Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế SO2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế SO2 (lưu hùynh dioxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

2ZnO + ZnS → SO2 + 3Zn

Nhiệt độ: 850 - 880, Điều kiện khác: trong dòng N2

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình ZnO + ZnS => SO2 + Zn  

Phương trình số #2

2HCl + Na2SO3H2O + 2NaCl + SO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Na2SO3 => H2O + NaCl + SO2  

Phương trình số #3

H2SO4 + NaHSO3H2O + SO2 + NaHSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + NaHSO3 => H2O + SO2 + NaHSO4  

Advertisement

Phương trình số #4

HCl + CaSO3H2O + SO2 + CaCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + CaSO3 => H2O + SO2 + CaCl2  

Phương trình số #5

NaHSO3 + NaHSO4H2O + Na2SO4 + SO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaHSO3 + NaHSO4 => H2O + Na2SO4 + SO2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

2Al + 6H2SO4Al2(SO4)3 + 6H2O + 3SO2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + H2SO4 => Al2(SO4)3 + H2O + SO2  

Phương trình số #7

3FeS2 + 20HNO312H2O + 11NO + 6SO2 + 3Fe(NO3)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeS2 + HNO3 => H2O + NO + SO2 + Fe(NO3)3  

Advertisement

Phương trình số #8

K2S2O6SO2 + K2SO4

Nhiệt độ: đun sôi Dung môi: H2SO4 loãng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình K2S2O6 => SO2 + K2SO4  

Phương trình số #9

2CuS + 3O22CuO + 2SO2

Nhiệt độ: 300 - 500°C Dung môi: hỗn hợp của CuSO4

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CuS + O2 => CuO + SO2  

Advertisement

Phương trình số #10

H2O + FeSO3SO2 + Fe(OH)2

Điều kiện khác: thủy phân

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + FeSO3 => SO2 + Fe(OH)2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-22 01:14:51am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(