Advertisement

Chất Hóa Học - CH2=CH2 - Êtilen

Elayl; Ethene; Ethylene; Olefiant gas; Acetene; Eco-Sprout-Guard-EP

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

CH2=CH2

công thức rút gọn


Êtilen

Elayl; Ethene; Ethylene; Olefiant gas; Acetene; Eco-Sprout-Guard-EP

Tính chất vật lý

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất CH2=CH2

Đánh giá

CH2=CH2 - Êtilen - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-CH2=CH2-etilen-1443
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 21. Tính theo công thức hóa học

Nếu biết công thức hoá học của một chất, em có thể xác định được thành phần phần trăm các nguyên tố của nó. Ngược lại, nếu biết thành phần phần trăm các nguyên tố trong hợp chất, em có thể xác định được công thức hoá học của nó.

Bài 22. Tính theo phương trình hóa học

Khi điều chế một lượng chất nào đó trong phòng thí nghiệm hoặc trong công nghiệp, người ta có thể tính được lượng các chất cần dùng (nguyên liệu). Ngược lại, nếu biết lượng nguyên liệu người ta có thể tính được lượng chất điều chế được (sản phẩm).

Bài 23. Bài luyện tập 4

Củng cố các khái niệm : mol, khối lượng mol, thể tích mol chất khí, tỉ khối của chất khí. Củng cố mối quan hệ giữa khối lượng chất lượng chất, thể tích khí. Vận dụng kiến thức giải bài tập và hiện tượng thực tế.

CHƯƠNG 4 OXI – KHÔNG KHÍ

Ở các lớp dưới, các biết gì về nguyên tố oxi, về đơn chất phi kim oxi? Các bạn có nhận xét gì về màu sắc, mùi vị và tính tan trong nước của khí oxi? Oxi có thể tác dụng với các chất khác được không? Nếu được thì mạnh hay yếu? Cụ thể chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các vấn đề trên trong bài giảng Tính chất của oxi ngày hôm nay nhé.

Bài 25. Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxi

Tìm hiểu sự oxi hóa là gì và ứng dụng trong đời sống.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học CH2=CH2 (Êtilen)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu CH2=CH2 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

CH2=CH2 có tác dụng với CdCl2. 2,5H2O không? CH2=CH2 có tác dụng với Fe3O4.2H2O không? CH2=CH2 có tác dụng với FeCr2O4 không? CH2=CH2 có tác dụng với FeClOH không? CH2=CH2 có tác dụng với Fe(CH3COO)2 không? CH2=CH2 có tác dụng với B(OH)3 không? CH2=CH2 có tác dụng với HO2 không? CH2=CH2 có tác dụng với Te không? CH2=CH2 có tác dụng với HCOOH không? CH2=CH2 có tác dụng với NaHO2 không? CH2=CH2 có tác dụng với NH4HS không? CH2=CH2 có tác dụng với S2 không? CH2=CH2 có tác dụng với H2S2O2 không? CH2=CH2 có tác dụng với Ca(HF2)2 . 6H2O không? CH2=CH2 có tác dụng với Fe(NO)4 không? CH2=CH2 có tác dụng với H2O2.2H2O không? CH2=CH2 có tác dụng với H2SO5 không? CH2=CH2 có tác dụng với U(OH)4 không? CH2=CH2 có tác dụng với Am không? CH2=CH2 có tác dụng với Am(OH)4 không? CH2=CH2 có tác dụng với Ca(HS)2 không? CH2=CH2 có tác dụng với (N2H6)SO4 không? CH2=CH2 có tác dụng với N2H4 không? CH2=CH2 có tác dụng với H2S2O6 không? CH2=CH2 có tác dụng với (NH3OH)2SO4 không? CH2=CH2 có tác dụng với (NH3OH)HSO4 không? CH2=CH2 có tác dụng với (N2H5)2SO4 không? CH2=CH2 có tác dụng với (NH4)2H2P2O7 không? CH2=CH2 có tác dụng với H4P2O8 không? CH2=CH2 có tác dụng với HAuCl4 không? CH2=CH2 có tác dụng với N2H5Cl không? CH2=CH2 có tác dụng với NH3OHCl không? CH2=CH2 có tác dụng với PH4Cl không? CH2=CH2 có tác dụng với RhCl3 không? CH2=CH2 có tác dụng với Rh không? CH2=CH2 có tác dụng với C2H7NHCl không? CH2=CH2 có tác dụng với C2H7N không? CH2=CH2 có tác dụng với N2H6Cl2 không? CH2=CH2 có tác dụng với Hg(CN)2 không? CH2=CH2 có tác dụng với HgCrO4 không? CH2=CH2 có tác dụng với KSCN không? CH2=CH2 có tác dụng với CHNS không? CH2=CH2 có tác dụng với H2[Hg(SCN)4] không? CH2=CH2 có tác dụng với K2[Hg(CN)4] không? CH2=CH2 có tác dụng với (Hg2N)OH.2H2O không? CH2=CH2 có tác dụng với Cl2O không? CH2=CH2 có tác dụng với (NH3OH)NO3 không? CH2=CH2 có tác dụng với N2H5NO3 không? CH2=CH2 có tác dụng với NOHSO4 không? CH2=CH2 có tác dụng với N2H6(NO3)2 không? CH2=CH2 có tác dụng với RbNO3 không? CH2=CH2 có tác dụng với Ho không? CH2=CH2 có tác dụng với Ho(NO3)3 không? CH2=CH2 có tác dụng với K2O2 không? CH2=CH2 có tác dụng với Ag2Cr2O7 không? CH2=CH2 có tác dụng với Tl2Cr2O7 không? CH2=CH2 có tác dụng với K2CO3.1,5 H2O không? CH2=CH2 có tác dụng với K2S2 không? CH2=CH2 có tác dụng với K2SiS3 không? CH2=CH2 có tác dụng với K2S.5H2O không? CH2=CH2 có tác dụng với K2S2O6 không? CH2=CH2 có tác dụng với K3PO4.7H2O không? CH2=CH2 có tác dụng với K2HPO4 không? CH2=CH2 có tác dụng với Li3PO4 không? CH2=CH2 có tác dụng với KBrO4 không? CH2=CH2 có tác dụng với KHSO3 không? CH2=CH2 có tác dụng với KHO2 không? CH2=CH2 có tác dụng với ScCl3 không? CH2=CH2 có tác dụng với K3ScCl6 không? CH2=CH2 có tác dụng với ZrCl4 không? CH2=CH2 có tác dụng với K2ZrCl6 không? CH2=CH2 có tác dụng với HfCl4 không? CH2=CH2 có tác dụng với K2HfCl6 không? CH2=CH2 có tác dụng với K2PtCl6 không? CH2=CH2 có tác dụng với PtCl4 không? CH2=CH2 có tác dụng với ThCl4 không? CH2=CH2 có tác dụng với K2ThCl6 không? CH2=CH2 có tác dụng với Ba(ClO3)2 không? CH2=CH2 có tác dụng với Ba(IO3)2 không? CH2=CH2 có tác dụng với (NH4)2SO3 không? CH2=CH2 có tác dụng với Na2SeO4 không? CH2=CH2 có tác dụng với Na2SeO3 không? CH2=CH2 có tác dụng với TeO2 không? CH2=CH2 có tác dụng với Na4P2O7 không? CH2=CH2 có tác dụng với Mg2P2O7 không? CH2=CH2 có tác dụng với K[Cr(OH)4] không? CH2=CH2 có tác dụng với K3[Fe(OH)6] không? CH2=CH2 có tác dụng với K3[FeCN)6] không? CH2=CH2 có tác dụng với KNO3.(1-2)HNO3 không? CH2=CH2 có tác dụng với CsNO2 không? CH2=CH2 có tác dụng với CsNO3.HNO3 không? CH2=CH2 có tác dụng với [K(H2O)6]OH không? CH2=CH2 có tác dụng với Mg(NO3)2.6H2O không? CH2=CH2 có tác dụng với [Mg(H2O)6](NO3)2 không? CH2=CH2 có tác dụng với Mg(OH)NO3 không? CH2=CH2 có tác dụng với Mg2CO3(OH)2 không? CH2=CH2 có tác dụng với MgCO3.5H2O không? CH2=CH2 có tác dụng với MgF2 không? CH2=CH2 có tác dụng với Na2MnO4 không? CH2=CH2 có tác dụng với NaMnO4 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có CH2=CH2 (Êtilen) là chất tham gia

Elayl; Ethene; Ethylene; Olefiant gas; Acetene; Eco-Sprout-Guard-EP

C6H6 + CH2=CH2 → C6H5CH2CH3 nCH2=CH2 → (-CH2-CH2-)n O2 + 2CH2=CH2 → 2CH3CHO Xem tất cả phương trình sử dụng CH2=CH2

Phương trình có CH2=CH2 (Êtilen) là chất sản phẩm

Elayl; Ethene; Ethylene; Olefiant gas; Acetene; Eco-Sprout-Guard-EP

Xem tất cả phương trình tạo ra CH2=CH2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-28 06:18:05pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(