Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế Ag

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế Ag (bạc) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

Ag2O + HCOOH → 2Ag + H2O + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ag2O + HCOOH => Ag + H2O + CO2  

Phương trình số #3

AgNO3 + H2O → Ag + HNO3 + O2

Điều kiện khác: điện phân dd

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgNO3 + H2O => Ag + HNO3 + O2  

Phương trình số #4

4AgNO3 + 3CH3CHO + 5NH34Ag + 3NH4NO3 + 3CH3COONH4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgNO3 + CH3CHO + NH3 => Ag + NH4NO3 + CH3COONH4  

Phương trình số #5

4AgNO3 + 2H2O + HCHO + 6NH3(NH4)2CO3 + 4Ag + 4NH4NO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgNO3 + H2O + HCHO + NH3 => (NH4)2CO3 + Ag + NH4NO3  

Phương trình số #6

2AgNO3 + H2O + 3NH3 + HCOOCH32Ag + 2NH4NO3 + NH4OCOOCH3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgNO3 + H2O + NH3 + HCOOCH3 => Ag + NH4NO3 + NH4OCOOCH3  

Phương trình số #7

2AgNO3 + H2O + 4NH3 + HCOOH → (NH4)2CO3 + 2Ag + 2NH4NO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgNO3 + H2O + NH3 + HCOOH => (NH4)2CO3 + Ag + NH4NO3  

Phương trình số #8

2AgI → 2Ag + I2

Nhiệt độ: nhiệt độ phòng Điều kiện khác: có ánh sáng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgI => Ag + I2  

Phương trình số #9

2AgNO3 + Mg → 2Ag + Mg(NO3)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgNO3 + Mg => Ag + Mg(NO3)2  

Phương trình số #10

Ag2O + CO → Ag + CO2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ag2O + CO => Ag + CO2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-14 02:51:23am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(