Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ KHCO3 ra tat-ca

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ KHCO3 (Kali hidro cacbonat) ra tat-ca. Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

KHSO4 + KHCO3H2O + K2SO4 + CO2

Điều kiện khác: Tỉ lệ 1:1

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KHSO4 + KHCO3 => H2O + K2SO4 + CO2  

Phương trình số #2

CH3COOH + KHCO3H2O + CO2 + CH3COOK

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3COOH + KHCO3 => H2O + CO2 + CH3COOK  

Phương trình số #3

2KHCO3H2O + K2CO3 + CO2

Nhiệt độ: 100 - 400°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KHCO3 => H2O + K2CO3 + CO2  

Phương trình số #4

Ba(OH)2 + KHCO3H2O + KOH + BaCO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(OH)2 + KHCO3 => H2O + KOH + BaCO3  

Phương trình số #5

HCl + KHCO3H2O + KCl + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + KHCO3 => H2O + KCl + CO2  

Phương trình số #6

Ca(OH)2 + 2KHCO3CaCO3 + 2H2O + K2CO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(OH)2 + KHCO3 => CaCO3 + H2O + K2CO3  

Phương trình số #7

Ca(OH)2 + KHCO3CaCO3 + H2O + KOH

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(OH)2 + KHCO3 => CaCO3 + H2O + KOH  

Phương trình số #8

Ba(OH)2 + 2KHCO3H2O + K2CO3 + BaCO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(OH)2 + KHCO3 => H2O + K2CO3 + BaCO3  

Phương trình số #9

KOH + KHCO3H2O + K2CO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KOH + KHCO3 => H2O + K2CO3  

Phương trình số #10

SO2 + KHCO3CO2 + KHSO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình SO2 + KHCO3 => CO2 + KHSO3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-05-20 06:28:20pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(