nCH2=CHCH=CH2 + nCH(C6H5)=CH2(-CH2 - CH = CH - CH2 - CH(C6H5) - CH2 - )n
(khí) (lỏng) (rắn)
(không màu) (không màu)
n n 1 Hệ số
Nguyên - Phân tử khối (g/mol)
Số mol
Khối lượng (g)
Nhiệt độ: t0 Xúc tác: xt, p, Na
cho stiren tác dụng với buta-1,3-dien.

Câu 1. Cao su Buna-S

Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là:


A. CH2 = C(CH3) - CH = CH2, C6H5CH = CH2
B. CH2 = CH - CH = CH2, C6H5CH = CH2
C. CH2 = CH - CH = CH2, lưu huỳnh
D. CH2 = CH - CH = CH2, CH3 - CH = CH2

Xem đáp án

Câu 2. Phản ứng trùng hợp

Trong các chất: etilen, benzen, stiren, metyl acrylat, vinyl axetat, cumen và isopren số chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là:


A. 5
B. 3
C. 4
D. 6

Xem đáp án
O2 + 2CH2=CH22CH3CHO
(khí) (khí) (lỏng)
(không màu) (không màu)
1 2 2 Hệ số
Nguyên - Phân tử khối (g/mol)
Số mol
Khối lượng (g)
Xúc tác: PdCl2, CuCl2.
Cho CH2=CH2 tác dụng với oxi.

Câu 1. Anđehit axetic điều chế trực tiếp từ một phản ứng

Dãy gồm các chất đều điều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra anđehit axetic là:


A. C2H5OH, C2H2, CH3COOC2H5.
B. HCOOC2H3, C2H2, CH3COOH.
C. C2H5OH, C2H4, C2H2.
D. CH3COOH, C2H2, C2H4.

Xem đáp án

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :(