Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có Ca(H2PO4)2 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có Ca(H2PO4)2 (canxi dihirophotphat) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Ca(H2PO4)2 + Ca(OH)22H2O + 2CaHPO4

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(H2PO4)2 + Ca(OH)2 => H2O + CaHPO4  

Phương trình số #2

Ca(H2PO4)2 + 3Ba(OH)2Ca(OH)2 + 4H2O + Ba3(PO4)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(H2PO4)2 + Ba(OH)2 => Ca(OH)2 + H2O + Ba3(PO4)2  

Phương trình số #3

3Ca(H2PO4)2 + 6Ba(OH)2Ca3(PO4)2 + 12H2O + 2Ba3(PO4)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(H2PO4)2 + Ba(OH)2 => Ca3(PO4)2 + H2O + Ba3(PO4)2  

Advertisement

Phương trình số #4

Ca(H2PO4)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H3PO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(H2PO4)2 + HCl => CaCl2 + H3PO4  

Phương trình số #5

Ca(H2PO4)2 + 12NaOH → Ca3(PO4)2 + 12H2O + 4Na3PO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(H2PO4)2 + NaOH => Ca3(PO4)2 + H2O + Na3PO4  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

3Ca(H2PO4)2 + 12KOH → Ca3(PO4)2 + 12H2O + 4K3PO4

Điều kiện khác: KOH dư

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(H2PO4)2 + KOH => Ca3(PO4)2 + H2O + K3PO4  

Phương trình số #7

Ca(H2PO4)2 + H2O + K → Ca3(PO4)2 + H2 + K3PO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(H2PO4)2 + H2O + K => Ca3(PO4)2 + H2 + K3PO4  

Advertisement

Phương trình số #8

Ca(H2PO4)22H2O + Ca(PO3)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(H2PO4)2 => H2O + Ca(PO3)2  

Phương trình số #9

Ca(H2PO4)2 + Na2CO3CaCO3 + 2NaH2PO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(H2PO4)2 + Na2CO3 => CaCO3 + NaH2PO4  

Advertisement

Phương trình số #10

(NH4)2CO3 + Ca(H2PO4)2CaCO3 + 2NH4H2PO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình (NH4)2CO3 + Ca(H2PO4)2 => CaCO3 + NH4H2PO4  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-22 12:14:43am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(