Advertisement

Chất Hóa Học - NiCl2 - Niken(II) clorua

nickel(ii) chloride

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

NiCl2

công thức rút gọn Cl2Ni


Niken(II) clorua

nickel(ii) chloride

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 129.5994

Khối lượng riêng (kg/m3) 3550

Màu sắc Vàng nâu

Trạng thái thông thường Rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 1001

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Niken(II) clorua (hoặc niken điclorua), là hợp chất vô cơ có công thức NiCl2. Muối khan này có màu vàng, nhưng muối ngậm nước NiCl2·6H2O thường gặp lại có màu xanh lá cây. Niken(II) clorua, trong các hình thức khác nhau, là nguồn cung cấp niken quan trọng nhất cho tổng hợp hóa học. Các muối niken(II) clorua dễ tan, hấp thụ độ ẩm từ không khí để tạo thành một dung dịch. Muối niken là tác nhân gây ung thư với phổi và hệ hô hấp, nếu tiếp xúc trong thời gian dài
Advertisement

Đánh giá

NiCl2 - Niken(II) clorua - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-NiCl2-Niken(II)+clorua-1167
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 2. Một số oxit quan trọng

Canxi 0xit có những tính chất, ứng dụng gì và được sản xuất như thế nào ? Lưu huỳnh đioxit có những tính chất, ứng dụng gì ? Điều chẽ nó như thế nào ?

Bài 3. Tính chất hóa học của axit

Trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu các tính chất hóa học đặc trưng của axit, các axit khác nhau có những tính chất hóa học nào giống nhau, từ đó có thể xác định được thứ tự mạnh yếu của các axit.

Bài 4. Một số axit quan trọng

Axit clohidric có những tính chất của axit không ? Nó có những ứng dụng quan trọng nào ? Axit sunfuric đặc và loãng có những tính chất hoá học nào ? Vai trò quan trọng của nó là gì ?

Bài 5. Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit

Oxit bazơ, oxit axit và axit Có những tính chất hoá học nào ? Giữa chúng Có mối quan hệ về tính chất hoá học ra sao ? Vậy giữa oxit và axit liên hệ với nhau như thế nào chúng ta cùng nhau hệ thống lại qua bài hoc sau

Bài 6. Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit

Rèn luyện các thao tác thí nghiệm: quan sát hiện tượng, giải thích và rút ra kết luận về những tính chất hoá học của oxit và axit.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học NiCl2 (Niken(II) clorua)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu NiCl2 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

NiCl2 có tác dụng với H2SO4.nSO3 không? NiCl2 có tác dụng với H2SO4.(n-1)SO3 không? NiCl2 có tác dụng với H2SO4.11H2O không? NiCl2 có tác dụng với [Cu(NO3)4](OH)2 không? NiCl2 có tác dụng với N2O3 không? NiCl2 có tác dụng với SiH4 không? NiCl2 có tác dụng với Ca2SiO4 không? NiCl2 có tác dụng với CaO.Al2O3 không? NiCl2 có tác dụng với Na[Cr(OH)4] không? NiCl2 có tác dụng với Ca3(AlO3)2 không? NiCl2 có tác dụng với Ca3(AlO3)2 .6H2O không? NiCl2 có tác dụng với H2Cr2O7 không? NiCl2 có tác dụng với O không? NiCl2 có tác dụng với Ca3(AlO3)2.6H2O không? NiCl2 có tác dụng với FONO2 không? NiCl2 có tác dụng với KF không? NiCl2 có tác dụng với INO3 không? NiCl2 có tác dụng với KBrO3 không? NiCl2 có tác dụng với Pb(HSO4)2 không? NiCl2 có tác dụng với [Fe(NO)]SO4 không? NiCl2 có tác dụng với NaNH2 không? NiCl2 có tác dụng với Na2N không? NiCl2 có tác dụng với Na2NH không? NiCl2 có tác dụng với Mg3P2 không? NiCl2 có tác dụng với POBr3 không? NiCl2 có tác dụng với FeF3 không? NiCl2 có tác dụng với AuF3 không? NiCl2 có tác dụng với K2Cr2O4 không? NiCl2 có tác dụng với LiAlH4 không? NiCl2 có tác dụng với LiCl không? NiCl2 có tác dụng với [Cu(NH3)2]Cl không? NiCl2 có tác dụng với Na2[Zn(OH)4] không? NiCl2 có tác dụng với KIO không? NiCl2 có tác dụng với Si3N4 không? NiCl2 có tác dụng với SiI4 không? NiCl2 có tác dụng với Na3N không? NiCl2 có tác dụng với CrN không? NiCl2 có tác dụng với Fe(CrO2)2 không? NiCl2 có tác dụng với CrO không? NiCl2 có tác dụng với NaHF2 không? NiCl2 có tác dụng với FeCu2S2 không? NiCl2 có tác dụng với KHS không? NiCl2 có tác dụng với NaHS không? NiCl2 có tác dụng với C2Ag2 không? NiCl2 có tác dụng với [Ag(NH3)2]OH không? NiCl2 có tác dụng với PbCl2 không? NiCl2 có tác dụng với Ca(CN)2 không? NiCl2 có tác dụng với NaKS không? NiCl2 có tác dụng với Cu2FeS2 không? NiCl2 có tác dụng với fructozo không? NiCl2 có tác dụng với glucozo không? NiCl2 có tác dụng với HCOOC2H5 không? NiCl2 có tác dụng với CH3COOK không? NiCl2 có tác dụng với C2H2O4 không? NiCl2 có tác dụng với ROH không? NiCl2 có tác dụng với CH3ONa không? NiCl2 có tác dụng với RONa không? NiCl2 có tác dụng với CH3COOC6H5 không? NiCl2 có tác dụng với Fe2S3 không? NiCl2 có tác dụng với CHF2Cl không? NiCl2 có tác dụng với C4H6Cl2 không? NiCl2 có tác dụng với CH2=CH2 không? NiCl2 có tác dụng với CH3-CH2-OH không? NiCl2 có tác dụng với CH3-CHO không? NiCl2 có tác dụng với CnH2n+2 không? NiCl2 có tác dụng với KIO4 không? NiCl2 có tác dụng với LiH không? NiCl2 có tác dụng với ClCH2CH2Cl không? NiCl2 có tác dụng với CF2=CF2 không? NiCl2 có tác dụng với CH3-COOH không? NiCl2 có tác dụng với HCOOR không? NiCl2 có tác dụng với NH4OCOCH3 không? NiCl2 có tác dụng với R-SO3H không? NiCl2 có tác dụng với CH2BrCH2CH2Br không? NiCl2 có tác dụng với ZnBr2 không? NiCl2 có tác dụng với CnH2n không? NiCl2 có tác dụng với CnH2n+1Cl không? NiCl2 có tác dụng với CnH2n-6 không? NiCl2 có tác dụng với CnH2n-7Br không? NiCl2 có tác dụng với CH3CH2CH2CH3 không? NiCl2 có tác dụng với CH3CH2CH2CH2Cl không? NiCl2 có tác dụng với CH3CH2CHClCH3 không? NiCl2 có tác dụng với Zn(NO3)2 không? NiCl2 có tác dụng với Hg(CH3COO)2 không? NiCl2 có tác dụng với Al(CH3COO)3 không? NiCl2 có tác dụng với Ca(SO4) không? NiCl2 có tác dụng với Ag(NO3) không? NiCl2 có tác dụng với Al2 không? NiCl2 có tác dụng với Al3 không? NiCl2 có tác dụng với ClBr2 không? NiCl2 có tác dụng với All3 không? NiCl2 có tác dụng với Hgl2 không? NiCl2 có tác dụng với Al2(SiO3)3 không? NiCl2 có tác dụng với Al(PO4) không? NiCl2 có tác dụng với Cu(SO4) không? NiCl2 có tác dụng với Cr2(SiO3)3 không? NiCl2 có tác dụng với AgO2 không? NiCl2 có tác dụng với As không? NiCl2 có tác dụng với As2O3 không? NiCl2 có tác dụng với Mg(CH3COO)2 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-15 06:16:55am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(