Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có Cl2 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có Cl2 (clo) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

3Cl2 + 6FeSO42Fe2(SO4)3 + 2FeCl3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + FeSO4 => Fe2(SO4)3 + FeCl3  

Phương trình số #3

3Cl2 + 8NH3N2 + 6NH4Cl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + NH3 => N2 + NH4Cl  

Advertisement

Phương trình số #4

Cl2 + 2HI → 2HCl + I2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + HI => HCl + I2  

Phương trình số #5

Cl2 + H2S → 2HCl + S

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + H2S => HCl + S  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

Cl2 + 2KI → I2 + 2KCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + KI => I2 + KCl  

Phương trình số #7

Cl2 + H2O22HCl + O2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + H2O2 => HCl + O2  

Advertisement

Phương trình số #8

C2H2 + Cl2C + 2HCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H2 + Cl2 => C + HCl  

Phương trình số #9

Cl2 + 2HI → 2HCl + I2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + HI => HCl + I2  

Advertisement

Phương trình số #10

2Cl2 + 2H2O → 4HCl + O2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + H2O => HCl + O2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-01 09:35:07am