Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế Ca(NO3)2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế Ca(NO3)2 (canxi nitrat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

2Ca(OH)2 + 4NO2Ca(NO3)2 + 2H2O + Ca(NO2)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(OH)2 + NO2 => Ca(NO3)2 + H2O + Ca(NO2)2  

Phương trình số #3

Ca(HCO3)2 + 2HNO3Ca(NO3)2 + 2H2O + 2CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(HCO3)2 + HNO3 => Ca(NO3)2 + H2O + CO2  

Phương trình số #4

CaCO3 + 2HNO3Ca(NO3)2 + H2O + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaCO3 + HNO3 => Ca(NO3)2 + H2O + CO2  

Phương trình số #5

2AgNO3 + CaCl22AgCl + Ca(NO3)2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgNO3 + CaCl2 => AgCl + Ca(NO3)2  

Phương trình số #6

CaO + 2HNO3Ca(NO3)2 + H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaO + HNO3 => Ca(NO3)2 + H2O  

Phương trình số #7

4Ca + 10HNO34Ca(NO3)2 + 3H2O + NH4NO3

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca + HNO3 => Ca(NO3)2 + H2O + NH4NO3  

Phương trình số #8

Ca(OH)2 + Zn(NO3)2Ca(NO3)2 + Zn(OH)2

Điều kiện khác: Ca(OH)2 vừa đủ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(OH)2 + Zn(NO3)2 => Ca(NO3)2 + Zn(OH)2  

Phương trình số #9

CaCO3 + 2HNO3Ca(NO3)2 + H2O + CO2

Điều kiện khác: nhiệt độ thường

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaCO3 + HNO3 => Ca(NO3)2 + H2O + CO2  

Phương trình số #10

Ca(NO3)2.4H2O → Ca(NO3)2 + 4H2O

Nhiệt độ: 60 - 100°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(NO3)2.4H2O => Ca(NO3)2 + H2O  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-05-21 04:00:26pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(