Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

3H2SO4 + 2KMnO4 + C6H5CHCH2 = 4H2O + 2MnSO4 + K2SO4 + CO2 + C6H5COOH | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

H2SO4 | axit sulfuric | + KMnO4 | kali pemanganat | + C6H5CHCH2 | Styren | = H2O | nước | + MnSO4 | Mangan sulfat | rắn + K2SO4 | Kali sunfat | + CO2 | Cacbon dioxit | + C6H5COOH | Axit benzoic | , Điều kiện

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Cách viết phương trình đã cân bằng

3H2SO4 + 2KMnO4 + C6H5CHCH24H2O + 2MnSO4 + K2SO4 + CO2 + C6H5COOH
axit sulfuric kali pemanganat Styren nước Mangan sulfat Kali sunfat Cacbon dioxit Axit benzoic
Sulfuric acid; Kali manganat(VII) Phenylethene Manganese(II) sulfate Potassium sulfate Carbon dioxide Benzoic acid
(rắn)
(nâu đen)
Axit Muối Muối Muối
98 158 104 18 151 174 44 122
3 2 1 4 2 1 1 1 Hệ số
Nguyên - Phân tử khối (g/mol)
Số mol
Khối lượng (g)

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình 3H2SO4 + 2KMnO4 + C6H5CHCH2 → 4H2O + 2MnSO4 + K2SO4 + CO2 + C6H5COOH

3H2SO4 + 2KMnO4 + C6H5CHCH2 → 4H2O + 2MnSO4 + K2SO4 + CO2 + C6H5COOH là Phản ứng oxi-hoá khử, H2SO4 (axit sulfuric) phản ứng với KMnO4 (kali pemanganat) phản ứng với C6H5CHCH2 (Styren) để tạo ra H2O (nước), MnSO4 (Mangan sulfat), K2SO4 (Kali sunfat), CO2 (Cacbon dioxit), C6H5COOH (Axit benzoic) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng H2SO4 (axit sulfuric) tác dụng KMnO4 (kali pemanganat) tác dụng C6H5CHCH2 (Styren) là gì ?

Không có

Làm cách nào để H2SO4 (axit sulfuric) tác dụng KMnO4 (kali pemanganat) tác dụng C6H5CHCH2 (Styren) xảy ra phản ứng?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để H2SO4 (axit sulfuric) phản ứng với KMnO4 (kali pemanganat) phản ứng với C6H5CHCH2 (Styren) và tạo ra chất H2O (nước) phản ứng với MnSO4 (Mangan sulfat) phản ứng với K2SO4 (Kali sunfat) phản ứng với CO2 (Cacbon dioxit) phản ứng với C6H5COOH (Axit benzoic).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là H2SO4 (axit sulfuric) tác dụng KMnO4 (kali pemanganat) tác dụng C6H5CHCH2 (Styren) và tạo ra chất H2O (nước), MnSO4 (Mangan sulfat), K2SO4 (Kali sunfat), CO2 (Cacbon dioxit), C6H5COOH (Axit benzoic)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 3H2SO4 + 2KMnO4 + C6H5CHCH2 → 4H2O + 2MnSO4 + K2SO4 + CO2 + C6H5COOH là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm H2O (nước), MnSO4 (Mangan sulfat) (trạng thái: rắn) (màu sắc: nâu đen), K2SO4 (Kali sunfat), CO2 (Cacbon dioxit), C6H5COOH (Axit benzoic), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia H2SO4 (axit sulfuric), KMnO4 (kali pemanganat), C6H5CHCH2 (Styren), biến mất.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 3H2SO4 + 2KMnO4 + C6H5CHCH2 → 4H2O + 2MnSO4 + K2SO4 + CO2 + C6H5COOH

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Advertisement

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra MnSO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra MnSO4 (Mangan sulfat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra MnSO4 (Mangan sulfat)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra K2SO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra K2SO4 (Kali sunfat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra K2SO4 (Kali sunfat)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra C6H5COOH

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra C6H5COOH (Axit benzoic)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra C6H5COOH (Axit benzoic)

Phương Trình Điều Chế Từ KMnO4 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ KMnO4 (kali pemanganat) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ KMnO4 (kali pemanganat) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ KMnO4 Ra MnSO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ KMnO4 (kali pemanganat) ra MnSO4 (Mangan sulfat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ KMnO4 (kali pemanganat) ra MnSO4 (Mangan sulfat)

Phương Trình Điều Chế Từ KMnO4 Ra K2SO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ KMnO4 (kali pemanganat) ra K2SO4 (Kali sunfat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ KMnO4 (kali pemanganat) ra K2SO4 (Kali sunfat)

Phương Trình Điều Chế Từ KMnO4 Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ KMnO4 (kali pemanganat) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ KMnO4 (kali pemanganat) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ KMnO4 Ra C6H5COOH

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ KMnO4 (kali pemanganat) ra C6H5COOH (Axit benzoic)

Xem tất cả phương trình điều chế từ KMnO4 (kali pemanganat) ra C6H5COOH (Axit benzoic)

Phương Trình Điều Chế Từ C6H5CHCH2 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ C6H5CHCH2 (Styren) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ C6H5CHCH2 (Styren) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ C6H5CHCH2 Ra MnSO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ C6H5CHCH2 (Styren) ra MnSO4 (Mangan sulfat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ C6H5CHCH2 (Styren) ra MnSO4 (Mangan sulfat)

Phương Trình Điều Chế Từ C6H5CHCH2 Ra K2SO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ C6H5CHCH2 (Styren) ra K2SO4 (Kali sunfat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ C6H5CHCH2 (Styren) ra K2SO4 (Kali sunfat)

Phương Trình Điều Chế Từ C6H5CHCH2 Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ C6H5CHCH2 (Styren) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ C6H5CHCH2 (Styren) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ C6H5CHCH2 Ra C6H5COOH

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ C6H5CHCH2 (Styren) ra C6H5COOH (Axit benzoic)

Xem tất cả phương trình điều chế từ C6H5CHCH2 (Styren) ra C6H5COOH (Axit benzoic)


Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 3H2SO4 + 2KMnO4 + C6H5CHCH2 → 4H2O + 2MnSO4 + K2SO4 + CO2 + C6H5COOH

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học. Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá. Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem tất cả phương trình Phản ứng oxi-hoá khử


Advertisement

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Đánh giá

3H2SO4 + 2KMnO4 + C6H5CHCH2 → 4H2O + 2MnSO4 + K2SO4 + CO2 + C6H5COOH | , Phản ứng oxi-hoá khử

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Phương trình sản xuất ra C6H5CHCH2 (Styren)

(Styrol; Styrene; Cinnamol; Cinnamene; Styrolene; Vinylbenzene; Ethenylbenzene; Phenylethylene; NCI-C-02200; Vinylbenzol; Styrole; 1-Phenylethene; Phenylethene; (Ethenyl)benzene; 1-Ethenylbenzene; 1-Vinylbenzene; Styrene monomer)

C6H5CH2CH3 → H2 + C6H5CHCH2 Tổng hợp tất cả phương trình điều chế ra C6H5CHCH2
Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 03:57:31pm