Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có CH3COOH là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có CH3COOH (acid acetic) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

2CH3COOH + Mg(OH)22H2O + (CH3COO)2Mg

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3COOH + Mg(OH)2 => H2O + (CH3COO)2Mg  

Phương trình số #3

CH3COOH + KHCO3H2O + CO2 + CH3COOK

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3COOH + KHCO3 => H2O + CO2 + CH3COOK  

Advertisement

Phương trình số #4

2CH3COOH + Na2CO32CH3COONa + H2O + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3COOH + Na2CO3 => CH3COONa + H2O + CO2  

Phương trình số #5

CH3COOH + (CH3)2CHCH2CH2OH → HCOOCH2CH2CH(CH3)2

Xúc tác: H2SO4

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3COOH + (CH3)2CHCH2CH2OH => HCOOCH2CH2CH(CH3)2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

CH3COOH + 2O22H2O + 2CO2

Nhiệt độ: t0

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3COOH + O2 => H2O + CO2  

Phương trình số #7

C6H5ONa + CH3COOHC6H5OH + CH3COONa

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H5ONa + CH3COOH => C6H5OH + CH3COONa  

Advertisement

Phương trình số #8

CH3COOH + CH3NH2NH3 + CH3COOCH3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3COOH + CH3NH2 => NH3 + CH3COOCH3  

Phương trình số #9

CH3COOH + C2H5ONa → NaOH + CH3COOC2H5

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3COOH + C2H5ONa => NaOH + CH3COOC2H5  

Advertisement

Phương trình số #10

Ca(OH)2 + 2CH3COOH(CH3COO)2Ca + 2H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(OH)2 + CH3COOH => (CH3COO)2Ca + H2O  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-02-02 06:49:21pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(