Advertisement

CH3COONH4

công thức rút gọn C2H7NO2


Amoni axetat

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 77.0825

Khối lượng riêng (kg/m3) 1170

Màu sắc màu trắng,

Trạng thái thông thường Tinh thể chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 113

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Nó là tiền chất chính của acetamide : NH 4 CH 3 CO 2 → CH 3 C (O) NH 2 + H 2 O Nó cũng được sử dụng như một thuốc lợi tiểu. Bộ đệm Là muối của axit yếu và bazơ yếu, amoni axetat thường được sử dụng với axit axetic để tạo ra dung dịch đệm . Ammonium acetate dễ bay hơi ở áp suất thấp. Bởi vì điều này, nó đã được sử dụng để thay thế bộ đệm tế bào bằng muối không bay hơi trong việc chuẩn bị mẫu cho phép đo phổ khối. Nó cũng phổ biến như một bộ đệm cho các pha di động cho HPLC với phát hiện ELSD vì lý do này. Các muối dễ bay hơi khác đã được sử dụng cho việc này bao gồm ammonium formate . Khác một chất khử băng phân hủy sinh học. một chất xúc tác trong ngưng tụ Knoevenagel và là một nguồn amoniac trong phản ứng Borch trong tổng hợp hữu cơ . một thuốc thử kết tủa protein trong lọc máu để loại bỏ các chất gây ô nhiễm thông qua khuếch tán. một thuốc thử trong hóa học nông nghiệp để xác định CEC của đất ( khả năng trao đổi cation ) và xác định kali có sẵn trong đất trong đó ion amoni đóng vai trò là cation thay thế cho kali. Phụ gia thực phẩm Ammonium acetate cũng được sử dụng làm phụ gia thực phẩm như một chất điều chỉnh độ axit; Số INS 264. Nó được chấp thuận cho sử dụng ở Úc và New Zealand
Advertisement

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

CH3COONH4 - Amoni axetat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-CH3COONH4-Amoni+axetat-1125
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Mở Đầu Môn Hóa Học

Giúp các ban học giỏi môn Hóa lớp 8, ngoài những bài tập trên lớp thì các bạn phải tự luyện tập và thực hành thêm thật nhiều. Để rèn luyện kỹ năng giải bài tập Hóa.

Bài 2.Chất

Chất là gì và có đặc điểm như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu trong bài học này để tìm hiểu rõ hơn về chất và các tính chất của nó.

Bài 3 Bài Tập Thực Hành 1

Quan sát quá trình nóng chảy giữa các chất. Qua đó, chúng ta biết được sự khác nhau về nhiệt độ nóng chảy giữa các chất. Đồng thời, rèn luyện kĩ năng tách chất từ hỗn hợp đơn giản và phức tạp.

Bài 4.Nguyên Tử

Câu hỏi các chất được tạo ra từ đâu đã được đặt ra từ cách đây mấy nghìn năm. Ngày nay, khoa học đã có câu trả lời rõ ràng và các bạn sẽ biết được trong bài này.

Bài 5.Nguyên Tố Hóa Học

Trên nhãn hộp sữa, ghi rõ từ canxi kèm theo hàm lượng, coi như một thông tin về giá trị dinh dưỡng của sữa và giới thiệu chất canxi có lợi cho xương, giúp phòng chống bệnh loãng xương. Thực ra phải nói : Trong thành phần sữa có nguyên tố hoá học canxi. Bài học này giúp các em một số hiểu biết về nguyên tố hoá học

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học CH3COONH4 (Amoni axetat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu CH3COONH4 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

CH3COONH4 có tác dụng với P2S5 không? CH3COONH4 có tác dụng với Fe2O3.nH2O không? CH3COONH4 có tác dụng với RbSH không? CH3COONH4 có tác dụng với LiSH không? CH3COONH4 có tác dụng với NaSH không? CH3COONH4 có tác dụng với C6H4CH3OH không? CH3COONH4 có tác dụng với C6H5COCH3 không? CH3COONH4 có tác dụng với C6H5CHOHCH3 không? CH3COONH4 có tác dụng với XeF6 không? CH3COONH4 có tác dụng với XeOF4 không? CH3COONH4 có tác dụng với XeF4 không? CH3COONH4 có tác dụng với XeO3 không? CH3COONH4 có tác dụng với SF4 không? CH3COONH4 có tác dụng với H2S2O4 không? CH3COONH4 có tác dụng với K3As không? CH3COONH4 có tác dụng với H3As không? CH3COONH4 có tác dụng với H3Sb không? CH3COONH4 có tác dụng với K3Sb không? CH3COONH4 có tác dụng với Si(OH)4 không? CH3COONH4 có tác dụng với (COONa)2 không? CH3COONH4 có tác dụng với (COOH)2 không? CH3COONH4 có tác dụng với NH4ClO4 không? CH3COONH4 có tác dụng với Na3Sb không? CH3COONH4 có tác dụng với ZnS2O4 không? CH3COONH4 có tác dụng với NH4Br không? CH3COONH4 có tác dụng với C2H5COOC3H7 không? CH3COONH4 có tác dụng với BaC2 không? CH3COONH4 có tác dụng với C6H5CHCH2 không? CH3COONH4 có tác dụng với Na3As không? CH3COONH4 có tác dụng với SiCl4 không? CH3COONH4 có tác dụng với Xe không? CH3COONH4 có tác dụng với (NHCH2CO)n không? CH3COONH4 có tác dụng với FeSiO2 không? CH3COONH4 có tác dụng với RCH2OH không? CH3COONH4 có tác dụng với RCOONa không? CH3COONH4 có tác dụng với CuCO3.Cu(OH)2 không? CH3COONH4 có tác dụng với K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O không? CH3COONH4 có tác dụng với Ca(ClO)2 không? CH3COONH4 có tác dụng với C2H5Br không? CH3COONH4 có tác dụng với NaClO3 không? CH3COONH4 có tác dụng với NaClO2 không? CH3COONH4 có tác dụng với Ba(ClO2)2 không? CH3COONH4 có tác dụng với H2SO4.nSO3 không? CH3COONH4 có tác dụng với H2SO4.(n-1)SO3 không? CH3COONH4 có tác dụng với H2SO4.11H2O không? CH3COONH4 có tác dụng với [Cu(NO3)4](OH)2 không? CH3COONH4 có tác dụng với N2O3 không? CH3COONH4 có tác dụng với SiH4 không? CH3COONH4 có tác dụng với Ca2SiO4 không? CH3COONH4 có tác dụng với CaO.Al2O3 không? CH3COONH4 có tác dụng với Na[Cr(OH)4] không? CH3COONH4 có tác dụng với Ca3(AlO3)2 không? CH3COONH4 có tác dụng với Ca3(AlO3)2 .6H2O không? CH3COONH4 có tác dụng với H2Cr2O7 không? CH3COONH4 có tác dụng với O không? CH3COONH4 có tác dụng với Ca3(AlO3)2.6H2O không? CH3COONH4 có tác dụng với FONO2 không? CH3COONH4 có tác dụng với KF không? CH3COONH4 có tác dụng với INO3 không? CH3COONH4 có tác dụng với KBrO3 không? CH3COONH4 có tác dụng với Pb(HSO4)2 không? CH3COONH4 có tác dụng với [Fe(NO)]SO4 không? CH3COONH4 có tác dụng với NaNH2 không? CH3COONH4 có tác dụng với Na2N không? CH3COONH4 có tác dụng với Na2NH không? CH3COONH4 có tác dụng với Mg3P2 không? CH3COONH4 có tác dụng với POBr3 không? CH3COONH4 có tác dụng với FeF3 không? CH3COONH4 có tác dụng với AuF3 không? CH3COONH4 có tác dụng với K2Cr2O4 không? CH3COONH4 có tác dụng với LiAlH4 không? CH3COONH4 có tác dụng với LiCl không? CH3COONH4 có tác dụng với [Cu(NH3)2]Cl không? CH3COONH4 có tác dụng với Na2[Zn(OH)4] không? CH3COONH4 có tác dụng với KIO không? CH3COONH4 có tác dụng với Si3N4 không? CH3COONH4 có tác dụng với SiI4 không? CH3COONH4 có tác dụng với Na3N không? CH3COONH4 có tác dụng với CrN không? CH3COONH4 có tác dụng với Fe(CrO2)2 không? CH3COONH4 có tác dụng với CrO không? CH3COONH4 có tác dụng với NaHF2 không? CH3COONH4 có tác dụng với FeCu2S2 không? CH3COONH4 có tác dụng với KHS không? CH3COONH4 có tác dụng với NaHS không? CH3COONH4 có tác dụng với C2Ag2 không? CH3COONH4 có tác dụng với [Ag(NH3)2]OH không? CH3COONH4 có tác dụng với PbCl2 không? CH3COONH4 có tác dụng với Ca(CN)2 không? CH3COONH4 có tác dụng với NaKS không? CH3COONH4 có tác dụng với Cu2FeS2 không? CH3COONH4 có tác dụng với fructozo không? CH3COONH4 có tác dụng với glucozo không? CH3COONH4 có tác dụng với HCOOC2H5 không? CH3COONH4 có tác dụng với CH3COOK không? CH3COONH4 có tác dụng với C2H2O4 không? CH3COONH4 có tác dụng với ROH không? CH3COONH4 có tác dụng với CH3ONa không? CH3COONH4 có tác dụng với RONa không? CH3COONH4 có tác dụng với CH3COOC6H5 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-04 11:34:36pm