Chất Hóa Học - NaOCH3 - Natri metoxit

Sodium methoxide; Sodium methylate; Sodium methanolate; Methoxysodium; Sodiooxymethane

Advertisement

NaOCH3

công thức rút gọn CH3NaO


Natri metoxit

Sodium methoxide; Sodium methylate; Sodium methanolate; Methoxysodium; Sodiooxymethane

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 54.0237

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Natri metoxit được sử dụng trong phản ứng trùng ngưng, xúc tác để xử lý dầu mỡ ăn được, đặc biệt là mỡ lợn, chất trung gian cho dược phẩm, điều chế natri xenluloza, thuốc thử phân tích.

Nó cũng được sử dụng làm chất xúc tác kiềm được sử dụng trong sản xuất metyl este cấp diesel sinh học.

Advertisement

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

NaOCH3 - Natri metoxit - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-NaOCH3-Natri+metoxit-1190
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

CHƯƠNG 3 SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Nội dung bài giảng Tính chất của phi kim tìm hiểu về một số tính chất vật lí của phi kim: Phi kim tồn tại ở 3 trạng thái rắn, lỏng, khí. Phần lớn các nguyên tố phi kim không dẫn điện, dẫn nhiệt, nhiệt độ nóng chảy thấp; Biết những tính chất hoá học chung của phi kim: Tác dụng với oxi, với kim loại vàvới hiđrô. Sơ lược về mức độ hoạt động hoá học mạnh yếu của 1 số phi kim.

Bài 26. Clo

Bài giảng Clo đi sâu tìm hiểu về Tính chất vật lí của clo; Clo có một số tính chất chung của phi kim(tác dụng với kim loại, với hiđro), clo còn tác dụng với nước và dung dịch bazơ, clo là phi kim hoạtđộng mạnh; Phương pháp điều chế clo trong công nghiệp, trong phòng thí nghiệm; Một số ứng dụng, thu khí clo trong công nghiệp, trong phòng thí nghiệm.

Bài 27. Cacbon

Nội dung bài giảng Cacbon tìm hiểu Đơn chất cacbon có 3 dạng thù hình chính: Kim cương, than chì và cacbon vô định hình; Cacbon vô định hình (than gỗ, than xương, mồ hóng…) có tính hấp phụ và hoạt động hóa học nhất; Sơ lược tính chất vật lí của 3 dạng thù hình; Cacbon là phi kim hoạt động hóa học yếu: Tác dụng với oxi và một số oxit kim loại, tính chất hóa học đặc biệt của cácbon là tínhkhử ở nhiệt độ cao; Một số ứng dụng tương ứng với tính chất vật lí và tính chất hóa học của cacbon.

Bài 28. Các oxit của cacbon

Nội dung bài học Các oxit của cacbon tìm hiểu về hai hợp chất quan trọng là CO và CO . Hai oxit này thuộc loại nào? Chúng có những tính chất và ứng dụng gì? để trả lời chúng ta sẽ nghiên cứu về tính chất và ứng dụng của các oxit này.

Bài 29. Axit cacbonic và muối cacbonat

Nội dung bài học Axit cacbonic và muối cacbonat tìm hiểu H CO là axit rất yếu, không bền; Muối cacbonat có những tính chất của muối như tác dụng với axit, với dd muối, với dd kiềm. Ngoài ra muối cacbonat dễ bị phân huỷ ở nhiệt độ cao và giải phóng khí CO . Muối cacbonat có ứng dụng trong sản xuất và đời sống. Chu trình của cacbon trong tự nhiên và vấn để bảo vệ môi trường.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học NaOCH3 (Natri metoxit)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu NaOCH3 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

NaOCH3 có tác dụng với Mg3P2 không? NaOCH3 có tác dụng với POBr3 không? NaOCH3 có tác dụng với FeF3 không? NaOCH3 có tác dụng với AuF3 không? NaOCH3 có tác dụng với K2Cr2O4 không? NaOCH3 có tác dụng với LiAlH4 không? NaOCH3 có tác dụng với LiCl không? NaOCH3 có tác dụng với [Cu(NH3)2]Cl không? NaOCH3 có tác dụng với Na2[Zn(OH)4] không? NaOCH3 có tác dụng với KIO không? NaOCH3 có tác dụng với Si3N4 không? NaOCH3 có tác dụng với SiI4 không? NaOCH3 có tác dụng với Na3N không? NaOCH3 có tác dụng với CrN không? NaOCH3 có tác dụng với Fe(CrO2)2 không? NaOCH3 có tác dụng với CrO không? NaOCH3 có tác dụng với NaHF2 không? NaOCH3 có tác dụng với FeCu2S2 không? NaOCH3 có tác dụng với KHS không? NaOCH3 có tác dụng với NaHS không? NaOCH3 có tác dụng với C2Ag2 không? NaOCH3 có tác dụng với [Ag(NH3)2]OH không? NaOCH3 có tác dụng với PbCl2 không? NaOCH3 có tác dụng với Ca(CN)2 không? NaOCH3 có tác dụng với NaKS không? NaOCH3 có tác dụng với Cu2FeS2 không? NaOCH3 có tác dụng với fructozo không? NaOCH3 có tác dụng với glucozo không? NaOCH3 có tác dụng với HCOOC2H5 không? NaOCH3 có tác dụng với CH3COOK không? NaOCH3 có tác dụng với C2H2O4 không? NaOCH3 có tác dụng với ROH không? NaOCH3 có tác dụng với CH3ONa không? NaOCH3 có tác dụng với RONa không? NaOCH3 có tác dụng với CH3COOC6H5 không? NaOCH3 có tác dụng với Fe2S3 không? NaOCH3 có tác dụng với CHF2Cl không? NaOCH3 có tác dụng với C4H6Cl2 không? NaOCH3 có tác dụng với CH2=CH2 không? NaOCH3 có tác dụng với CH3-CH2-OH không? NaOCH3 có tác dụng với CH3-CHO không? NaOCH3 có tác dụng với CnH2n+2 không? NaOCH3 có tác dụng với KIO4 không? NaOCH3 có tác dụng với LiH không? NaOCH3 có tác dụng với ClCH2CH2Cl không? NaOCH3 có tác dụng với CF2=CF2 không? NaOCH3 có tác dụng với CH3-COOH không? NaOCH3 có tác dụng với HCOOR không? NaOCH3 có tác dụng với NH4OCOCH3 không? NaOCH3 có tác dụng với R-SO3H không? NaOCH3 có tác dụng với CH2BrCH2CH2Br không? NaOCH3 có tác dụng với ZnBr2 không? NaOCH3 có tác dụng với CnH2n không? NaOCH3 có tác dụng với CnH2n+1Cl không? NaOCH3 có tác dụng với CnH2n-6 không? NaOCH3 có tác dụng với CnH2n-7Br không? NaOCH3 có tác dụng với CH3CH2CH2CH3 không? NaOCH3 có tác dụng với CH3CH2CH2CH2Cl không? NaOCH3 có tác dụng với CH3CH2CHClCH3 không? NaOCH3 có tác dụng với Zn(NO3)2 không? NaOCH3 có tác dụng với Hg(CH3COO)2 không? NaOCH3 có tác dụng với Al(CH3COO)3 không? NaOCH3 có tác dụng với Ca(SO4) không? NaOCH3 có tác dụng với Ag(NO3) không? NaOCH3 có tác dụng với Al2 không? NaOCH3 có tác dụng với Al3 không? NaOCH3 có tác dụng với ClBr2 không? NaOCH3 có tác dụng với All3 không? NaOCH3 có tác dụng với Hgl2 không? NaOCH3 có tác dụng với Al2(SiO3)3 không? NaOCH3 có tác dụng với Al(PO4) không? NaOCH3 có tác dụng với Cu(SO4) không? NaOCH3 có tác dụng với Cr2(SiO3)3 không? NaOCH3 có tác dụng với AgO2 không? NaOCH3 có tác dụng với As không? NaOCH3 có tác dụng với As2O3 không? NaOCH3 có tác dụng với Mg(CH3COO)2 không? NaOCH3 có tác dụng với H không? NaOCH3 có tác dụng với C2S không? NaOCH3 có tác dụng với P4O10 không? NaOCH3 có tác dụng với MgBr không? NaOCH3 có tác dụng với CaBr2 không? NaOCH3 có tác dụng với (CHO)2 không? NaOCH3 có tác dụng với CH3OCHCH2 không? NaOCH3 có tác dụng với C2H3COOH không? NaOCH3 có tác dụng với C2H3COOC2H5 không? NaOCH3 có tác dụng với C2H3Cl không? NaOCH3 có tác dụng với C2H3CN không? NaOCH3 có tác dụng với HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH không? NaOCH3 có tác dụng với HOCH2CCCH2OH không? NaOCH3 có tác dụng với (RCOO)3C3H5 không? NaOCH3 có tác dụng với C6H5SO3H không? NaOCH3 có tác dụng với (CH3CO)2O không? NaOCH3 có tác dụng với C6H5I không? NaOCH3 có tác dụng với C6H5CH2Br không? NaOCH3 có tác dụng với BN không? NaOCH3 có tác dụng với Na3[AlF6] không? NaOCH3 có tác dụng với P4 không? NaOCH3 có tác dụng với Li3P không? NaOCH3 có tác dụng với RbCl không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có NaOCH3 (Natri metoxit) là chất tham gia

Sodium methoxide; Sodium methylate; Sodium methanolate; Methoxysodium; Sodiooxymethane

Xem tất cả phương trình sử dụng NaOCH3

Phương trình có NaOCH3 (Natri metoxit) là chất sản phẩm

Sodium methoxide; Sodium methylate; Sodium methanolate; Methoxysodium; Sodiooxymethane

4NaH + B(OCH3)3 → NaBH4 + 3NaOCH3 Xem tất cả phương trình tạo ra NaOCH3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-04 11:48:02pm