Chất Hóa Học - In(OH)3 - Indi(III) hidroxit

Indium(III) hydroxide; Trihydroxyindium(III); Indium(III)trihydroxide

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

In(OH)3

công thức rút gọn H3InO3


Indi(III) hidroxit

Indium(III) hydroxide; Trihydroxyindium(III); Indium(III)trihydroxide

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 165.8400

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Indi (III) hydroxit được sử dụng làm tiền chất của indi (III) oxit. Nó cũng được ứng dụng trong pin, thủy tinh, gốm sứ, thuốc thử hóa học và chất bán dẫn.

Advertisement

Đánh giá

In(OH)3 - Indi(III) hidroxit - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-In(OH)3-Indi(III)+hidroxit-1089
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 42. Nồng độ dung dịch

Thường có nhiều cách biểu diễn nồng độ dung dịch, các em sẽ tìm hiểu hai loại nồng độ dung dịch là nồng độ phần trăm và nồng độ mol. x

Bài 43. Pha chế dung dịch

Chúng ta đã biết cách tính nồng độ dung dịch. Nhưng làm thế nào để pha chế được dung dịch theo nồng độ cho trước ? Chúng ta hãy tìm hiểu bài học.

CHƯƠNG 1 CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

Chương 4"Oxi - Không khí" (lớp 8) đã sơ lược đề cập đến hai loại Oxit chính là oxit bazơ và 0xit axit, Chúng có những tính chất hoá học nào ?

Bài 2. Một số oxit quan trọng

Canxi 0xit có những tính chất, ứng dụng gì và được sản xuất như thế nào ? Lưu huỳnh đioxit có những tính chất, ứng dụng gì ? Điều chẽ nó như thế nào ?

Bài 3. Tính chất hóa học của axit

Trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu các tính chất hóa học đặc trưng của axit, các axit khác nhau có những tính chất hóa học nào giống nhau, từ đó có thể xác định được thứ tự mạnh yếu của các axit.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học In(OH)3 (Indi(III) hidroxit)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu In(OH)3 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

In(OH)3 có tác dụng với Li2S không? In(OH)3 có tác dụng với BeS không? In(OH)3 có tác dụng với Na2ZnO2 không? In(OH)3 có tác dụng với NaH2PO4 không? In(OH)3 có tác dụng với Zn3(PO4)2 không? In(OH)3 có tác dụng với HPO3 không? In(OH)3 có tác dụng với MnBr2 không? In(OH)3 có tác dụng với PtCl2 không? In(OH)3 có tác dụng với MnCl2 không? In(OH)3 có tác dụng với MnI2 không? In(OH)3 có tác dụng với MgS không? In(OH)3 có tác dụng với BaS không? In(OH)3 có tác dụng với Bi2O3 không? In(OH)3 có tác dụng với Bi không? In(OH)3 có tác dụng với B4C không? In(OH)3 có tác dụng với TiC không? In(OH)3 có tác dụng với Ca(HSO3)2 không? In(OH)3 có tác dụng với BaSO3 không? In(OH)3 có tác dụng với Ba(ClO)2 không? In(OH)3 có tác dụng với C6H5OCH3 không? In(OH)3 có tác dụng với (C6H5NH3)2SO4 không? In(OH)3 có tác dụng với (-CH2CHCl-)n không? In(OH)3 có tác dụng với K2ZnO2 không? In(OH)3 có tác dụng với KSH không? In(OH)3 có tác dụng với Li3N không? In(OH)3 có tác dụng với Mg3N2 không? In(OH)3 có tác dụng với Mg2Si không? In(OH)3 có tác dụng với MnSiO3 không? In(OH)3 có tác dụng với RbOH không? In(OH)3 có tác dụng với Na2PbO2 không? In(OH)3 có tác dụng với Rb2S không? In(OH)3 có tác dụng với [Zn(NH3)4](OH)2 không? In(OH)3 có tác dụng với [Zn(NH3)4]Cl2 không? In(OH)3 có tác dụng với Zn(NH3)4SO4 không? In(OH)3 có tác dụng với CsSH không? In(OH)3 có tác dụng với P2O3 không? In(OH)3 có tác dụng với P2S5 không? In(OH)3 có tác dụng với Fe2O3.nH2O không? In(OH)3 có tác dụng với RbSH không? In(OH)3 có tác dụng với LiSH không? In(OH)3 có tác dụng với NaSH không? In(OH)3 có tác dụng với C6H4CH3OH không? In(OH)3 có tác dụng với C6H5COCH3 không? In(OH)3 có tác dụng với C6H5CHOHCH3 không? In(OH)3 có tác dụng với XeF6 không? In(OH)3 có tác dụng với XeOF4 không? In(OH)3 có tác dụng với XeF4 không? In(OH)3 có tác dụng với XeO3 không? In(OH)3 có tác dụng với SF4 không? In(OH)3 có tác dụng với H2S2O4 không? In(OH)3 có tác dụng với K3As không? In(OH)3 có tác dụng với H3As không? In(OH)3 có tác dụng với H3Sb không? In(OH)3 có tác dụng với K3Sb không? In(OH)3 có tác dụng với Si(OH)4 không? In(OH)3 có tác dụng với (COONa)2 không? In(OH)3 có tác dụng với (COOH)2 không? In(OH)3 có tác dụng với NH4ClO4 không? In(OH)3 có tác dụng với Na3Sb không? In(OH)3 có tác dụng với ZnS2O4 không? In(OH)3 có tác dụng với NH4Br không? In(OH)3 có tác dụng với C2H5COOC3H7 không? In(OH)3 có tác dụng với BaC2 không? In(OH)3 có tác dụng với C6H5CHCH2 không? In(OH)3 có tác dụng với Na3As không? In(OH)3 có tác dụng với SiCl4 không? In(OH)3 có tác dụng với Xe không? In(OH)3 có tác dụng với (NHCH2CO)n không? In(OH)3 có tác dụng với FeSiO2 không? In(OH)3 có tác dụng với RCH2OH không? In(OH)3 có tác dụng với RCOONa không? In(OH)3 có tác dụng với CuCO3.Cu(OH)2 không? In(OH)3 có tác dụng với K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O không? In(OH)3 có tác dụng với Ca(ClO)2 không? In(OH)3 có tác dụng với C2H5Br không? In(OH)3 có tác dụng với NaClO3 không? In(OH)3 có tác dụng với NaClO2 không? In(OH)3 có tác dụng với Ba(ClO2)2 không? In(OH)3 có tác dụng với H2SO4.nSO3 không? In(OH)3 có tác dụng với H2SO4.(n-1)SO3 không? In(OH)3 có tác dụng với H2SO4.11H2O không? In(OH)3 có tác dụng với [Cu(NO3)4](OH)2 không? In(OH)3 có tác dụng với N2O3 không? In(OH)3 có tác dụng với SiH4 không? In(OH)3 có tác dụng với Ca2SiO4 không? In(OH)3 có tác dụng với CaO.Al2O3 không? In(OH)3 có tác dụng với Na[Cr(OH)4] không? In(OH)3 có tác dụng với Ca3(AlO3)2 không? In(OH)3 có tác dụng với Ca3(AlO3)2 .6H2O không? In(OH)3 có tác dụng với H2Cr2O7 không? In(OH)3 có tác dụng với O không? In(OH)3 có tác dụng với Ca3(AlO3)2.6H2O không? In(OH)3 có tác dụng với FONO2 không? In(OH)3 có tác dụng với KF không? In(OH)3 có tác dụng với INO3 không? In(OH)3 có tác dụng với KBrO3 không? In(OH)3 có tác dụng với Pb(HSO4)2 không? In(OH)3 có tác dụng với [Fe(NO)]SO4 không? In(OH)3 có tác dụng với NaNH2 không? In(OH)3 có tác dụng với Na2N không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có In(OH)3 (Indi(III) hidroxit) là chất tham gia

Indium(III) hydroxide; Trihydroxyindium(III); Indium(III)trihydroxide

NaOH + In(OH)3 → 2H2O + NaInO2 2In(OH)3 → 3H2O + In2O3 3HNO3 + In(OH)3 → 3H2O + In(NO3)3 Xem tất cả phương trình sử dụng In(OH)3

Phương trình có In(OH)3 (Indi(III) hidroxit) là chất sản phẩm

Indium(III) hydroxide; Trihydroxyindium(III); Indium(III)trihydroxide

6NH4OH + In2(SO4)3 → 3(NH4)2SO4 + 2In(OH)3 3NH4OH + In(NO3)3 → 3NH4NO3 + In(OH)3 6NaOH + In2(SO4)3 → 3Na2SO4 + 2In(OH)3 Xem tất cả phương trình tạo ra In(OH)3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-01 07:47:15pm