Advertisement

Fe(OH)2

công thức rút gọn FeH2O2


Sắt(II) hidroxit

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 89.8597

Khối lượng riêng (kg/m3) 3400

Màu sắc màu xám lục

Trạng thái thông thường chất rắn

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Sắt (II) hydroxit đã được điều tra như là một chất khử độc trong vùng đất ngập nước . Một số vùng đất ngập nước có các ion selenite và selenate độc hại trong đó. Hydroxit sắt (II) làm giảm chúng thành selenium , ít độc hơn nhiều. Nó cũng được sử dụng trong pin niken-sắt .hoặc sắt hydrox.it là một hợp chất vô cơ có công thức Fe (OH) 2 .
Advertisement

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

Fe(OH)2 - Sắt(II) hidroxit - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-Fe(OH)2-Sat(II)+hidroxit-905
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 6. Đơn chất và hợp chất – Phân tử

các nhà hoá học đã tìm cách phân chia các chất thành từng loại, rất thuận lợi cho việc nghiên cứu chúng. Bài này sẽ giới thiệu sự phân loại chất và cho thấy phân tử là hạt hợp thành của hầu hết các chất.

Bài 7. Bài thực hành 2 - Sự lan tỏa của chất

Khi đứng trước những bông hoa có hương, ta ngửi thấy mùi thơm. Điều đó mách bảo ta rằng, phải có chất thơm từ hoa lan toả vào không khí. Ta không nhìn thấy vì đây là các phân tử chất thơm chuyển động.

Bài 8. Bài luyện tập 1 – Hóa học 8

Luyện tập về các mối quan hệ giữa các khái niệm nguyên tử, nguyên tố hoá học, đơn chất, hợp chất và phân tử.

Bài 9. Công thức hóa học

Bài học trước đã cho biết chất được tạo nên từ các nguyên tố. Đơn chất được tạo nên từ một nguyên tố, còn hợp chất từ hai nguyên tố trở lên. Như vậy, dùng các kí hiệu của nguyên tố ta có thể viết thành công thức hoá học để biểu diễn chất. Bài học này sẽ cho biết cách ghi và ý nghĩa ủa công thức hóa học

CHƯƠNG 2 PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Sự biến đổi của chất như thế nào thì được gọi là hiện tượng vật lí, là hiện tượng hoá học ? Phản ứng hoá học là gì, khi nào xảy ra, dựa vào đâu để nhận biết ? Trong một phản ứng hoá học tổng khối lượng các chất có được bảo toàn không ? Phương trình hoá học dùng biểu diễn phản ứng hoá học, cho biết những gì về phản ứng ? Để lập phương trình hoá học cần cân bằng số nguyên tử như thế nào ?

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học Fe(OH)2 (Sắt(II) hidroxit)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu Fe(OH)2 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

Fe(OH)2 có tác dụng với InBr2I không? Fe(OH)2 có tác dụng với InCl không? Fe(OH)2 có tác dụng với InCl2 không? Fe(OH)2 có tác dụng với InCl3 không? Fe(OH)2 có tác dụng với InI không? Fe(OH)2 có tác dụng với In(IO3)3 không? Fe(OH)2 có tác dụng với InI2 không? Fe(OH)2 có tác dụng với InI3 không? Fe(OH)2 có tác dụng với In(NO3)3·4.5H2O không? Fe(OH)2 có tác dụng với In(OH)3 không? Fe(OH)2 có tác dụng với InP không? Fe(OH)2 có tác dụng với InPO4 không? Fe(OH)2 có tác dụng với InS không? Fe(OH)2 có tác dụng với InSb không? Fe(OH)2 có tác dụng với InTe không? Fe(OH)2 có tác dụng với In2O3 không? Fe(OH)2 có tác dụng với In2(SO4)3.H2O không? Fe(OH)2 có tác dụng với In2S3 không? Fe(OH)2 có tác dụng với In2Se3 không? Fe(OH)2 có tác dụng với In2Te3 không? Fe(OH)2 có tác dụng với K2MnO4 không? Fe(OH)2 có tác dụng với C3H5(OH)2OCuOC3H5(OH)2 không? Fe(OH)2 có tác dụng với MgSO4 không? Fe(OH)2 có tác dụng với C2H5Cl không? Fe(OH)2 có tác dụng với Na2CrO4 không? Fe(OH)2 có tác dụng với NaHSO4 không? Fe(OH)2 có tác dụng với C4H10 không? Fe(OH)2 có tác dụng với SiF4 không? Fe(OH)2 có tác dụng với Na2B4O7 không? Fe(OH)2 có tác dụng với NaBO2 không? Fe(OH)2 có tác dụng với B2O3 không? Fe(OH)2 có tác dụng với MgI2 không? Fe(OH)2 có tác dụng với As2S3 không? Fe(OH)2 có tác dụng với (NH4)3AsO4 không? Fe(OH)2 có tác dụng với PbS không? Fe(OH)2 có tác dụng với PbSO4 không? Fe(OH)2 có tác dụng với BaO2 không? Fe(OH)2 có tác dụng với Na2O2 không? Fe(OH)2 có tác dụng với BaCO3 không? Fe(OH)2 có tác dụng với C6H2OH(NO2)3 không? Fe(OH)2 có tác dụng với (NH4)2S2O3 không? Fe(OH)2 có tác dụng với NH4HSO4 không? Fe(OH)2 có tác dụng với CH3COONH4 không? Fe(OH)2 có tác dụng với CH3-CCl3 không? Fe(OH)2 có tác dụng với C2H5ONa không? Fe(OH)2 có tác dụng với C6H5Br không? Fe(OH)2 có tác dụng với Ag(NH3)2OH không? Fe(OH)2 có tác dụng với NaH không? Fe(OH)2 có tác dụng với H2NCH2COONa không? Fe(OH)2 có tác dụng với (HOOCCH2NH3)2SO4 không? Fe(OH)2 có tác dụng với SnCl2 không? Fe(OH)2 có tác dụng với SnSO4 không? Fe(OH)2 có tác dụng với C2H5OC2H5 không? Fe(OH)2 có tác dụng với KHSO4 không? Fe(OH)2 có tác dụng với Cu3Fe2 không? Fe(OH)2 có tác dụng với K2CrO4 không? Fe(OH)2 có tác dụng với KHCO3 không? Fe(OH)2 có tác dụng với CH3NH3Cl không? Fe(OH)2 có tác dụng với CH3NH2 không? Fe(OH)2 có tác dụng với CH3CH(NH3Cl)COOH không? Fe(OH)2 có tác dụng với (CH3CH(NH3Cl)COO)2Ba không? Fe(OH)2 có tác dụng với CH3COOC2H5 không? Fe(OH)2 có tác dụng với (Ag(NH3)2)OH không? Fe(OH)2 có tác dụng với (CH3COO)2Ba không? Fe(OH)2 có tác dụng với C8H10 không? Fe(OH)2 có tác dụng với C7H6O2 không? Fe(OH)2 có tác dụng với KOOC-COOK không? Fe(OH)2 có tác dụng với SnCl4 không? Fe(OH)2 có tác dụng với C6H5COOK không? Fe(OH)2 có tác dụng với LiOH không? Fe(OH)2 có tác dụng với Na2S2O7 không? Fe(OH)2 có tác dụng với B không? Fe(OH)2 có tác dụng với LiNH2 không? Fe(OH)2 có tác dụng với KClO2 không? Fe(OH)2 có tác dụng với Na2Cr2O7 không? Fe(OH)2 có tác dụng với BaCrO4 không? Fe(OH)2 có tác dụng với Pb không? Fe(OH)2 có tác dụng với (CH3COO)2Mg không? Fe(OH)2 có tác dụng với Ni không? Fe(OH)2 có tác dụng với NiCl2 không? Fe(OH)2 có tác dụng với (CH3COO)2Fe không? Fe(OH)2 có tác dụng với Na2S4O6 không? Fe(OH)2 có tác dụng với NaF không? Fe(OH)2 có tác dụng với Ag2S không? Fe(OH)2 có tác dụng với BaSO4 không? Fe(OH)2 có tác dụng với CH3Br không? Fe(OH)2 có tác dụng với KCN không? Fe(OH)2 có tác dụng với CH3CN không? Fe(OH)2 có tác dụng với CF4 không? Fe(OH)2 có tác dụng với S2Cl2 không? Fe(OH)2 có tác dụng với CS2 không? Fe(OH)2 có tác dụng với C7H5N3O6 không? Fe(OH)2 có tác dụng với CH3COOC3H7 không? Fe(OH)2 có tác dụng với Mg3(PO4)2 không? Fe(OH)2 có tác dụng với V2O5 không? Fe(OH)2 có tác dụng với V2O4 không? Fe(OH)2 có tác dụng với B(OCH3)3 không? Fe(OH)2 có tác dụng với NaBH4 không? Fe(OH)2 có tác dụng với NaOCH3 không? Fe(OH)2 có tác dụng với SO2Cl2 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-29 08:31:29pm