Advertisement

CrO3


Crom trioxit

chromium trioxide

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 99.9943

Khối lượng riêng (kg/m3) 2700

Màu sắc màu tím khi ở dạng khan, màu cam sáng khi ướt

Trạng thái thông thường dạng rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 250

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 197

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Hàng triệu kg crom(VI) oxit được sản xuất hàng năm, chủ yếu cho mạ điện. Crom(VI) oxit là một chất ôxi hóa mạnh và bị nghi ngờ là chất gây ung thư. Crom(VI) oxit được sử dụng trong mạ crôm. Nó là thường được sử dụng với các chất phụ gia có ảnh hưởng đến quy trình mạ nhưng không phản ứng với các trioxit. Các trioxit phản ứng với cađimi, kẽm, và kim loại khác để thụ động hóa crom giúp chống lại sự ăn mòn. Nó cũng được sử dụng trong sản xuất hồng ngọc tổng hợp. Axit cromic là dung dịch cũng được sử dụng trong việc áp dụng phủ sơn anot lên nhôm, được ứng dụng trong hàng không vũ trụ. Axit cromic hoặc axit photphoric cũng là giải pháp ưu tiên cho việc phủ sơn anot các loại.
Advertisement

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

CrO3 - Crom trioxit - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-CrO3-Crom+trioxit-189
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 42. Nồng độ dung dịch

Thường có nhiều cách biểu diễn nồng độ dung dịch, các em sẽ tìm hiểu hai loại nồng độ dung dịch là nồng độ phần trăm và nồng độ mol. x

Bài 43. Pha chế dung dịch

Chúng ta đã biết cách tính nồng độ dung dịch. Nhưng làm thế nào để pha chế được dung dịch theo nồng độ cho trước ? Chúng ta hãy tìm hiểu bài học.

CHƯƠNG 1 CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

Chương 4"Oxi - Không khí" (lớp 8) đã sơ lược đề cập đến hai loại Oxit chính là oxit bazơ và 0xit axit, Chúng có những tính chất hoá học nào ?

Bài 2. Một số oxit quan trọng

Canxi 0xit có những tính chất, ứng dụng gì và được sản xuất như thế nào ? Lưu huỳnh đioxit có những tính chất, ứng dụng gì ? Điều chẽ nó như thế nào ?

Bài 3. Tính chất hóa học của axit

Trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu các tính chất hóa học đặc trưng của axit, các axit khác nhau có những tính chất hóa học nào giống nhau, từ đó có thể xác định được thứ tự mạnh yếu của các axit.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học CrO3 (Crom trioxit)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu CrO3 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

CrO3 có tác dụng với BeO không? CrO3 có tác dụng với Be(NO3)2 không? CrO3 có tác dụng với H2ZnO2 không? CrO3 có tác dụng với HAlO2.H2O không? CrO3 có tác dụng với Cu2O không? CrO3 có tác dụng với Zn(OH)2 không? CrO3 có tác dụng với PdCl2 không? CrO3 có tác dụng với Ag2CO3 không? CrO3 có tác dụng với Ba(OH)2 không? CrO3 có tác dụng với (NH4)2S không? CrO3 có tác dụng với NH4HCO3 không? CrO3 có tác dụng với NaHSO3 không? CrO3 có tác dụng với Cr2O3 không? CrO3 có tác dụng với Cr(OH)3 không? CrO3 có tác dụng với NaCrO2 không? CrO3 có tác dụng với CuFeS2 không? CrO3 có tác dụng với K2SO3 không? CrO3 có tác dụng với K2SO4 không? CrO3 có tác dụng với KClO không? CrO3 có tác dụng với Cu2S không? CrO3 có tác dụng với Fe(NO3)3 không? CrO3 có tác dụng với Ag2SO4 không? CrO3 có tác dụng với Cr(OH)2 không? CrO3 có tác dụng với Al(NO3)3 không? CrO3 có tác dụng với PCl3 không? CrO3 có tác dụng với H3PO3 không? CrO3 có tác dụng với KAlO2 không? CrO3 có tác dụng với AgMnO4 không? CrO3 có tác dụng với AgN3 không? CrO3 có tác dụng với C2H5I không? CrO3 có tác dụng với C3H8 không? CrO3 có tác dụng với C3H8O3S không? CrO3 có tác dụng với C3H8N4O2 không? CrO3 có tác dụng với C3H8NO4P không? CrO3 có tác dụng với C3H8Hg không? CrO3 có tác dụng với C3H7OH không? CrO3 có tác dụng với C3H8O không? CrO3 có tác dụng với C3H8S không? CrO3 có tác dụng với C3H5(OH)3 không? CrO3 có tác dụng với C3H6(OH)2 không? CrO3 có tác dụng với H2NNHCO2CH2CH3 không? CrO3 có tác dụng với C20H36 không? CrO3 có tác dụng với C20H30O2 không? CrO3 có tác dụng với CCl2F2 không? CrO3 có tác dụng với CCl4 không? CrO3 có tác dụng với CFCl2CF2Cl không? CrO3 có tác dụng với CHCl3 không? CrO3 có tác dụng với CH2CO không? CrO3 có tác dụng với CH2CHCHCH2 không? CrO3 có tác dụng với CH2ClCOOH không? CrO3 có tác dụng với CH2Cl2 không? CrO3 có tác dụng với CH2O không? CrO3 có tác dụng với CH2OHCH2OH không? CrO3 có tác dụng với CH3CHCHCH3 không? CrO3 có tác dụng với CH3CHCH2 không? CrO3 có tác dụng với CH3CH2Br không? CrO3 có tác dụng với CH3CH2CH2CH2OH không? CrO3 có tác dụng với CH3CH2CH2OH không? CrO3 có tác dụng với CH3CH2CONH2 không? CrO3 có tác dụng với CH3CH2COOH không? CrO3 có tác dụng với CH3CH2OCH2CH3 không? CrO3 có tác dụng với CH3CH2OH không? CrO3 có tác dụng với CH3(CH2)16COOH không? CrO3 có tác dụng với CH3COCl không? CrO3 có tác dụng với CH3CONH2 không? CrO3 có tác dụng với CH3COOCH=CH2 không? CrO3 có tác dụng với CH3COOCH2C6H5 không? CrO3 có tác dụng với CH3COO(CH2)2CH(CH3)2 không? CrO3 có tác dụng với CH3I không? CrO3 có tác dụng với CH3OCH3 không? CrO3 có tác dụng với CH3SCH3 không? CrO3 có tác dụng với CH3SH không? CrO3 có tác dụng với (CH3)2CHOH không? CrO3 có tác dụng với (CH3)2CO không? CrO3 có tác dụng với (CH3)2C2O4 không? CrO3 có tác dụng với (CH3)2NNH2 không? CrO3 có tác dụng với COCl2 không? CrO3 có tác dụng với CO2 không? CrO3 có tác dụng với CO3 không? CrO3 có tác dụng với C2H5NH2 không? CrO3 có tác dụng với C3N3(OH)3 không? CrO3 có tác dụng với C3N12 không? CrO3 có tác dụng với C3H7NO3 không? CrO3 có tác dụng với C4H7BrO2 không? CrO3 có tác dụng với C4H7NO4 không? CrO3 có tác dụng với C4H8N2O3 không? CrO3 có tác dụng với C4H8O không? CrO3 có tác dụng với C4H9NO3 không? CrO3 có tác dụng với C5H4NCOOH không? CrO3 có tác dụng với C5H5N không? CrO3 có tác dụng với C5H9NO2 không? CrO3 có tác dụng với C5H9NO4 không? CrO3 có tác dụng với C5H10 không? CrO3 có tác dụng với C5H10N2O3 không? CrO3 có tác dụng với C5H10O4 không? CrO3 có tác dụng với C5H11NO2 không? CrO3 có tác dụng với C5H11NO2S không? CrO3 có tác dụng với C5H12 không? CrO3 có tác dụng với C6F5COOH không? CrO3 có tác dụng với C6H4O2 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có CrO3 (Crom trioxit) là chất sản phẩm

chromium trioxide

H2SO4 + K2Cr2O7 → H2O + CrO3 + K2SO4 Xem tất cả phương trình tạo ra CrO3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 10:38:15am