Chủ đề: Phản ứng thuận nghịch (cân bằng) - Trang 1

Phản ứng cân bằng xảy ra không hoàn toàn, nghĩa là sau phản ứng không những thu được sản phẩm (C, D) mà còn có cả các tác chất (A, B). - Cập nhật 2023

Định nghĩa phân loại

Khi nó xảy ra theo hai chiều ngược nhau trong cùng một điều kiện. Do đó, phản ứng cân bằng xảy ra không hoàn toàn, nghĩa là sau phản ứng không những thu được sản phẩm (C, D) mà còn có cả các tác chất (A, B).

Advertisement

Phương trình số #4

O2 + 2SO22SO3

Nhiệt độ: 450°C Xúc tác: V2O5

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 + SO2 => SO3  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

3H2 + N22NH3

Nhiệt độ: 500°C Áp suất: áp suất Xúc tác: Fe, Pt

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + N2 => NH3  

Phương trình số #7

Br2 + H2O → HBrO + HBr

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + H2O => HBrO + HBr  

Advertisement

Phương trình số #8

CH4 + H2O → CO + 3H2

Nhiệt độ: 700 - 900°C Xúc tác: Ni

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH4 + H2O => CO + H2  

Phương trình số #9

N2 + O22NO

Nhiệt độ: 2000°C Xúc tác: Pt/MnO2

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình N2 + O2 => NO  

Advertisement

Phương trình số #10

C2H5OH + CH3COOH → H2O + CH3COOC2H5

Nhiệt độ: 140°C Xúc tác: H2SO4 đặc

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H5OH + CH3COOH => H2O + CH3COOC2H5  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-23 10:31:20am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(