Advertisement

Chất Hóa Học - (CH3COO)2Ba - Bari axetat

Diacetic acid barium; Diacetic acid barium salt; Bisacetic acid barium salt; Barium acetate

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

(CH3COO)2Ba

công thức rút gọn C4H6BaO4


Bari axetat

Diacetic acid barium; Diacetic acid barium salt; Bisacetic acid barium salt; Barium acetate

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 255.4150

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Bari axetat được sử dụng làm chất kết dính để in vải dệt, để làm khô sơn và vecni và trong dầu bôi trơn. Trong hóa học, nó được sử dụng để điều chế các axetat khác; và như một chất xúc tác trong tổng hợp hữu cơ

Advertisement

Đánh giá

(CH3COO)2Ba - Bari axetat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-(CH3COO)2Ba-Bari+axetat-1151
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 29. Bài luyện tập 5 – Hóa học 8

Nắm vững những tính chất và điều chế khí oxi, thành phần của không khí, định nghĩa và phân loại oxit, sự oxi hoá, phản ứng hoá hợp, phản ứng phân huỷ.

Bài 30. Bài thực hành 4

Củng cố kiến thức về nguyên tắc điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm, về tính chất vật lý và tính chất hoá học của oxi. Đồng thời rèn luyện kĩ năng lắp ráp dụng cụ thí nghiệm điều chế và thu khí oxi vào ống nghiệm bằng cách đây không khí và đẩy nước.

CHƯƠNG 5 HIĐRO – NƯỚC

+ Hiđro có những tính chất và ứng dụng gì ? + Phản ứng oxi hoá - khử là gì ? Thế nào là chất khử, chất oxi hoá ? - Điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp như thế nào ? - Phản ứng thế là gì ? Thành phần, tính chất của nước như thế nào ? Vai trò của nước trong đời sống và sản xuất như thế nào ? Phải làm gì để giữ cho nguồn nước không bị ô nhiễm ?

Bài 32. Phản ứng oxi hóa – khử

- Sự khử (quá trình khử) của một chất là làm cho chất đó nhận electron hay làm giảm số oxi hoá của chất đó. - Sự oxi hoá (quá trình oxi hoá) của một chất là làm cho chất đó nhường electron hay làm tăng số oxi hoá của chất đó.

Bài 33. Điều chế khí hiđro – Phản ứng thế

Như chúng ta đã biết, những ứng dụng của hidro là không thể bàn cãi. Nhưng khí hidro không có sẵn cho chúng ta sử dụng vào đời sống và sản xuất. Vậy, trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp, khí hidro được điều chế như thế nào? Phản ứng điều chế khí hidro thuộc loại phản ứng gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những vấn đề này trong bài viết sau đây các bạn nhé!

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học (CH3COO)2Ba (Bari axetat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu (CH3COO)2Ba có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

(CH3COO)2Ba có tác dụng với BaC2 không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với C6H5CHCH2 không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với Na3As không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với SiCl4 không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với Xe không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với (NHCH2CO)n không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với FeSiO2 không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với RCH2OH không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với RCOONa không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với CuCO3.Cu(OH)2 không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với Ca(ClO)2 không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với C2H5Br không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với NaClO3 không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với NaClO2 không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với Ba(ClO2)2 không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với H2SO4.nSO3 không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với H2SO4.(n-1)SO3 không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với H2SO4.11H2O không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với [Cu(NO3)4](OH)2 không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với N2O3 không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với SiH4 không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với Ca2SiO4 không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với CaO.Al2O3 không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với Na[Cr(OH)4] không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với Ca3(AlO3)2 không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với Ca3(AlO3)2 .6H2O không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với H2Cr2O7 không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với O không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với Ca3(AlO3)2.6H2O không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với FONO2 không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với KF không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với INO3 không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với KBrO3 không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với Pb(HSO4)2 không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với [Fe(NO)]SO4 không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với NaNH2 không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với Na2N không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với Na2NH không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với Mg3P2 không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với POBr3 không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với FeF3 không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với AuF3 không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với K2Cr2O4 không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với LiAlH4 không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với LiCl không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với [Cu(NH3)2]Cl không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với Na2[Zn(OH)4] không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với KIO không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với Si3N4 không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với SiI4 không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với Na3N không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với CrN không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với Fe(CrO2)2 không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với CrO không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với NaHF2 không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với FeCu2S2 không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với KHS không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với NaHS không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với C2Ag2 không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với [Ag(NH3)2]OH không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với PbCl2 không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với Ca(CN)2 không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với NaKS không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với Cu2FeS2 không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với fructozo không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với glucozo không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với HCOOC2H5 không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với CH3COOK không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với C2H2O4 không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với ROH không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với CH3ONa không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với RONa không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với CH3COOC6H5 không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với Fe2S3 không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với CHF2Cl không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với C4H6Cl2 không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với CH2=CH2 không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với CH3-CH2-OH không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với CH3-CHO không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với CnH2n+2 không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với KIO4 không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với LiH không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với ClCH2CH2Cl không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với CF2=CF2 không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với CH3-COOH không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với HCOOR không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với NH4OCOCH3 không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với R-SO3H không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với CH2BrCH2CH2Br không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với ZnBr2 không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với CnH2n không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với CnH2n+1Cl không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với CnH2n-6 không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với CnH2n-7Br không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với CH3CH2CH2CH3 không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với CH3CH2CH2CH2Cl không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với CH3CH2CHClCH3 không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với Zn(NO3)2 không? (CH3COO)2Ba có tác dụng với Hg(CH3COO)2 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có (CH3COO)2Ba (Bari axetat) là chất tham gia

Diacetic acid barium; Diacetic acid barium salt; Bisacetic acid barium salt; Barium acetate

H2SO4 + (CH3COO)2Ba → 2CH3COOH + BaSO4 Xem tất cả phương trình sử dụng (CH3COO)2Ba

Phương trình có (CH3COO)2Ba (Bari axetat) là chất sản phẩm

Diacetic acid barium; Diacetic acid barium salt; Bisacetic acid barium salt; Barium acetate

Ba(OH)2 + 2CH3COOC2H5 → 2C2H5OH + (CH3COO)2Ba 2CH3COOH + BaCO3 → H2O + CO2 + (CH3COO)2Ba 2CH3COOH + Ba(OH)2 → 2H2O + (CH3COO)2Ba Xem tất cả phương trình tạo ra (CH3COO)2Ba

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-26 08:20:52pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(