Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Ga

công thức rút gọn Ga


Gali

Gallium; Ga

Hình ảnh thực tế

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 69.7230

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất Ga

Đánh giá

Ga - Gali - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-Ga-Gali-2242
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 27. Cacbon

Nội dung bài giảng Cacbon tìm hiểu Đơn chất cacbon có 3 dạng thù hình chính: Kim cương, than chì và cacbon vô định hình; Cacbon vô định hình (than gỗ, than xương, mồ hóng…) có tính hấp phụ và hoạt động hóa học nhất; Sơ lược tính chất vật lí của 3 dạng thù hình; Cacbon là phi kim hoạt động hóa học yếu: Tác dụng với oxi và một số oxit kim loại, tính chất hóa học đặc biệt của cácbon là tínhkhử ở nhiệt độ cao; Một số ứng dụng tương ứng với tính chất vật lí và tính chất hóa học của cacbon.

Bài 28. Các oxit của cacbon

Nội dung bài học Các oxit của cacbon tìm hiểu về hai hợp chất quan trọng là CO và CO . Hai oxit này thuộc loại nào? Chúng có những tính chất và ứng dụng gì? để trả lời chúng ta sẽ nghiên cứu về tính chất và ứng dụng của các oxit này.

Bài 29. Axit cacbonic và muối cacbonat

Nội dung bài học Axit cacbonic và muối cacbonat tìm hiểu H CO là axit rất yếu, không bền; Muối cacbonat có những tính chất của muối như tác dụng với axit, với dd muối, với dd kiềm. Ngoài ra muối cacbonat dễ bị phân huỷ ở nhiệt độ cao và giải phóng khí CO . Muối cacbonat có ứng dụng trong sản xuất và đời sống. Chu trình của cacbon trong tự nhiên và vấn để bảo vệ môi trường.

Bài 30. Silic. Công nghiệp silicat.

Silic là nguyên tố phổ biến thứ hai trong vỏ trái đất, ngành công nghiệp liên quan đến silic và hợp chất của nó gọi là công nghiệp silicat rất gần gũi trong đời sống, chúng ta hãy nghiên cứu về silic và ngành công nghiệp này

Bài 31. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, còn được biết với tên Bảng tuần hoàn Mendeleev, là một phương pháp liệt kê các nguyên tố hóa học thành dạng bảng, dựa trên số hiệu nguyên tử (số proton trong hạt nhân), cấu hình electron và các tính chất hóa học tuần hoàn của chúng. Các nguyên tố được biểu diễn theo trật tự số hiệu nguyên tử tăng dần, thường liệt kê cùng với ký hiệu hóa học trong mỗi ô. Dạng tiêu chuẩn của bảng gồm các nguyên tố được sắp xếp thành 18 cột và 7 dòng, với hai dòng kép nằm riêng nằm bên dưới cùng.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học Ga (Gali)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu Ga có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

Ga có tác dụng với LiClO4 không? Ga có tác dụng với LiCl.H2O không? Ga có tác dụng với LiClO3 không? Ga có tác dụng với Na2[Zn(OH)4].2H2O không? Ga có tác dụng với SiS2 không? Ga có tác dụng với OsS2 không? Ga có tác dụng với PbCl4 không? Ga có tác dụng với PbClOH không? Ga có tác dụng với CfO2 không? Ga có tác dụng với Cf2O3 không? Ga có tác dụng với Cf(OH)3 không? Ga có tác dụng với Cf(NO3)3 không? Ga có tác dụng với CfBr2 không? Ga có tác dụng với RhF6 không? Ga có tác dụng với RhF5 không? Ga có tác dụng với Rh2O3 không? Ga có tác dụng với Cf(NO3)4 không? Ga có tác dụng với Na3RhCl6 không? Ga có tác dụng với TlOH không? Ga có tác dụng với Zn2P2O7 không? Ga có tác dụng với NaAlSiO4 không? Ga có tác dụng với AlAlO[SiO4] không? Ga có tác dụng với [AlF6] không? Ga có tác dụng với LiPO3 không? Ga có tác dụng với Cl không? Ga có tác dụng với Rb2O2 không? Ga có tác dụng với H2SO2 không? Ga có tác dụng với K2S5O6 không? Ga có tác dụng với FeSi2 không? Ga có tác dụng với P4O8 không? Ga có tác dụng với P4S3 không? Ga có tác dụng với KO3 không? Ga có tác dụng với NaBrO4 không? Ga có tác dụng với B3H6N3 không? Ga có tác dụng với NH4H2PO4 không? Ga có tác dụng với (NH4)3H2P3O10 không? Ga có tác dụng với NH4PO3 không? Ga có tác dụng với KPO3 không? Ga có tác dụng với KH2PO4 không? Ga có tác dụng với Hf(NO3)4 không? Ga có tác dụng với [Ag(CN)2] không? Ga có tác dụng với KAu(CN)2 không? Ga có tác dụng với K2[Zn(CN)4] không? Ga có tác dụng với SeCl2O không? Ga có tác dụng với SrCrO4 không? Ga có tác dụng với SeO không? Ga có tác dụng với BeCO3.4H2O không? Ga có tác dụng với HBr.H2O không? Ga có tác dụng với HOCN không? Ga có tác dụng với LiNO3.3H2O không? Ga có tác dụng với NaCN.2H2O không? Ga có tác dụng với NaOCN không? Ga có tác dụng với NaAg(CN)2 không? Ga có tác dụng với KAl(SO4)2 không? Ga có tác dụng với AlCl3.6H2O không? Ga có tác dụng với BrF3 không? Ga có tác dụng với Ba3N2 không? Ga có tác dụng với Au(OH)3 không? Ga có tác dụng với K[Pt(C2H4)Cl3].H2O không? Ga có tác dụng với [Pt(C2H4)Cl3] không? Ga có tác dụng với PtS không? Ga có tác dụng với [Pt(NH3)4][PtCl4] không? Ga có tác dụng với Pt(NH3)2Cl2 không? Ga có tác dụng với trans-[Pt(NH3)2Cl2] không? Ga có tác dụng với K2Pt(NO2)4 không? Ga có tác dụng với PtO2 không? Ga có tác dụng với [Pt(NH3)6]Cl4 không? Ga có tác dụng với [Pt(NH3)4]Cl2.H2O không? Ga có tác dụng với BaPtCl4 không? Ga có tác dụng với Li(C2H5O) không? Ga có tác dụng với Pd(NO3)2 không? Ga có tác dụng với [Pd(H2O)4] không? Ga có tác dụng với (NH4)2[BeF4] không? Ga có tác dụng với NH4BeF3 không? Ga có tác dụng với RbPF6 không? Ga có tác dụng với KPF6 không? Ga có tác dụng với NH4SO3F không? Ga có tác dụng với UOF2.H2O không? Ga có tác dụng với LiHCO3 không? Ga có tác dụng với LiAlO2 không? Ga có tác dụng với Hg2(NO3)2.2H2O không? Ga có tác dụng với Hg2NO3OH không? Ga có tác dụng với Hg2CrO4 không? Ga có tác dụng với Cu2SO4(OH)2 không? Ga có tác dụng với Na2Cu(OH)4 không? Ga có tác dụng với Na4FeO3 không? Ga có tác dụng với FeHPO4 không? Ga có tác dụng với (HCOO)2Mg không? Ga có tác dụng với (NH4)2PtCl6 không? Ga có tác dụng với (NH4)3VS4 không? Ga có tác dụng với Na2S2O6 không? Ga có tác dụng với U(SO4)2 không? Ga có tác dụng với UO2(OH)2 không? Ga có tác dụng với VSO4 không? Ga có tác dụng với (VO)SO4 không? Ga có tác dụng với (NH4)4P2O7 không? Ga có tác dụng với Cs[AuCl4] không? Ga có tác dụng với Au2O3 không? Ga có tác dụng với Au(NH2)2Cl không? Ga có tác dụng với NH2OH.H2O không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-22 01:37:01am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(