Advertisement

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

H2SiO3

công thức rút gọn H2O3Si


Axit metasilicic

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 78.0996

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất H2SiO3

Đánh giá

H2SiO3 - Axit metasilicic - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-H2SiO3-Axit+metasilicic-2494
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 22. Tính theo phương trình hóa học

Khi điều chế một lượng chất nào đó trong phòng thí nghiệm hoặc trong công nghiệp, người ta có thể tính được lượng các chất cần dùng (nguyên liệu). Ngược lại, nếu biết lượng nguyên liệu người ta có thể tính được lượng chất điều chế được (sản phẩm).

Bài 23. Bài luyện tập 4

Củng cố các khái niệm : mol, khối lượng mol, thể tích mol chất khí, tỉ khối của chất khí. Củng cố mối quan hệ giữa khối lượng chất lượng chất, thể tích khí. Vận dụng kiến thức giải bài tập và hiện tượng thực tế.

CHƯƠNG 4 OXI – KHÔNG KHÍ

Ở các lớp dưới, các biết gì về nguyên tố oxi, về đơn chất phi kim oxi? Các bạn có nhận xét gì về màu sắc, mùi vị và tính tan trong nước của khí oxi? Oxi có thể tác dụng với các chất khác được không? Nếu được thì mạnh hay yếu? Cụ thể chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các vấn đề trên trong bài giảng Tính chất của oxi ngày hôm nay nhé.

Bài 25. Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxi

Tìm hiểu sự oxi hóa là gì và ứng dụng trong đời sống.

Bài 26. Oxit

Các bạn đã biết oxi phản ứng hầu hết các kim loại, và phi kim các. Vậy sản phẩm từ các phản ứng này gọi là gì. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé!

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học H2SiO3 (Axit metasilicic)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu H2SiO3 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

H2SiO3 có tác dụng với BiCl(OH)2 không? H2SiO3 có tác dụng với BiSO4(OH) không? H2SiO3 có tác dụng với Bi(HSO4)SO4 không? H2SiO3 có tác dụng với Bi2CO3(OH)4 không? H2SiO3 có tác dụng với At2S3 không? H2SiO3 có tác dụng với AtCl3 không? H2SiO3 có tác dụng với [N2O2] không? H2SiO3 có tác dụng với Ag2N2O2 không? H2SiO3 có tác dụng với Na2[Ni(OH)4] không? H2SiO3 có tác dụng với NiF3 không? H2SiO3 có tác dụng với KHF2 không? H2SiO3 có tác dụng với K2NiF4 không? H2SiO3 có tác dụng với Ni2SO4(OH)2 không? H2SiO3 có tác dụng với [Ni(NH3)6]SO4 không? H2SiO3 có tác dụng với Ni(NO3)OH không? H2SiO3 có tác dụng với [Ni(NH3)6](NO3)2 không? H2SiO3 có tác dụng với NiF2.4H2O không? H2SiO3 có tác dụng với Ni(NO3)2.6H2O không? H2SiO3 có tác dụng với [Ni(NH3)6]F2 không? H2SiO3 có tác dụng với Ni2O(OH)4 không? H2SiO3 có tác dụng với Li2O2.H2O không? H2SiO3 có tác dụng với LiOOH·H2O không? H2SiO3 có tác dụng với Li2O2.H2O2.3H2O không? H2SiO3 có tác dụng với HSeO3F không? H2SiO3 có tác dụng với [SeO3] không? H2SiO3 có tác dụng với BeF2.H2O không? H2SiO3 có tác dụng với Fe(NH4)2(SO4)2 không? H2SiO3 có tác dụng với K[AsF4] không? H2SiO3 có tác dụng với CaHClO không? H2SiO3 có tác dụng với Na2[Pb(OH)6] không? H2SiO3 có tác dụng với Ca(HCN2)2 không? H2SiO3 có tác dụng với BeCl2.4H2O không? H2SiO3 có tác dụng với Na2[Pd(OH)4] không? H2SiO3 có tác dụng với PdO không? H2SiO3 có tác dụng với [Pd(NH3)4](OH)2 không? H2SiO3 có tác dụng với [Pd(NH3)4]Cl2 không? H2SiO3 có tác dụng với (NH4)4SnS4 không? H2SiO3 có tác dụng với (NH4)2PdCl4 không? H2SiO3 có tác dụng với K2PdCl4 không? H2SiO3 có tác dụng với (NH4)2PdCl6 không? H2SiO3 có tác dụng với Na2SnS3 không? H2SiO3 có tác dụng với K2RuO4.H2O không? H2SiO3 có tác dụng với Ru không? H2SiO3 có tác dụng với K2[RuCl6] không? H2SiO3 có tác dụng với RuO2 không? H2SiO3 có tác dụng với RuCl3.RuCl4 không? H2SiO3 có tác dụng với OsO2 không? H2SiO3 có tác dụng với OsO4 không? H2SiO3 có tác dụng với Os3(CO)12 không? H2SiO3 có tác dụng với Os(OH)4 không? H2SiO3 có tác dụng với [OsO2(OH)4] không? H2SiO3 có tác dụng với (CH3)3CNH2 không? H2SiO3 có tác dụng với (CH3)3CNHCHO không? H2SiO3 có tác dụng với KOH.H2O không? H2SiO3 có tác dụng với K2[OsO4(OH)2] không? H2SiO3 có tác dụng với K3FeO4 không? H2SiO3 có tác dụng với KFeO2 không? H2SiO3 có tác dụng với BaFeO4.H2O không? H2SiO3 có tác dụng với [Sr(H2O)n] không? H2SiO3 có tác dụng với AgAtO3 không? H2SiO3 có tác dụng với Na2Te.9H2O không? H2SiO3 có tác dụng với H2Te không? H2SiO3 có tác dụng với [Co(NH3)6]Cl2OH không? H2SiO3 có tác dụng với K2Ni(CN)4.H2O không? H2SiO3 có tác dụng với K3[Ni(CN)4] không? H2SiO3 có tác dụng với K2[Pt(CN)4].3H2O không? H2SiO3 có tác dụng với KAsF6 không? H2SiO3 có tác dụng với [AsF6] không? H2SiO3 có tác dụng với H2F không? H2SiO3 có tác dụng với AsOF3 không? H2SiO3 có tác dụng với HAsF6.H2O không? H2SiO3 có tác dụng với [Fe(C5H5)2]NO3 không? H2SiO3 có tác dụng với Na2HAsO3 không? H2SiO3 có tác dụng với Sr(ClO4)2 không? H2SiO3 có tác dụng với Na2ZrO3 không? H2SiO3 có tác dụng với H2ZrOF4 không? H2SiO3 có tác dụng với Na[Zr(H2O)3(OH)5] không? H2SiO3 có tác dụng với CeOOH không? H2SiO3 có tác dụng với CeCO3(OH) không? H2SiO3 có tác dụng với HCl.H2O không? H2SiO3 có tác dụng với Ce(NO3)3.6H2O không? H2SiO3 có tác dụng với Ce2(SO4)3 không? H2SiO3 có tác dụng với Ce(NO3)3OH không? H2SiO3 có tác dụng với Ce(NO3)O không? H2SiO3 có tác dụng với [KrF][AuF6] không? H2SiO3 có tác dụng với [ClF6][AsF6] không? H2SiO3 có tác dụng với IO2F không? H2SiO3 có tác dụng với NH4(Hg) không? H2SiO3 có tác dụng với [Co(NH3)6](OH)3 không? H2SiO3 có tác dụng với S2F10 không? H2SiO3 có tác dụng với SClF5.17H2O không? H2SiO3 có tác dụng với HSbCl4 không? H2SiO3 có tác dụng với RbO3 không? H2SiO3 có tác dụng với Cs2S2O7 không? H2SiO3 có tác dụng với CrSi2 không? H2SiO3 có tác dụng với Rb2S2O7 không? H2SiO3 có tác dụng với RbHCO3 không? H2SiO3 có tác dụng với Al2(SO4)3.18H2O không? H2SiO3 có tác dụng với Cr(SO4)OH không? H2SiO3 có tác dụng với Pr(OH)3 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-15 04:20:32am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(