C6H5OH + NaC6H5ONa + 1/2H2
(lỏng) (rắn) (rắn) (khí)
(trắng bạc) (không màu)
1 1 1 1/2 Hệ số
Nguyên - Phân tử khối (g/mol)
Số mol
Khối lượng (g)
Không có
cho phenol tác dụng với natri
khí hidro thoát ra

Câu 1. Tính chất hóa học của ancol và benzylic

Ở dạng lỏng, phenol và ancol benzylic đều phản ứng với


A. dung dịch NaCl.
B. dung dịch NaHCO3.
C. dung dịch NaOH.
D. kim loại Na.

Xem đáp án

Câu 2. Chất tác dụng với phenol

Phenol phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?


A. Na; NaOH; NaHCO3.
B. Na; Br2; CH3COOH.
C. Na; NaOH; (CH3CO)2O.
D. Br2; HCl; KOH.

Xem đáp án

Câu 3. Phenol

Cho các phát biểu sau về phenol (C6H5OH): (a). Phenol vừa tác dụng với dung dịch NaOH vừa tác dụng được với Na. (b). Phenol tan được trong dung dịch KOH. (c). Nhiệt độ nóng chảy của phenol lớn hơn nhiệt độ nóng chảy của ancol etylic. (d). Dung dịch natriphenolat tác dụng với CO2 tạo thành Na2CO3. (e). Phenol là một ancol thơm. Số phát biểu đúng là


A. 4
B. 3
C. 5
D. 2

Xem đáp án
C6H5ONa + CH3INaI + C6H5OCH3
(rắn) (rắn) (rắn) (rắn)
(trắng)
1 1 1 1 Hệ số
Nguyên - Phân tử khối (g/mol)
Số mol
Khối lượng (g)
Không có
cho natri phenolat tác dụng với CH3I

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :(