Chất Hóa Học - HgSO4 - Thủy ngân(II) sunfat

Mercury(II) sulfate; Sulfuric acid mercury(II) salt; Mercuric sulfate

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

HgSO4

công thức rút gọn HgO4S


Thủy ngân(II) sunfat

Mercury(II) sulfate; Sulfuric acid mercury(II) salt; Mercuric sulfate

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 296.6526

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất HgSO4

Đánh giá

HgSO4 - Thủy ngân(II) sunfat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-HgSO4-Thuy+ngan(II)+sunfat-2331
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 7. Bài thực hành 2 - Sự lan tỏa của chất

Khi đứng trước những bông hoa có hương, ta ngửi thấy mùi thơm. Điều đó mách bảo ta rằng, phải có chất thơm từ hoa lan toả vào không khí. Ta không nhìn thấy vì đây là các phân tử chất thơm chuyển động.

Bài 8. Bài luyện tập 1 – Hóa học 8

Luyện tập về các mối quan hệ giữa các khái niệm nguyên tử, nguyên tố hoá học, đơn chất, hợp chất và phân tử.

Bài 9. Công thức hóa học

Bài học trước đã cho biết chất được tạo nên từ các nguyên tố. Đơn chất được tạo nên từ một nguyên tố, còn hợp chất từ hai nguyên tố trở lên. Như vậy, dùng các kí hiệu của nguyên tố ta có thể viết thành công thức hoá học để biểu diễn chất. Bài học này sẽ cho biết cách ghi và ý nghĩa ủa công thức hóa học

CHƯƠNG 2 PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Sự biến đổi của chất như thế nào thì được gọi là hiện tượng vật lí, là hiện tượng hoá học ? Phản ứng hoá học là gì, khi nào xảy ra, dựa vào đâu để nhận biết ? Trong một phản ứng hoá học tổng khối lượng các chất có được bảo toàn không ? Phương trình hoá học dùng biểu diễn phản ứng hoá học, cho biết những gì về phản ứng ? Để lập phương trình hoá học cần cân bằng số nguyên tử như thế nào ?

Bài 13. Phản ứng hóa học

Thanh sắt để lâu ngày ngoài không khí, sau một thời gian thanh sắt đổi màu. Đó là hiện tượng gì, để hiểu rõ hơn về hiện tượng này, chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu bài học này.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học HgSO4 (Thủy ngân(II) sunfat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu HgSO4 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

HgSO4 có tác dụng với (NH4)3VS4 không? HgSO4 có tác dụng với Na2S2O6 không? HgSO4 có tác dụng với U(SO4)2 không? HgSO4 có tác dụng với UO2(OH)2 không? HgSO4 có tác dụng với VSO4 không? HgSO4 có tác dụng với (VO)SO4 không? HgSO4 có tác dụng với (NH4)4P2O7 không? HgSO4 có tác dụng với Cs[AuCl4] không? HgSO4 có tác dụng với Au2O3 không? HgSO4 có tác dụng với Au(NH2)2Cl không? HgSO4 có tác dụng với NH2OH.H2O không? HgSO4 có tác dụng với (NH3OH)3PO4 không? HgSO4 có tác dụng với NH4C không? HgSO4 có tác dụng với NaC không? HgSO4 có tác dụng với Na3AsS4 không? HgSO4 có tác dụng với Na2TeO4 không? HgSO4 có tác dụng với SeCl2 không? HgSO4 có tác dụng với H2SeCl6 không? HgSO4 có tác dụng với TeCl4 không? HgSO4 có tác dụng với TlNO3 không? HgSO4 có tác dụng với Rh2S3 không? HgSO4 có tác dụng với [Rh(NH3)6]Cl3 không? HgSO4 có tác dụng với H3RhCl6 không? HgSO4 có tác dụng với C2H5NH3Cl không? HgSO4 có tác dụng với (NH4)2PtCl4 không? HgSO4 có tác dụng với AsCl4 không? HgSO4 có tác dụng với Ni(NO2)2 không? HgSO4 có tác dụng với [PCl4][PF6] không? HgSO4 có tác dụng với [AsCl4][AsF6] không? HgSO4 có tác dụng với [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 không? HgSO4 có tác dụng với NO2ClO không? HgSO4 có tác dụng với ZrCl2O không? HgSO4 có tác dụng với SnCl2O không? HgSO4 có tác dụng với (NO)2S2O7 không? HgSO4 có tác dụng với HfCl2O không? HgSO4 có tác dụng với RbNO2 không? HgSO4 có tác dụng với RbNO3.HNO3 không? HgSO4 có tác dụng với Tl2O không? HgSO4 có tác dụng với TlCl không? HgSO4 có tác dụng với [Tl(H2O)] không? HgSO4 có tác dụng với Tl2S không? HgSO4 có tác dụng với Tl2CrO4 không? HgSO4 có tác dụng với Tl2[Zn(OH)4] không? HgSO4 có tác dụng với Tl3PO4 không? HgSO4 có tác dụng với NaH2PO2 không? HgSO4 có tác dụng với H2PO2 không? HgSO4 có tác dụng với S2O6 không? HgSO4 có tác dụng với Ag2SO3 không? HgSO4 có tác dụng với LiHSO4 không? HgSO4 có tác dụng với Li2HPO4 không? HgSO4 có tác dụng với Li3PO4.12H2O không? HgSO4 có tác dụng với K5P3O10 không? HgSO4 có tác dụng với K4P2O7 không? HgSO4 có tác dụng với K2HPO4.3H2O không? HgSO4 có tác dụng với LiH2PO4 không? HgSO4 có tác dụng với NiSO4.7H2O không? HgSO4 có tác dụng với Sc không? HgSO4 có tác dụng với ScCl2OH không? HgSO4 có tác dụng với ScF3 không? HgSO4 có tác dụng với Sc(OH)3 không? HgSO4 có tác dụng với Sc2O3 không? HgSO4 có tác dụng với ZrCl2 không? HgSO4 có tác dụng với ScCl3.xH2O không? HgSO4 có tác dụng với ZrCl không? HgSO4 có tác dụng với [Zr3Cl3(OH)6]Cl3 không? HgSO4 có tác dụng với Zr không? HgSO4 có tác dụng với ZrO2 không? HgSO4 có tác dụng với ZrCl3 không? HgSO4 có tác dụng với HfCl3 không? HgSO4 có tác dụng với [Hf3Cl3(OH)6]Cl3 không? HgSO4 có tác dụng với K2Pt(OH)6 không? HgSO4 có tác dụng với K2Pt(CN)6 không? HgSO4 có tác dụng với PtS2 không? HgSO4 có tác dụng với Pt(NH3)2Cl4 không? HgSO4 có tác dụng với K2Pt(SCN)6 không? HgSO4 có tác dụng với ThCl2O không? HgSO4 có tác dụng với [Th(H2O)] không? HgSO4 có tác dụng với H2PtCl6.6H2O không? HgSO4 có tác dụng với [PtCl4] không? HgSO4 có tác dụng với Th không? HgSO4 có tác dụng với Th(OH)4 không? HgSO4 có tác dụng với ThCl4.8H2O không? HgSO4 có tác dụng với ThO2 không? HgSO4 có tác dụng với [SO3] không? HgSO4 có tác dụng với BaI2 không? HgSO4 có tác dụng với Na2SeO4.10H2O không? HgSO4 có tác dụng với (NH4)2SO3.H2O không? HgSO4 có tác dụng với Na5P3O10 không? HgSO4 có tác dụng với TeO không? HgSO4 có tác dụng với Na4P2O7.10H2O không? HgSO4 có tác dụng với Na2Se2O5 không? HgSO4 có tác dụng với Na2SeO3.5H2O không? HgSO4 có tác dụng với H3[Fe(CN)6] không? HgSO4 có tác dụng với Ag3[Fe(CN)6] không? HgSO4 có tác dụng với NaIO4 không? HgSO4 có tác dụng với NaIO3.H2O không? HgSO4 có tác dụng với GeS không? HgSO4 có tác dụng với HS không? HgSO4 có tác dụng với Ba(OH)2.8H2O không? HgSO4 có tác dụng với KFe[Fe(CN)6] không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có HgSO4 (Thủy ngân(II) sunfat) là chất tham gia

Mercury(II) sulfate; Sulfuric acid mercury(II) salt; Mercuric sulfate

HgSO4 → Hg + O2 + SO2 Xem tất cả phương trình sử dụng HgSO4

Phương trình có HgSO4 (Thủy ngân(II) sunfat) là chất sản phẩm

Mercury(II) sulfate; Sulfuric acid mercury(II) salt; Mercuric sulfate

2H2SO4 + Hg → 2H2O + SO2 + HgSO4 2H2SO4 + HgI2 → 2H2O + I2 + SO2 + HgSO4 4H2SO4 + Hg2I2 → 4H2O + I2 + 2SO2 + 2HgSO4 Xem tất cả phương trình tạo ra HgSO4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-01 09:18:58am