nCH2=CH-CH=CH2(-CH2-CH=CH-CH2-)n
(khí) (rắn)
(không màu)
n 1 Hệ số
Nguyên - Phân tử khối (g/mol)
Số mol
Khối lượng (g)
Nhiệt độ: t0 Xúc tác: xt, p
trùng hợp cao butadien.

Câu 1. Xác định chất

Xác định các chất C biết A, B, C, D… là các chất vô cơ hoặc hữu cơ thỏa mãn: A (600 đô C)→ B + C; B + H2O → D; E + F → A; 2D → (xt,t0) E + F + 2H2O; n E →( to, p, xt) Cao su Buna.


A. C2H5OH
B. CH3CHO
C. C2H6
D. C6H6

Xem đáp án

Câu 2. Điều chế cao su buna

Có thể điều chế cao su Buna (X) từ các nguồn thiên nhiên theo các sơ đồ sau. Hãy chỉ ra sơ đồ sai.


A. Tinh bột → glucozơ → C2H5OH → Buta-1,3-đien→ X.
B. Xenlulozơ → glucozơ → C2H4 → C2H5OH → Buta-1,3-đien → X.
C. CH4 → C2H2 →C4H4 → Buta-1,3-đien → X.
D. CaCO3 → CaO → CaC2 → C2H2 →C4H4 → Buta-1,3-đien → X.

Xem đáp án
2C2H5OHC4H6 + H2 + H2O
(lỏng) (khí) (khí) (lỏng)
(không màu) (không màu) (không màu) (không màu)
2 1 1 1 Hệ số
Nguyên - Phân tử khối (g/mol)
Số mol
Khối lượng (g)
Nhiệt độ: 450 độ C Xúc tác: Al2O3, Cr2O3
nung nóng C2H5OH ở 450 độ C.
có khí thoát ra.

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :(