Chất Hóa Học - InH3 - Indi trihidrua

Indium trihydride

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

InH3

công thức rút gọn H3In


Indi trihidrua

Indium trihydride

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 117.8418

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất InH3

Đánh giá

InH3 - Indi trihidrua - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-InH3-Indi+trihidrua-2346
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

CHƯƠNG 4 OXI – KHÔNG KHÍ

Ở các lớp dưới, các biết gì về nguyên tố oxi, về đơn chất phi kim oxi? Các bạn có nhận xét gì về màu sắc, mùi vị và tính tan trong nước của khí oxi? Oxi có thể tác dụng với các chất khác được không? Nếu được thì mạnh hay yếu? Cụ thể chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các vấn đề trên trong bài giảng Tính chất của oxi ngày hôm nay nhé.

Bài 25. Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxi

Tìm hiểu sự oxi hóa là gì và ứng dụng trong đời sống.

Bài 26. Oxit

Các bạn đã biết oxi phản ứng hầu hết các kim loại, và phi kim các. Vậy sản phẩm từ các phản ứng này gọi là gì. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé!

Bài 27. Điều chế khí oxi – Phản ứng phân hủy

Khí oxi có rất nhiều trong không khí. Có cách nào tách riêng được khí oxi từ không khí ? Trong phòng thí nghiệm muốn có một lượng nhỏ khí oxi thì làm thế nào ?

Bài 28. Không khí – Sự cháy

Có cách nào để xác định thành phần của không khí ? Không khí có liên quan gì đến sự cháy ? Tại sao khi có gió to thì đám cháy càng dễ bùng cháy to hơn ? Làm thế nào để dập tắt được đám cháy và tốt hơn là để đám cháy không xảy ra ?

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học InH3 (Indi trihidrua)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu InH3 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

InH3 có tác dụng với Na2TeO4 không? InH3 có tác dụng với SeCl2 không? InH3 có tác dụng với H2SeCl6 không? InH3 có tác dụng với TeCl4 không? InH3 có tác dụng với TlNO3 không? InH3 có tác dụng với Rh2S3 không? InH3 có tác dụng với [Rh(NH3)6]Cl3 không? InH3 có tác dụng với H3RhCl6 không? InH3 có tác dụng với C2H5NH3Cl không? InH3 có tác dụng với (NH4)2PtCl4 không? InH3 có tác dụng với AsCl4 không? InH3 có tác dụng với Ni(NO2)2 không? InH3 có tác dụng với [PCl4][PF6] không? InH3 có tác dụng với [AsCl4][AsF6] không? InH3 có tác dụng với [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 không? InH3 có tác dụng với NO2ClO không? InH3 có tác dụng với ZrCl2O không? InH3 có tác dụng với SnCl2O không? InH3 có tác dụng với (NO)2S2O7 không? InH3 có tác dụng với HfCl2O không? InH3 có tác dụng với RbNO2 không? InH3 có tác dụng với RbNO3.HNO3 không? InH3 có tác dụng với Tl2O không? InH3 có tác dụng với TlCl không? InH3 có tác dụng với [Tl(H2O)] không? InH3 có tác dụng với Tl2S không? InH3 có tác dụng với Tl2CrO4 không? InH3 có tác dụng với Tl2[Zn(OH)4] không? InH3 có tác dụng với Tl3PO4 không? InH3 có tác dụng với NaH2PO2 không? InH3 có tác dụng với H2PO2 không? InH3 có tác dụng với S2O6 không? InH3 có tác dụng với Ag2SO3 không? InH3 có tác dụng với LiHSO4 không? InH3 có tác dụng với Li2HPO4 không? InH3 có tác dụng với Li3PO4.12H2O không? InH3 có tác dụng với K5P3O10 không? InH3 có tác dụng với K4P2O7 không? InH3 có tác dụng với K2HPO4.3H2O không? InH3 có tác dụng với LiH2PO4 không? InH3 có tác dụng với NiSO4.7H2O không? InH3 có tác dụng với Sc không? InH3 có tác dụng với ScCl2OH không? InH3 có tác dụng với ScF3 không? InH3 có tác dụng với Sc(OH)3 không? InH3 có tác dụng với Sc2O3 không? InH3 có tác dụng với ZrCl2 không? InH3 có tác dụng với ScCl3.xH2O không? InH3 có tác dụng với ZrCl không? InH3 có tác dụng với [Zr3Cl3(OH)6]Cl3 không? InH3 có tác dụng với Zr không? InH3 có tác dụng với ZrO2 không? InH3 có tác dụng với ZrCl3 không? InH3 có tác dụng với HfCl3 không? InH3 có tác dụng với [Hf3Cl3(OH)6]Cl3 không? InH3 có tác dụng với K2Pt(OH)6 không? InH3 có tác dụng với K2Pt(CN)6 không? InH3 có tác dụng với PtS2 không? InH3 có tác dụng với Pt(NH3)2Cl4 không? InH3 có tác dụng với K2Pt(SCN)6 không? InH3 có tác dụng với ThCl2O không? InH3 có tác dụng với [Th(H2O)] không? InH3 có tác dụng với H2PtCl6.6H2O không? InH3 có tác dụng với [PtCl4] không? InH3 có tác dụng với Th không? InH3 có tác dụng với Th(OH)4 không? InH3 có tác dụng với ThCl4.8H2O không? InH3 có tác dụng với ThO2 không? InH3 có tác dụng với [SO3] không? InH3 có tác dụng với BaI2 không? InH3 có tác dụng với Na2SeO4.10H2O không? InH3 có tác dụng với (NH4)2SO3.H2O không? InH3 có tác dụng với Na5P3O10 không? InH3 có tác dụng với TeO không? InH3 có tác dụng với Na4P2O7.10H2O không? InH3 có tác dụng với Na2Se2O5 không? InH3 có tác dụng với Na2SeO3.5H2O không? InH3 có tác dụng với H3[Fe(CN)6] không? InH3 có tác dụng với Ag3[Fe(CN)6] không? InH3 có tác dụng với NaIO4 không? InH3 có tác dụng với NaIO3.H2O không? InH3 có tác dụng với GeS không? InH3 có tác dụng với HS không? InH3 có tác dụng với Ba(OH)2.8H2O không? InH3 có tác dụng với KFe[Fe(CN)6] không? InH3 có tác dụng với K2[Fe(H2O)(CN)5] không? InH3 có tác dụng với Fe[Fe(CN)6] không? InH3 có tác dụng với Cu3[Fe(CN)6]2 không? InH3 có tác dụng với K[Al(OH)4] không? InH3 có tác dụng với Ba(HS)2.4H2O không? InH3 có tác dụng với AgSbS2 không? InH3 có tác dụng với Sb2S5 không? InH3 có tác dụng với Na2S2O5.7H2O không? InH3 có tác dụng với Na3SbS3.9H2O không? InH3 có tác dụng với Na3SbS4 không? InH3 có tác dụng với Na3SbS4.9 H2O không? InH3 có tác dụng với Na2H2P2O7.6H2O không? InH3 có tác dụng với Na3P3O9 không? InH3 có tác dụng với H2P2O7 không? InH3 có tác dụng với Na2H2P2O6.6H2O không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có InH3 (Indi trihidrua) là chất tham gia

Indium trihydride

Xem tất cả phương trình sử dụng InH3

Phương trình có InH3 (Indi trihidrua) là chất sản phẩm

Indium trihydride

InCl3 + 3LiH → 3LiCl + InH3 Xem tất cả phương trình tạo ra InH3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-01 08:51:54am