Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế KHCO3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế KHCO3 (Kali hidro cacbonat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

H2O + K2CO3 + CO22KHCO3

Nhiệt độ: 30 - 40°C Xúc tác: H2SO4 đặc

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + K2CO3 + CO2 => KHCO3  

Phương trình số #3

2H2O + KAlO2 + CO2Al(OH)3 + KHCO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + KAlO2 + CO2 => Al(OH)3 + KHCO3  

Phương trình số #4

H2O + KCl + CO2KHCO3 + HClO

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + KCl + CO2 => KHCO3 + HClO  

Phương trình số #5

H2O + 2CO2 + 2K2CrO4K2Cr2O7 + 2KHCO3

Nhiệt độ: ở nhiệt độ phòng Áp suất: áp suất

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + CO2 + K2CrO4 => K2Cr2O7 + KHCO3  

Phương trình số #6

KOH + CO2KHCO3

Dung môi: etanol

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KOH + CO2 => KHCO3  

Phương trình số #7

H2O + KClO + CO2KHCO3 + HClO

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + KClO + CO2 => KHCO3 + HClO  

Phương trình số #8

K2CO3 + Ba(HCO3)2BaCO3 + 2KHCO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình K2CO3 + Ba(HCO3)2 => BaCO3 + KHCO3  

Phương trình số #9

KCl + NH4HCO3NH4Cl + KHCO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KCl + NH4HCO3 => NH4Cl + KHCO3  

Phương trình số #10

2H2O + KOCN → NH3 + KHCO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + KOCN => NH3 + KHCO3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-14 03:06:34am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(