Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

H2CrO4

công thức rút gọn CrH2O4


Axit cromic

Chromic acid

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 118.0096

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Axit cromic được dùng làm hóa chất mạ crom, chất trung gian, y học (ăn da), quá trình khắc, anod hóa, men gốm, thủy tinh màu, làm sạch kim loại, mực in, thuộc da, sơn, chất nhuộm màu dệt, chất ăn mòn cho nhựa.

Axit cromic cũng được sử dụng làm chất bảo quản gỗ

Advertisement

Đánh giá

H2CrO4 - Axit cromic - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-H2CrO4-Axit+cromic-1019
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 4. Một số axit quan trọng

Axit clohidric có những tính chất của axit không ? Nó có những ứng dụng quan trọng nào ? Axit sunfuric đặc và loãng có những tính chất hoá học nào ? Vai trò quan trọng của nó là gì ?

Bài 5. Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit

Oxit bazơ, oxit axit và axit Có những tính chất hoá học nào ? Giữa chúng Có mối quan hệ về tính chất hoá học ra sao ? Vậy giữa oxit và axit liên hệ với nhau như thế nào chúng ta cùng nhau hệ thống lại qua bài hoc sau

Bài 6. Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit

Rèn luyện các thao tác thí nghiệm: quan sát hiện tượng, giải thích và rút ra kết luận về những tính chất hoá học của oxit và axit.

Bài 7. Tính chất hóa học của bazơ

Nội dung bài học chủ yếu đề cập đến tính chất hoá học chung của bazơ (tác dụng với chất chỉ thị màu, và với axit); tính chất hoá học riêng của bazơ tan (kiềm) (tác dụng với oxit axit và với dung dịch muối); tính chất riêng của bazơ không tan trong nước (bị nhiệt phân huỷ).

Bài 8. Một số bazơ quan trọng

Nội dung bài học nghiên cứu về các vấn đề: Natri hidroxit NaOH và Canxi hidroxitCa(OH) có những tính chất vật lí, tính chất hóa học nào? Những ứng dụng trong đời sống và sản xuất gồm những gì?

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học H2CrO4 (Axit cromic)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu H2CrO4 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

H2CrO4 có tác dụng với CHCl2CH2Cl không? H2CrO4 có tác dụng với CH3CHCl2 không? H2CrO4 có tác dụng với CH2CCl2 không? H2CrO4 có tác dụng với SnO2 không? H2CrO4 có tác dụng với Sn không? H2CrO4 có tác dụng với C6H5NO2 không? H2CrO4 có tác dụng với SOBr2 không? H2CrO4 có tác dụng với C6H5CHBrCH3 không? H2CrO4 có tác dụng với NH2NH2 không? H2CrO4 có tác dụng với Fe3C không? H2CrO4 có tác dụng với SCl4 không? H2CrO4 có tác dụng với C6H2CH3(NO2)3 không? H2CrO4 có tác dụng với C6H5CH2NH2 không? H2CrO4 có tác dụng với H3BO3 không? H2CrO4 có tác dụng với BCl3 không? H2CrO4 có tác dụng với CH3CH2NH2 không? H2CrO4 có tác dụng với ClCH2COOH không? H2CrO4 có tác dụng với SbCl3 không? H2CrO4 có tác dụng với Na2S2O4 không? H2CrO4 có tác dụng với KClO4 không? H2CrO4 có tác dụng với NaClO4 không? H2CrO4 có tác dụng với C3H6 không? H2CrO4 có tác dụng với CH3C(CH3)(OH)CHCH2 không? H2CrO4 có tác dụng với Ag(NH3)2Cl không? H2CrO4 có tác dụng với Ba(AlO2)2 không? H2CrO4 có tác dụng với Ca(AlO2)2 không? H2CrO4 có tác dụng với AuCl3 không? H2CrO4 có tác dụng với Ba3(PO4)2 không? H2CrO4 có tác dụng với Na2BeO2 không? H2CrO4 có tác dụng với C6H2Br3NH2 không? H2CrO4 có tác dụng với C6H2Br3OH không? H2CrO4 có tác dụng với HBrO3 không? H2CrO4 có tác dụng với HBrO không? H2CrO4 có tác dụng với HNH-CH2-COOH không? H2CrO4 có tác dụng với C17H35COOH không? H2CrO4 có tác dụng với SiC không? H2CrO4 có tác dụng với Ca(C17H35COO)2 không? H2CrO4 có tác dụng với C2H4(OH)2 không? H2CrO4 có tác dụng với C6H6Cl6 không? H2CrO4 có tác dụng với C6H5CH2Cl không? H2CrO4 có tác dụng với CH3CH2CH=CHCH2CH3 không? H2CrO4 có tác dụng với Ti không? H2CrO4 có tác dụng với CaHPO4 không? H2CrO4 có tác dụng với CaSO3 không? H2CrO4 có tác dụng với Na2O.CaO.6SiO2 không? H2CrO4 có tác dụng với BF3 không? H2CrO4 có tác dụng với Ca2SiO4.4H2O không? H2CrO4 có tác dụng với HBO2 không? H2CrO4 có tác dụng với CH3CHOHCH3 không? H2CrO4 có tác dụng với NOCl không? H2CrO4 có tác dụng với PCl5 không? H2CrO4 có tác dụng với Cr(CO)3 không? H2CrO4 có tác dụng với HCOONa không? H2CrO4 có tác dụng với [Cu(NH3)4](OH)2 không? H2CrO4 có tác dụng với [Cu(NH3)4]Cl2 không? H2CrO4 có tác dụng với [Cu(NH3)4]SO4 không? H2CrO4 có tác dụng với SF6 không? H2CrO4 có tác dụng với K4[Fe(CN)6] không? H2CrO4 có tác dụng với Fe4[Fe(CN)6]3 không? H2CrO4 có tác dụng với FeSiO3 không? H2CrO4 có tác dụng với Fe(SO4)3 không? H2CrO4 có tác dụng với CH3COOCH3 không? H2CrO4 có tác dụng với KH không? H2CrO4 có tác dụng với Mn3O4 không? H2CrO4 có tác dụng với K3MnO4 không? H2CrO4 có tác dụng với MgC2 không? H2CrO4 có tác dụng với Li2C2 không? H2CrO4 có tác dụng với K2SiO3 không? H2CrO4 có tác dụng với HMnO4 không? H2CrO4 có tác dụng với BeSO4 không? H2CrO4 có tác dụng với Li2S không? H2CrO4 có tác dụng với BeS không? H2CrO4 có tác dụng với Na2ZnO2 không? H2CrO4 có tác dụng với NaH2PO4 không? H2CrO4 có tác dụng với Zn3(PO4)2 không? H2CrO4 có tác dụng với HPO3 không? H2CrO4 có tác dụng với MnBr2 không? H2CrO4 có tác dụng với PtCl2 không? H2CrO4 có tác dụng với MnCl2 không? H2CrO4 có tác dụng với MnI2 không? H2CrO4 có tác dụng với MgS không? H2CrO4 có tác dụng với BaS không? H2CrO4 có tác dụng với Bi2O3 không? H2CrO4 có tác dụng với Bi không? H2CrO4 có tác dụng với B4C không? H2CrO4 có tác dụng với TiC không? H2CrO4 có tác dụng với Ca(HSO3)2 không? H2CrO4 có tác dụng với BaSO3 không? H2CrO4 có tác dụng với Ba(ClO)2 không? H2CrO4 có tác dụng với C6H5OCH3 không? H2CrO4 có tác dụng với (C6H5NH3)2SO4 không? H2CrO4 có tác dụng với (-CH2CHCl-)n không? H2CrO4 có tác dụng với K2ZnO2 không? H2CrO4 có tác dụng với KSH không? H2CrO4 có tác dụng với Li3N không? H2CrO4 có tác dụng với Mg3N2 không? H2CrO4 có tác dụng với Mg2Si không? H2CrO4 có tác dụng với MnSiO3 không? H2CrO4 có tác dụng với RbOH không? H2CrO4 có tác dụng với Na2PbO2 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có H2CrO4 (Axit cromic) là chất tham gia

Chromic acid

Xem tất cả phương trình sử dụng H2CrO4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 07:14:46am