Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế Na2CO3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế Na2CO3 (natri cacbonat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

2CO2 + 2Na2O22Na2CO3 + O2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CO2 + Na2O2 => Na2CO3 + O2  

Phương trình số #3

2NaOH + NH4OCN → Na2CO3 + 2NH3

Nhiệt độ: đun sôi

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + NH4OCN => Na2CO3 + NH3  

Phương trình số #4

3C + 4NaO22Na2CO3 + CO2

Nhiệt độ: 100°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + NaO2 => Na2CO3 + CO2  

Phương trình số #5

2CO2 + 4NaO22Na2CO3 + 3O2

Nhiệt độ: nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CO2 + NaO2 => Na2CO3 + O2  

Phương trình số #6

NaOH + C6H5COONa → C6H6 + Na2CO3

Xúc tác: CaO

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + C6H5COONa => C6H6 + Na2CO3  

Phương trình số #7

4Na2O2 + SiC → Na2CO3 + 2Na2O + Na2SiO3

Nhiệt độ: 700 -800°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2O2 + SiC => Na2CO3 + Na2O + Na2SiO3  

Phương trình số #8

Na2SiO3 + CO2Na2CO3 + SiO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2SiO3 + CO2 => Na2CO3 + SiO2  

Phương trình số #9

4NaOH + PbCO3Na2CO3 + Na2[Pb(OH)4]

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + PbCO3 => Na2CO3 + Na2[Pb(OH)4]  

Phương trình số #10

2NaOH + 2PbCO3Na2CO3 + Pb2CO3(OH)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + PbCO3 => Na2CO3 + Pb2CO3(OH)2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-05-26 06:32:53am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(