Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ HCl ra H2O

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ HCl (axit clohidric) ra H2O (nước) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

4HCl + O2 + 2CH2=CH22H2O + 2ClCH2CH2Cl

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + O2 + CH2=CH2 => H2O + ClCH2CH2Cl  

Phương trình số #2

2HCl + K2CO3H2O + 2KCl + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + K2CO3 => H2O + KCl + CO2  

Phương trình số #3

9Fe(NO3)2 + 12HCl6H2O + 3NO + 5Fe(NO3)3 + 4FeCl3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe(NO3)2 + HCl => H2O + NO + Fe(NO3)3 + FeCl3  

Advertisement

Phương trình số #4

Fe + 4HCl + KNO32H2O + KCl + NO + FeCl3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe + HCl + KNO3 => H2O + KCl + NO + FeCl3  

Phương trình số #5

10Al + 36HCl + 6KNO310AlCl3 + 18H2O + 6KCl + 3N2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + HCl + KNO3 => AlCl3 + H2O + KCl + N2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

FeCl2 + 2HCl + NaNO2H2O + NaCl + NO + FeCl3

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeCl2 + HCl + NaNO2 => H2O + NaCl + NO + FeCl3  

Phương trình số #7

2HCl + Mg(OH)22H2O + MgCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Mg(OH)2 => H2O + MgCl2  

Advertisement

Phương trình số #8

2HCl + CrO → H2O + CrCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + CrO => H2O + CrCl2  

Phương trình số #9

2HCl + Cr(OH)22H2O + CrCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Cr(OH)2 => H2O + CrCl2  

Advertisement

Phương trình số #10

2HCl + K2O → H2O + 2KCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + K2O => H2O + KCl  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-22 02:19:23am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(