Chất Hóa Học - C2H5Br - Bromoetan

Bromoethane; Bromic ether; 1-Bromoethane; Ethyl bromide; NCI-C-55481; Halon-2001

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

C2H5Br

công thức rút gọn C2H5Br


Bromoetan

Bromoethane; Bromic ether; 1-Bromoethane; Ethyl bromide; NCI-C-55481; Halon-2001

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 108.9651

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất C2H5Br

Đánh giá

C2H5Br - Bromoetan - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-C2H5Br-Bromoetan-1365
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

CHƯƠNG 3 MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

Mol, khối lượng mol, thể tích mol là gì ? Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất như thế nào ? Trong Hoá học lại cần biết có bao nhiêu nguyên tử hoặc phân tử và khối lượng, thể tích của chúng tham gia và tạo thành trong một phản ứng hoá học. Để đáp ứng được yêu cầu này, các nhà khoa học đã đề xuất một khái niệm dành cho các hạt vi mô, đó là MOL (đọc là "mon").

Bài 19. Chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất

Chúng ta hãy tìm hiểu về sự chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất

Bài 20. Tỉ khối của chất khí

Khi nghiên cứu về tính chất của một chất khi nào đó, một câu hỏi được đặt ra là chất khí này nặng hay nhẹ hơn chất khí đã biết là bao nhiều, hoặc nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần ? Chúng ta hãy tìm hiểu bài học.

Bài 21. Tính theo công thức hóa học

Nếu biết công thức hoá học của một chất, em có thể xác định được thành phần phần trăm các nguyên tố của nó. Ngược lại, nếu biết thành phần phần trăm các nguyên tố trong hợp chất, em có thể xác định được công thức hoá học của nó.

Bài 22. Tính theo phương trình hóa học

Khi điều chế một lượng chất nào đó trong phòng thí nghiệm hoặc trong công nghiệp, người ta có thể tính được lượng các chất cần dùng (nguyên liệu). Ngược lại, nếu biết lượng nguyên liệu người ta có thể tính được lượng chất điều chế được (sản phẩm).

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học C2H5Br (Bromoetan)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu C2H5Br có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

C2H5Br có tác dụng với NH4OCN không? C2H5Br có tác dụng với AgOCN không? C2H5Br có tác dụng với LiNO3 không? C2H5Br có tác dụng với AgCN không? C2H5Br có tác dụng với NaCN không? C2H5Br có tác dụng với NaN3 không? C2H5Br có tác dụng với AlO(OH) không? C2H5Br có tác dụng với NaAl(OH)4 không? C2H5Br có tác dụng với KAl(OH)4 không? C2H5Br có tác dụng với HF không? C2H5Br có tác dụng với Al2(SO4)3 . 18 H2O không? C2H5Br có tác dụng với [Al(H2O)6] không? C2H5Br có tác dụng với (SO4) không? C2H5Br có tác dụng với BeAl2O4 không? C2H5Br có tác dụng với MgAl2O4 không? C2H5Br có tác dụng với NH4AlCl4 không? C2H5Br có tác dụng với AlCl(OH)2 không? C2H5Br có tác dụng với Ba(NO2)2 không? C2H5Br có tác dụng với BaCl2.2H2O không? C2H5Br có tác dụng với BaSiO3 không? C2H5Br có tác dụng với BaH2 không? C2H5Br có tác dụng với BeBr2 không? C2H5Br có tác dụng với LiBr không? C2H5Br có tác dụng với BrF không? C2H5Br có tác dụng với NiBr2 không? C2H5Br có tác dụng với Na2C2 không? C2H5Br có tác dụng với K[Pt(C2H4)Cl3] không? C2H5Br có tác dụng với K2PtCl4 không? C2H5Br có tác dụng với Pt(OH)2 không? C2H5Br có tác dụng với Pt(NH3)4Cl2 không? C2H5Br có tác dụng với CHBr3 không? C2H5Br có tác dụng với C2H5OLi không? C2H5Br có tác dụng với LiHS không? C2H5Br có tác dụng với C2H5OK không? C2H5Br có tác dụng với D2S không? C2H5Br có tác dụng với Al(OD)3 không? C2H5Br có tác dụng với BeC2 không? C2H5Br có tác dụng với Be2C không? C2H5Br có tác dụng với H2SO4.H2O không? C2H5Br có tác dụng với CCl3COOH không? C2H5Br có tác dụng với C6H5OK không? C2H5Br có tác dụng với C6H5COONa không? C2H5Br có tác dụng với Cr(C6H6)2 không? C2H5Br có tác dụng với Cr(CO)6 không? C2H5Br có tác dụng với Ca(HPO4)2 không? C2H5Br có tác dụng với Ca(PO3)2 không? C2H5Br có tác dụng với Ca(H2PO4)2.H2O không? C2H5Br có tác dụng với Ca(NO3)2.4H2O không? C2H5Br có tác dụng với [Ca(H2O)6] không? C2H5Br có tác dụng với (NO3) không? C2H5Br có tác dụng với LiF không? C2H5Br có tác dụng với NH4F không? C2H5Br có tác dụng với U không? C2H5Br có tác dụng với UF3 không? C2H5Br có tác dụng với PF5 không? C2H5Br có tác dụng với CaTiO3 không? C2H5Br có tác dụng với Cd(NH3)2Cl2 không? C2H5Br có tác dụng với H2[CdCl4] không? C2H5Br có tác dụng với Cd không? C2H5Br có tác dụng với HCOOLi không? C2H5Br có tác dụng với Li2CO3 không? C2H5Br có tác dụng với Cu(NO3)2.6H2O không? C2H5Br có tác dụng với [Cu(NH3)4](NO3)2 không? C2H5Br có tác dụng với Hg2(NO3)2 không? C2H5Br có tác dụng với (CuOH)2SO4 không? C2H5Br có tác dụng với Na2CuO2 không? C2H5Br có tác dụng với K2Cu(CN)4 không? C2H5Br có tác dụng với Fe(CO)5 không? C2H5Br có tác dụng với Fe2(CO)9 không? C2H5Br có tác dụng với Fe3(CO)12 không? C2H5Br có tác dụng với Na2[Fe(CO)4] không? C2H5Br có tác dụng với H2Fe(CO)4 không? C2H5Br có tác dụng với FeO(OH) không? C2H5Br có tác dụng với Fe2ZnO4 không? C2H5Br có tác dụng với Na5FeO4 không? C2H5Br có tác dụng với Fe3(PO4)2 không? C2H5Br có tác dụng với FeCl2.4H2O không? C2H5Br có tác dụng với Na[Fe(CO)4H] không? C2H5Br có tác dụng với CdCl2. 2,5H2O không? C2H5Br có tác dụng với Fe3O4.2H2O không? C2H5Br có tác dụng với FeCr2O4 không? C2H5Br có tác dụng với FeClOH không? C2H5Br có tác dụng với Fe(CH3COO)2 không? C2H5Br có tác dụng với B(OH)3 không? C2H5Br có tác dụng với HO2 không? C2H5Br có tác dụng với Te không? C2H5Br có tác dụng với HCOOH không? C2H5Br có tác dụng với NaHO2 không? C2H5Br có tác dụng với NH4HS không? C2H5Br có tác dụng với S2 không? C2H5Br có tác dụng với H2S2O2 không? C2H5Br có tác dụng với Ca(HF2)2 . 6H2O không? C2H5Br có tác dụng với Fe(NO)4 không? C2H5Br có tác dụng với H2O2.2H2O không? C2H5Br có tác dụng với H2SO5 không? C2H5Br có tác dụng với U(OH)4 không? C2H5Br có tác dụng với Am không? C2H5Br có tác dụng với Am(OH)4 không? C2H5Br có tác dụng với Ca(HS)2 không? C2H5Br có tác dụng với (N2H6)SO4 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có C2H5Br (Bromoetan) là chất tham gia

Bromoethane; Bromic ether; 1-Bromoethane; Ethyl bromide; NCI-C-55481; Halon-2001

NaOH + C2H5Br → C2H5OH + NaBr KOH + C2H5Br → C2H4 + H2O + KBr KCN + C2H5Br → KBr + C2H5CN Xem tất cả phương trình sử dụng C2H5Br

Phương trình có C2H5Br (Bromoetan) là chất sản phẩm

Bromoethane; Bromic ether; 1-Bromoethane; Ethyl bromide; NCI-C-55481; Halon-2001

C2H5OH + HBr → H2O + C2H5Br Br2 + C2H6 → C2H5Br + HBr C2H4 + HBr → C2H5Br Xem tất cả phương trình tạo ra C2H5Br

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-12-07 04:46:54pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(