Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế NaCl

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế NaCl (Natri Clorua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

2HCl + Na2SiO32NaCl + H2SiO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Na2SiO3 => NaCl + H2SiO3  

Phương trình số #3

HCl + CH2=CH-COONa → NaCl + CH2=CH-COOH

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + CH2=CH-COONa => NaCl + CH2=CH-COOH  

Phương trình số #4

HCl + CH3ONa → CH3OH + NaCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + CH3ONa => CH3OH + NaCl  

Phương trình số #5

Cl2 + 2NaBr → Br2 + 2NaCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + NaBr => Br2 + NaCl  

Phương trình số #6

4NaClO + PbS → 4NaCl + PbSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaClO + PbS => NaCl + PbSO4  

Phương trình số #7

HCl + HCOONa → NaCl + HCOOH

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + HCOONa => NaCl + HCOOH  

Phương trình số #8

Na2SO4 + CuCl22NaCl + CuSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2SO4 + CuCl2 => NaCl + CuSO4  

Phương trình số #9

2NaOH + MgCl2Mg(OH)2 + 2NaCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + MgCl2 => Mg(OH)2 + NaCl  

Phương trình số #10

3Na2SO4 + 2FeCl3Fe2(SO4)3 + 6NaCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2SO4 + FeCl3 => Fe2(SO4)3 + NaCl  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-12 09:17:44am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(