Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế NaCl

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế NaCl (Natri Clorua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

HCl + NaOH → H2O + NaCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + NaOH => H2O + NaCl  

Phương trình số #3

BaCl2 + Na2SO42NaCl + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình BaCl2 + Na2SO4 => NaCl + BaSO4  

Advertisement

Phương trình số #4

2HCl + Na2CO3H2O + 2NaCl + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Na2CO3 => H2O + NaCl + CO2  

Phương trình số #5

2NaClO → 2NaCl + O2

Nhiệt độ: đun sôi

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaClO => NaCl + O2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

Cl2 + 2NaBr → Br2 + 2NaCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + NaBr => Br2 + NaCl  

Phương trình số #7

Cl2 + 2NaI → I2 + 2NaCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + NaI => I2 + NaCl  

Advertisement

Phương trình số #8

HCl + NaHSO4H2SO4 + NaCl

Nhiệt độ: t0 thường

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + NaHSO4 => H2SO4 + NaCl  

Phương trình số #9

Cl2 + 2NaOH → H2O + NaCl + NaClO

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + NaOH => H2O + NaCl + NaClO  

Advertisement

Phương trình số #10

HCl + NaHCO3H2O + NaCl + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + NaHCO3 => H2O + NaCl + CO2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-02 09:28:07pm