Advertisement

Chủ đề: Phương trình hóa học hữu cơ - Trang 3

Tất cả những phương trình hữu cơ hiện có trên Từ Điển Phương Trình Hóa Học - Cập nhật 2022

Định nghĩa phân loại

2H2 + CH2=CH-CH=CH2CH3CH2CH2CH3

Nhiệt độ: Nhiệt độ Xúc tác: Ni

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + CH2=CH-CH=CH2 => CH3CH2CH2CH3  

Phương trình số #2

H2 + CH2=CHCH2OH → CH3CH2CH2OH

Nhiệt độ: t0 Xúc tác: xt, p

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + CH2=CHCH2OH => CH3CH2CH2OH  

Phương trình số #3

NaOH + C2H5Br → C2H5OH + NaBr

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + C2H5Br => C2H5OH + NaBr  

Phương trình số #5

CO + CH3CH2OH → CH3CH2COOH

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CO + CH3CH2OH => CH3CH2COOH  

Phương trình số #6

H2 + RCHO → RCH2OH

Nhiệt độ: t0 Xúc tác: Ni

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + RCHO => RCH2OH  

Phương trình số #7

C6H6 + CH2=CHCH3C6H5CH(CH3)2

Điều kiện khác: H+

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H6 + CH2=CHCH3 => C6H5CH(CH3)2  

Phương trình số #8

C6H5CH(CH3)2C6H5OH + CH3COCH3

Điều kiện khác: 1) O2: kk; 2) H2SO4, 20%.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H5CH(CH3)2 => C6H5OH + CH3COCH3  

Phương trình số #9

H2 + (CH3)2CHCH2CH=O → (CH3)2CHCH2CH2OH

Nhiệt độ: t0 Xúc tác: Ni

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + (CH3)2CHCH2CH=O => (CH3)2CHCH2CH2OH  

Phương trình số #10

2NaOH + 2CH3COOK → 2C2H4 + K2CO3 + Na2CO3

Nhiệt độ: t0 Xúc tác: CaO

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + CH3COOK => C2H4 + K2CO3 + Na2CO3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-09 03:51:36am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(