lượng chất lượng chất, thể tích khí. Vận dụng kiến thức giải bài tập và hiện tượng thực tế.

CHƯƠNG 4 OXI – KHÔNG KHÍ

Ở các lớp dưới, các biết gì về nguyên tố oxi, về đơn chất phi kim oxi? Các bạn có nhận xét gì về màu sắc, mùi vị và tính tan trong nước của khí oxi? Oxi có thể tác dụng với các chất khác được không? Nếu được thì mạnh hay yếu? Cụ thể chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các vấn đề trên trong bài giảng Tính chất của oxi ngày hôm nay nhé.

Bài 25. Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxi

Tìm hiểu sự oxi hóa là gì và ứng dụng trong đời sống.

Bài 26. Oxit

Các bạn đã biết oxi phản ứng hầu hết các kim loại, và phi kim các. Vậy sản phẩm từ các phản ứng này gọi là gì. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé!

Bài 27. Điều chế khí oxi – Phản ứng phân hủy

Khí oxi có rất nhiều trong không khí. Có cách nào tách riêng được khí oxi từ không khí ? Trong phòng thí nghiệm muốn có một lượng nhỏ khí oxi thì làm thế nào ?

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học In (Indi)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu In có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

In có tác dụng với Na3AsS4 không? In có tác dụng với Na2TeO4 không? In có tác dụng với SeCl2 không? In có tác dụng với H2SeCl6 không? In có tác dụng với TeCl4 không? In có tác dụng với TlNO3 không? In có tác dụng với Rh2S3 không? In có tác dụng với [Rh(NH3)6]Cl3 không? In có tác dụng với H3RhCl6 không? In có tác dụng với C2H5NH3Cl không? In có tác dụng với (NH4)2PtCl4 không? In có tác dụng với AsCl4 không? In có tác dụng với Ni(NO2)2 không? In có tác dụng với [PCl4][PF6] không? In có tác dụng với [AsCl4][AsF6] không? In có tác dụng với [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 không? In có tác dụng với NO2ClO không? In có tác dụng với ZrCl2O không? In có tác dụng với SnCl2O không? In có tác dụng với (NO)2S2O7 không? In có tác dụng với HfCl2O không? In có tác dụng với RbNO2 không? In có tác dụng với RbNO3.HNO3 không? In có tác dụng với Tl2O không? In có tác dụng với TlCl không? In có tác dụng với [Tl(H2O)] không? In có tác dụng với Tl2S không? In có tác dụng với Tl2CrO4 không? In có tác dụng với Tl2[Zn(OH)4] không? In có tác dụng với Tl3PO4 không? In có tác dụng với NaH2PO2 không? In có tác dụng với H2PO2 không? In có tác dụng với S2O6 không? In có tác dụng với Ag2SO3 không? In có tác dụng với LiHSO4 không? In có tác dụng với Li2HPO4 không? In có tác dụng với Li3PO4.12H2O không? In có tác dụng với K5P3O10 không? In có tác dụng với K4P2O7 không? In có tác dụng với K2HPO4.3H2O không? In có tác dụng với LiH2PO4 không? In có tác dụng với NiSO4.7H2O không? In có tác dụng với Sc không? In có tác dụng với ScCl2OH không? In có tác dụng với ScF3 không? In có tác dụng với Sc(OH)3 không? In có tác dụng với Sc2O3 không? In có tác dụng với ZrCl2 không? In có tác dụng với ScCl3.xH2O không? In có tác dụng với ZrCl không? In có tác dụng với [Zr3Cl3(OH)6]Cl3 không? In có tác dụng với Zr không? In có tác dụng với ZrO2 không? In có tác dụng với ZrCl3 không? In có tác dụng với HfCl3 không? In có tác dụng với [Hf3Cl3(OH)6]Cl3 không? In có tác dụng với K2Pt(OH)6 không? In có tác dụng với K2Pt(CN)6 không? In có tác dụng với PtS2 không? In có tác dụng với Pt(NH3)2Cl4 không? In có tác dụng với K2Pt(SCN)6 không? In có tác dụng với ThCl2O không? In có tác dụng với [Th(H2O)] không? In có tác dụng với H2PtCl6.6H2O không? In có tác dụng với [PtCl4] không? In có tác dụng với Th không? In có tác dụng với Th(OH)4 không? In có tác dụng với ThCl4.8H2O không? In có tác dụng với ThO2 không? In có tác dụng với [SO3] không? In có tác dụng với BaI2 không? In có tác dụng với Na2SeO4.10H2O không? In có tác dụng với (NH4)2SO3.H2O không? In có tác dụng với Na5P3O10 không? In có tác dụng với TeO không? In có tác dụng với Na4P2O7.10H2O không? In có tác dụng với Na2Se2O5 không? In có tác dụng với Na2SeO3.5H2O không? In có tác dụng với H3[Fe(CN)6] không? In có tác dụng với Ag3[Fe(CN)6] không? In có tác dụng với NaIO4 không? In có tác dụng với NaIO3.H2O không? In có tác dụng với GeS không? In có tác dụng với HS không? In có tác dụng với Ba(OH)2.8H2O không? In có tác dụng với KFe[Fe(CN)6] không? In có tác dụng với K2[Fe(H2O)(CN)5] không? In có tác dụng với Fe[Fe(CN)6] không? In có tác dụng với Cu3[Fe(CN)6]2 không? In có tác dụng với K[Al(OH)4] không? In có tác dụng với Ba(HS)2.4H2O không? In có tác dụng với AgSbS2 không? In có tác dụng với Sb2S5 không? In có tác dụng với Na2S2O5.7H2O không? In có tác dụng với Na3SbS3.9H2O không? In có tác dụng với Na3SbS4 không? In có tác dụng với Na3SbS4.9 H2O không? In có tác dụng với Na2H2P2O7.6H2O không? In có tác dụng với Na3P3O9 không? In có tác dụng với H2P2O7 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-01 10:16:46am