Advertisement

Chủ đề: Phương trình hóa học hữu cơ - Trang 5

Tất cả những phương trình hữu cơ hiện có trên Từ Điển Phương Trình Hóa Học - Cập nhật 2022

Định nghĩa phân loại

Phương trình số #2

NaHCO3 + C2H5COOH → H2O + CO2 + C2H5COONa

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaHCO3 + C2H5COOH => H2O + CO2 + C2H5COONa  

Phương trình số #3

H2O + (CH2CH2)O → C2H4(OH)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + (CH2CH2)O => C2H4(OH)2  

Phương trình số #4

NH3 + (CH2CH2)O → HOCH2CH2NH2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH3 + (CH2CH2)O => HOCH2CH2NH2  

Phương trình số #5

NH3 + 2(CH2CH2)O → (HOCH2CH2)2NH

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH3 + (CH2CH2)O => (HOCH2CH2)2NH  

Phương trình số #6

NH3 + 3(CH2CH2)O → (HOCH2CH2)3N

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH3 + (CH2CH2)O => (HOCH2CH2)3N  

Phương trình số #7

Cl2 + H2O → HCl + ClOH

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + H2O => HCl + ClOH  

Phương trình số #8

CH2=CH2 + ClOH → CH2OH-CH2Cl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH2=CH2 + ClOH => CH2OH-CH2Cl  

Phương trình số #9

Ca(OH)2 + CH2OH-CH2Cl → 2H2O + CaCl2 + 2(CH2CH2)O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(OH)2 + CH2OH-CH2Cl => H2O + CaCl2 + (CH2CH2)O  

Phương trình số #10

1/2O2 + CH2=CH2(CH2CH2)O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 + CH2=CH2 => (CH2CH2)O  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-09 03:05:55am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(