Chất Hóa Học - NaBH4 - Natri borohydrua

sodium borohydride

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

NaBH4

công thức rút gọn BH4Na


Natri borohydrua

sodium borohydride

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 37.8325

Khối lượng riêng (kg/m3) 1.074

Màu sắc Trắng

Trạng thái thông thường Rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 500

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 400

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Bohiđrua natri hay Natri bohiđrua, Tetrahiđroborat natri hoặc Natri tetrahiđroborat là một hợp chất hóa học vô cơ có công thức hóa học NaBH4. Ở nhiệt độ phòng, nó là chất rắn màu trắng, thường gặp dưới dạng bột, là tác nhân khử chuyên ngành được sử dụng trong sản xuất dược phẩm cũng như các hợp chất hữu cơ và vô cơ khác. Nó hòa tan trong metanol và nước, nhưng phản ứng với cả hai khi không có mặt bazơ Hợp chất này được H. I. Schlessinger phát hiện trong thập niên 1940, khi ông là người dẫn đầu nhóm phát triển các loại bohiđrua kim loại cho các ứng dụng thời chiến
Advertisement

Đánh giá

NaBH4 - Natri borohydrua - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-NaBH4-Natri+borohydrua-1189
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 24. Ôn tập học kì 1

Bài Ôn tập học kì 1 ôn lại các kiến thức về tính chất của các loại hợp chất vô cơ và kim loại. Vận dụng để giải một số bài tập.

CHƯƠNG 3 SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Nội dung bài giảng Tính chất của phi kim tìm hiểu về một số tính chất vật lí của phi kim: Phi kim tồn tại ở 3 trạng thái rắn, lỏng, khí. Phần lớn các nguyên tố phi kim không dẫn điện, dẫn nhiệt, nhiệt độ nóng chảy thấp; Biết những tính chất hoá học chung của phi kim: Tác dụng với oxi, với kim loại vàvới hiđrô. Sơ lược về mức độ hoạt động hoá học mạnh yếu của 1 số phi kim.

Bài 26. Clo

Bài giảng Clo đi sâu tìm hiểu về Tính chất vật lí của clo; Clo có một số tính chất chung của phi kim(tác dụng với kim loại, với hiđro), clo còn tác dụng với nước và dung dịch bazơ, clo là phi kim hoạtđộng mạnh; Phương pháp điều chế clo trong công nghiệp, trong phòng thí nghiệm; Một số ứng dụng, thu khí clo trong công nghiệp, trong phòng thí nghiệm.

Bài 27. Cacbon

Nội dung bài giảng Cacbon tìm hiểu Đơn chất cacbon có 3 dạng thù hình chính: Kim cương, than chì và cacbon vô định hình; Cacbon vô định hình (than gỗ, than xương, mồ hóng…) có tính hấp phụ và hoạt động hóa học nhất; Sơ lược tính chất vật lí của 3 dạng thù hình; Cacbon là phi kim hoạt động hóa học yếu: Tác dụng với oxi và một số oxit kim loại, tính chất hóa học đặc biệt của cácbon là tínhkhử ở nhiệt độ cao; Một số ứng dụng tương ứng với tính chất vật lí và tính chất hóa học của cacbon.

Bài 28. Các oxit của cacbon

Nội dung bài học Các oxit của cacbon tìm hiểu về hai hợp chất quan trọng là CO và CO . Hai oxit này thuộc loại nào? Chúng có những tính chất và ứng dụng gì? để trả lời chúng ta sẽ nghiên cứu về tính chất và ứng dụng của các oxit này.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học NaBH4 (Natri borohydrua)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu NaBH4 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

NaBH4 có tác dụng với Na2NH không? NaBH4 có tác dụng với Mg3P2 không? NaBH4 có tác dụng với POBr3 không? NaBH4 có tác dụng với FeF3 không? NaBH4 có tác dụng với AuF3 không? NaBH4 có tác dụng với K2Cr2O4 không? NaBH4 có tác dụng với LiAlH4 không? NaBH4 có tác dụng với LiCl không? NaBH4 có tác dụng với [Cu(NH3)2]Cl không? NaBH4 có tác dụng với Na2[Zn(OH)4] không? NaBH4 có tác dụng với KIO không? NaBH4 có tác dụng với Si3N4 không? NaBH4 có tác dụng với SiI4 không? NaBH4 có tác dụng với Na3N không? NaBH4 có tác dụng với CrN không? NaBH4 có tác dụng với Fe(CrO2)2 không? NaBH4 có tác dụng với CrO không? NaBH4 có tác dụng với NaHF2 không? NaBH4 có tác dụng với FeCu2S2 không? NaBH4 có tác dụng với KHS không? NaBH4 có tác dụng với NaHS không? NaBH4 có tác dụng với C2Ag2 không? NaBH4 có tác dụng với [Ag(NH3)2]OH không? NaBH4 có tác dụng với PbCl2 không? NaBH4 có tác dụng với Ca(CN)2 không? NaBH4 có tác dụng với NaKS không? NaBH4 có tác dụng với Cu2FeS2 không? NaBH4 có tác dụng với fructozo không? NaBH4 có tác dụng với glucozo không? NaBH4 có tác dụng với HCOOC2H5 không? NaBH4 có tác dụng với CH3COOK không? NaBH4 có tác dụng với C2H2O4 không? NaBH4 có tác dụng với ROH không? NaBH4 có tác dụng với CH3ONa không? NaBH4 có tác dụng với RONa không? NaBH4 có tác dụng với CH3COOC6H5 không? NaBH4 có tác dụng với Fe2S3 không? NaBH4 có tác dụng với CHF2Cl không? NaBH4 có tác dụng với C4H6Cl2 không? NaBH4 có tác dụng với CH2=CH2 không? NaBH4 có tác dụng với CH3-CH2-OH không? NaBH4 có tác dụng với CH3-CHO không? NaBH4 có tác dụng với CnH2n+2 không? NaBH4 có tác dụng với KIO4 không? NaBH4 có tác dụng với LiH không? NaBH4 có tác dụng với ClCH2CH2Cl không? NaBH4 có tác dụng với CF2=CF2 không? NaBH4 có tác dụng với CH3-COOH không? NaBH4 có tác dụng với HCOOR không? NaBH4 có tác dụng với NH4OCOCH3 không? NaBH4 có tác dụng với R-SO3H không? NaBH4 có tác dụng với CH2BrCH2CH2Br không? NaBH4 có tác dụng với ZnBr2 không? NaBH4 có tác dụng với CnH2n không? NaBH4 có tác dụng với CnH2n+1Cl không? NaBH4 có tác dụng với CnH2n-6 không? NaBH4 có tác dụng với CnH2n-7Br không? NaBH4 có tác dụng với CH3CH2CH2CH3 không? NaBH4 có tác dụng với CH3CH2CH2CH2Cl không? NaBH4 có tác dụng với CH3CH2CHClCH3 không? NaBH4 có tác dụng với Zn(NO3)2 không? NaBH4 có tác dụng với Hg(CH3COO)2 không? NaBH4 có tác dụng với Al(CH3COO)3 không? NaBH4 có tác dụng với Ca(SO4) không? NaBH4 có tác dụng với Ag(NO3) không? NaBH4 có tác dụng với Al2 không? NaBH4 có tác dụng với Al3 không? NaBH4 có tác dụng với ClBr2 không? NaBH4 có tác dụng với All3 không? NaBH4 có tác dụng với Hgl2 không? NaBH4 có tác dụng với Al2(SiO3)3 không? NaBH4 có tác dụng với Al(PO4) không? NaBH4 có tác dụng với Cu(SO4) không? NaBH4 có tác dụng với Cr2(SiO3)3 không? NaBH4 có tác dụng với AgO2 không? NaBH4 có tác dụng với As không? NaBH4 có tác dụng với As2O3 không? NaBH4 có tác dụng với Mg(CH3COO)2 không? NaBH4 có tác dụng với H không? NaBH4 có tác dụng với C2S không? NaBH4 có tác dụng với P4O10 không? NaBH4 có tác dụng với MgBr không? NaBH4 có tác dụng với CaBr2 không? NaBH4 có tác dụng với (CHO)2 không? NaBH4 có tác dụng với CH3OCHCH2 không? NaBH4 có tác dụng với C2H3COOH không? NaBH4 có tác dụng với C2H3COOC2H5 không? NaBH4 có tác dụng với C2H3Cl không? NaBH4 có tác dụng với C2H3CN không? NaBH4 có tác dụng với HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH không? NaBH4 có tác dụng với HOCH2CCCH2OH không? NaBH4 có tác dụng với (RCOO)3C3H5 không? NaBH4 có tác dụng với C6H5SO3H không? NaBH4 có tác dụng với (CH3CO)2O không? NaBH4 có tác dụng với C6H5I không? NaBH4 có tác dụng với C6H5CH2Br không? NaBH4 có tác dụng với BN không? NaBH4 có tác dụng với Na3[AlF6] không? NaBH4 có tác dụng với P4 không? NaBH4 có tác dụng với Li3P không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-29 12:08:06am